Amaç

Kader (e-ISSN 2602-2710) 


Kader, 2003 yılında KADER Kelam Araştırmaları Dergisi (e-ISSN: 1309-2030) adıyla yayın hayatına başlamıştır. Dergimizin adı 24/10/2017 tarihinde Kader (e-ISSN 2602-2710) olarak değiştirilmiştir. 

Kader, Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Yayımlanmak amacıyla gönderilen makaleler, çift taraflı kör hakemlik sistemine tabi tutulur. Ayrıca özel elektronik bir program marifetiyle söz konusu yazıların daha önce yayımlanmadığı ve intihal içermediği teyit edilir. 

Dergimizde kelâm ve kelâmla ilişkili interdisipliner alanlarda telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez tanıtımları ile sempozyum gibi bilimsel etkinlik değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanır. Her bir makale, Türkçe/İngilizce 150-250 kelime arasında öz/abstract ve 750-1000 kelimelik genişletilmiş İngilizce özet içermelidir. Kitap kritikleri ise 60-80 kelime arasında öz-abstract içermeli ve 2000 kelimeyi geçmemelidir. 

Kader, EBSCO Academic Search Complete, DOAJ (Directory of Open Access Journals ve Ulakbim TR Dizin tarafından indekslenmekte; SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini ve TDV İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı platformlarında yayınlanmaktadır.


Eski Adı:  KADER Kelam Araştırmaları Dergisi ISSN: 1309-2030 (01.01.2003-24.10.2017)

                KADER Kelam Araştırmaları Dergisi Arşivi (2003-2017)

Kapsam

Telif Hakkı Devir FormuOdak ve kapsam

 1. Kader, uluslararası hakemli bir dergidir.
 2. Kader yılda iki kez (30 Haziran-31 Aralık dönemlerinde) yayımlanır.
 3. Kader'de, telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez, sempozyum v.b. bilimsel etkinlik değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanır.
 4. Yazarlar ad ve soyadları ile birlikte unvanları ve görev yaptıkları yeri, ayrıca ORCID id'lerini belirtmelidir.
 5. Bir yazarın aynı sayıda kitap, tez ve sempozyum değerlendirmeleri dışında en fazla iki yazısı yer alabilir.
 6. Her makalede hem Türkçe hem de İngilizce başlık, öz (150-250 kelime) ve anahtar kelimeler (5-7 kelime) verilmelidir.
 7. Ayrıca, gönderilen makalelerin 750-1000 kelimelik genişletilmiş İngilizce özet içermesi gerekmektedir.
 8. Yazılarda Dil Kurumu imla kılavuzu ve Kader'in benimsediği esaslar dikkate alınır.
 9. Yayımlanan yazıların her türlü yayın hakkı Kader'e aittir. Makalelerin her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.
 10. Yazılar (çeviriler orijinal metinleri ve çeviri izinleriyle birlikte olmak üzere) Dergipark sistemi üzerinden editörlere ulaştırılır.


Değerlendirme süreci

 1. Dergiye gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımına karar verilmemiş olmalıdır.
 2. Derginin yazı dili Türkçe olmakla beraber yabancı dilde yazılar da yayınlanabilir.
 3. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar amaç, kapsam, içerik, yöntem, yazım kurallarına uygunluk açılarından yayın kurulunca incelenir. Uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması durumunda çalışma yayınlanır; hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı doğrultusunda yazının yayınlanıp yayınlanmamasına karar verilir. Yayınlanma kararı alınan çalışma, yayın sırasına alınır. Hakem raporları gizlidir. Yazar(lar)a çalışmalarıyla ilgili dönem içerisinde cevap verilir.
 4. Yazarlar, yayın kurulu ve hakemlerin raporlarını dikkate almak zorundadırlar. Yayınlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıyı yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Yazarların yayınlanan yazıları yayın kurulu kararı doğrultusunda yayından kaldırılabilir.  Yayınlanan yazılar Yayın Kurulu Kararı dışında geri çekilemez. Yazarlara telif ücreti ödenmez.
 5. Yayınlanmış yazıların her türlü hakkı Kader'e aittir. Dergide yayınlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.59f0f7780e137.png


Yayın sıklığı

Kader, yılda 2 kez yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.

Açık erişim politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin küresel değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.