Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2602-2346 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://ilahiyat.sdu.edu.tr/tr/egitim-ogretim/fakulte-dergisi-8177s.html


Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel

 ISSN: 1300-9672  e-ISSN: 2602-2346

 

1994 yılında yayın hayatına başlayan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergimiz dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

 Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2602-2346 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://ilahiyat.sdu.edu.tr/tr/egitim-ogretim/fakulte-dergisi-8177s.html
Kapak Resmi


Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel

 ISSN: 1300-9672  e-ISSN: 2602-2346

 

1994 yılında yayın hayatına başlayan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergimiz dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

 Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

Sayı 43 - 31 Ara 2019
 1. İçindekiler
  Sayfalar 1 - 4
  Melek DİKMEN
 2. FÂRÂBÎ’DE MUTLULUK TASAVVURU ve ESKATOLOJİK BOYUTU
  Sayfalar 5 - 23
  Nejdet DURAK , Cengiz ALACA
 3. EBU’L-ALÂ EL-MAARRÎ VE RİSÂLETÜ’L-GUFRÂN’I ÇERÇEVESİNDE BAZI FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 24 - 40
  Ali Kürşat TURGUT , Feyza Nur ÇINAR
 4. İMAM RABBANİ’NİN EFZALİYYETİ MESELESİ VE ‘ŞEHİD’ KAVRAMI EKSENLİ ÇÖZÜMÜ
  Sayfalar 41 - 53
  Mehmet ATALAY
 5. MU’TEZİLÎ TENZİH İDDİASININ AKLÎ/FELSEFÎ TEMELLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 54 - 74
  Galip TÜRCAN
 6. KELAMIN METAFİZİKLE İMTİHANI -İsim ve Konu Merkezli Bir Tahlil: Dinî İlimden (İslam Kelamı) Felsefî İlme (Kelam Metafiziği) Evrilen Kelam-
  Sayfalar 75 - 91
  Fatih İBİŞ
 7. MECELLE’DEKİ KÜLLÎ KAİDELERİN GENEL KURAL TİPİ DİĞER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ VE BUNLARIN DELİL OLUŞ KEYFİYETİ
  Sayfalar 92 - 110
  Ali BAKKAL , Zehra SULA
 8. İSLAM EKONOMİSİ ALANINDA YAPILAN TEZLERİN BİBLİYOMETRİK AÇIDAN İNCELENMESİ: MALEZYA ULUSLARARASI İSLAM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 111 - 138
  Muhammet YURTSEVEN
 9. TASAVVUFUN METAFİZİK OMURGASI: RÜYA –FUSÛS MERKEZLİ BİR DEĞERLENDİRME-
  Sayfalar 139 - 147
  Zeliha ÖTELEŞ
 10. BİR KURBAN RİTÜELİ OLARAK KURBANIN YAKILMASI VE YAĞ TAKDİMİ
  Sayfalar 148 - 163
  Azize UYGUN
 11. GENÇLİK DEĞERLER VE BAĞIMLILIK PROFİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 164 - 186
  Fatih ÇINAR
 12. التعلم والتعليم في القرآن الكريم
  Sayfalar 187 - 198
  Mahmood ABDULKAREEM
 13. الجوانب التربوية في سورة يوسف من خلال تفسير" تصديق المعارف" للإمام محمد بن عبد الملك الديلمي
  Sayfalar 199 - 208
  Ahmet HAMİTOGLU
 14. دراسةٌ علميةٌ حولَ أثرٍ يتضّمنُ «ثُلاثِيَّات البُخَاريِّ بروايةِ الكُشْمَيْهَنِيّ
  Sayfalar 209 - 233
  Ehssan DALAL
 15. الغموض الشعري في تاريخ النقد العربي
  Sayfalar 234 - 244
  Nevin KARABELA , İbrahim İBHOWR
 16. الواقع الاجتماعي والخيال والعقل الباطن ثلاثة مصادر للأدب الإنساني
  Sayfalar 245 - 257
  Nidal ALSHORBAJİ
 17. HANEFÎ GELENEK MERKEZLİ OLARAK İNSANÎ FİİLLERDE MES’ÛLİYETİN DOĞUŞU PROBLEMİ
  Sayfalar 258 - 267
  Salih AYDIN
 18. XVI. YÜZYILA AİT ÇAĞATAYCA BİR KÜBREVÎYYE RİSALESİ
  Sayfalar 268 - 279
  Mohammad Shakib ASIM
 19. Martin Jay, Diyalektik İmgelem: Frankfurt Okulu’nun Tarihi ve Çalışmaları
  Sayfalar 280 - 282
  Tamer YILDIRIM
 20. İSMAİL SIDKI EFENDİ’NİN VAKIFLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ BAZI DÜŞÜNCELERİNİ İÇEREN HATIRAT ADLI RİSÂLESİ ÜZERİNE
  Sayfalar 283 - 291
  Adem EFE