Dergi İletişim
Ad: KADER
E-posta: kaderdergi@gmail.com
Başeditör
Ad: Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
E-posta: duzgun@ankara.edu.tr
Editör
Ad: Doç. Dr. Mehmet BULĞEN
E-posta: mehmet.bulgen@marmara.edu.tr
Adres:

Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Mahir İz Cad. No. 2
Altunizade Üsküdar İSTANBUL


Editör
Ad: Dr. Mustafa Selim YILMAZ
E-posta: s.mutekellim@gmail.com
Adres:

KBÜ İlahiyat Fakültesi
Karabük Üniversitesi Balıklar Kayası Kampüsü
78050 - KARABÜK


Editör
Ad: Dr. Abdullah DEMİR
E-posta: abdillahdemir@hotmail.com
Adres:
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
C -325 Esenboğa Külliyesi
ANKARA


Teknik İletişim
Ad: Hasan CANSIZ
E-posta: hcansiz@gmail.com
Adres:

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Meram Yeni Yol 42090 
Meram / KONYA


Teknik İletişim
Ad: Ahmet Mekin Kandemir
E-posta: ahmetmekin@hotmail.com
Adres:

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Meram Yeni Yol 42090 
Meram / KONYA


Makale Çağrısı

31 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak 18. cilt 2. sayımız için 15 Ekim 2020'ye kadar makale kabul edilecektir.

Bilgilerinize arz olunur.


Doktora Tez Özetlerine İlişkin Çağrı

Dergimiz 17/1 (2019) sayısından itibaren Kelam alanında yapılmış doktora tez özetlerini yayınlama kararı almıştır. Tezlerin son beş yıl içinde bitirilmiş olması gerekmektedir. 

Tez özeti yazım şablonu dergimiz "Yazım Kuralları" bölümüne yüklenmiştir. Şablonun indirilmesinde problem yaşanması durumunda dergimiz teknik ekibi ile iletişim kurulabilir.

İlgili araştırmacılara  duyurulur.