Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

KADER, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir.

KADER, dini araştırmalar ve özellikle kelam ve kelamla ilgili disiplinler arası konularda (Mantık, Felsefe, Sosyal ve Beşeri Bilimler vb.) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. 

Gönderilen yazılar resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere (dipnotlar, kaynakça, öz ve İngilizce özetler hariç) 10,000 sözcüğü̈ aşmamalıdır. Makalelerde Türkçe ve İngilizce öz (150-250 kelime arasında) ile anahtar kelimeler (5-7 kelime) bulunmalıdır.

Ayrıca, gönderilen makalelerin 750-1000 kelimelik genişletilmiş İngilizce özet içermesi gerekmektedir.

Metin yazı tipi Palatino Linotype ve boyutu 10 punto, dipnotlar ise 8 punto olmalıdır. 

Bir sayıda aynı yazara ait aynı türden en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ÖN KONTROL, İNTİHAL TARAMASI, HAKEM DEĞERLENDİRMESİ ile TÜRKÇE-İNGİLİZCE DİL KONTROLÜ aşamalarından geçirilmektedir.  Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.  Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır.

KADER, İsnad Atıf Sistemini (The Isnad Citation Style) kullanmaktadır.

Daha detaylı bilgi için lütfen Yayın Esasları Sayfamızı ziyaret ediniz.

DİPNOT VE KAYNAKÇA GÖSTERİM KURALLARI 

Kader, İSNAD Atıf Sistemini kullanmaktadır. Dergimize gönderilecek makalelerin bu sisteme göre düzenlenmesi gerekmektedir. İSNAD Atıf Sistemini http://www.isnadsistemi.org/guide/ adresinden inceleyebilir, yazım kılavuzu ve şablonlarını http://www.isnadsistemi.org/indirmeler/ adresinden indirebilirsiniz.


Makale Şablonu

Doktora Tez Özeti Yazım Şablonu

Telif Hakkı Devir Formu