Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2602-2346 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://ilahiyat.sdu.edu.tr/tr/egitim-ogretim/fakulte-dergisi-8177s.html


Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel

 ISSN: 1300-9672  e-ISSN: 2602-2346

 

1994 yılında yayın hayatına başlayan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergimiz dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

 Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2602-2346 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://ilahiyat.sdu.edu.tr/tr/egitim-ogretim/fakulte-dergisi-8177s.html
Kapak Resmi


Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel

 ISSN: 1300-9672  e-ISSN: 2602-2346

 

1994 yılında yayın hayatına başlayan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergimiz dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

 Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

Sayı 44 - 30 Haz 2020
 1. Prefixes in Various Arabic Dialects in Comparison of Standard Arabic: Progressive and Future Tenses
  Sayfalar 5 - 26
  Nidal ALSHORBAJI
 2. SEXTUS EMPİRİCUS’UN KAVRAM TEORİSİ ELEŞTİRİLERİ
  Sayfalar 27 - 44
  Yunus Emre AKBAY
 3. ABDULGANÎ BİN ABDULCELÎL GEREDEVÎ’NİN RİSÂLE-İ SEGÜRNÂME’Sİ
  Sayfalar 45 - 60
  Atila GÖKDEMİR
 4. GENÇLERE YÖNELİK DİNÎ YAYINCILIKTA DİL VE TERMİNOLOJİNİN ÖNEMİ -KUR’AN ÇEVİRİLERİ ÖRNEĞİ-
  Sayfalar 61 - 78
  Muhammet Vehbi DERELİ
 5. İHVÂN-I MÜSLİMÎN’İN KABİR ZİYARETLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ve MUHALİFLERİNİN ELEŞTİRİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 79 - 95
  Kamile ÜNLÜSOY
 6. DKAB ve İHL Meslek Dersleri Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 96 - 126
  Şeref GÖKÜŞ
 7. NİSÂ SÛRESİ ON BİRİNCİ ÂYETİ BAĞLAMINDA İKİ KIZIN MİRASTAKİ PAYI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 127 - 138
  Muhammed ÇUÇAK , Abdurrahim KAPLAN
 8. İSLAM HUKUKUNDA KAZANCIN MEŞRUİYETİNE ETKİ EDEN RİSK FAKTÖRÜ (Katılım Bankacılığı Uygulamaları Örnekliğinde)
  Sayfalar 139 - 152
  Temel KACIR
 9. SÂHİB B. ABBÂD’IN ŞİİRLERİNDE HZ. ALİ’YE YÖNELİK MEDİHLER
  Sayfalar 153 - 170
  Mohammad Shakib ASIM
 10. DEBRELİ VİLDAN FÂİK EFENDİ’NİN (1853-1925) TAVDÎHU’L-MÜBHEMÂT FÎ MÂ VERADE Fİ’L-KUR’ÂN MİNE’L-KELİMÂT ADLI ESERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 171 - 189
  Eyüp YAKA
 11. اللزوم وأَثَره في التواصل اللغوي
  Sayfalar 190 - 198
  Ahmed Hazim Yahya AL-QASSAB
 12. RAMAZAN ALTINTAŞ'IN TÜRK KELAMCILARI ADLI ESERİ
  Sayfalar 199 - 201
  Muhammet AYDIN