Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2602-2346 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://ilahiyat.sdu.edu.tr/tr/egitim-ogretim/fakulte-dergisi-8177s.html


Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel

 ISSN: 1300-9672  e-ISSN: 2602-2346

 

1994 yılında yayın hayatına başlayan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergimiz dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

 Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2602-2346 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://ilahiyat.sdu.edu.tr/tr/egitim-ogretim/fakulte-dergisi-8177s.html
Kapak Resmi


Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel

 ISSN: 1300-9672  e-ISSN: 2602-2346

 

1994 yılında yayın hayatına başlayan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergimiz dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

 Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

Sayı 45 - 31 Ara 2020
 1. ÖZBEKİSTAN’DA ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE OKUTULAN DERS KİTAPLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 5 - 24
  Mohammad Shakib ASIM
 2. İSLAM MİRAS HUKUKUNDA ASABE VE BU YOLLA MİRASÇI OLMAK
  Sayfalar 25 - 43
  Muhammed ÇUÇAK
 3. TÜRK EDEBİYATINDA HÂDÎ MAHLASLI ŞAİRLER
  Sayfalar 44 - 65
  Nesrin SOFUOĞLU
 4. HZ. İSA’YA ATFEDİLEN MUCİZELERİN OLAĞANÜSTÜLÜK AÇISINDAN TAHLİLİ
  Sayfalar 66 - 85
  Ali BAKKAL
 5. “BU ÜMMETİN MECUSİLERİ KADERİYEDİR” HADİSİNİN MU’TEZİLÎ YORUMU BİR EŞ’ARÎ APOLOGYSİ Mİ?
  Sayfalar 86 - 101
  Bayram ÇINAR
 6. KARÂFÎ’NİN MAKÂSID GÖRÜŞLERİNİN DAYANDIĞI TEMELLER
  Sayfalar 102 - 118
  Nureddin TORTOP, Zeki YAKA
 7. RİZELİ HAFIZ HÜSEYİN EFENDİ ve RÂ’İYYE ŞERHİ ADLI YAZMA ESERİ
  Sayfalar 119 - 138
  Alaaddin SALİHOĞLU
 8. KLASİK SONRASI ÇAĞATAY TÜRKÇESİ DÖNEMİ SUFİ ŞAİRLERİNDEN BABA RAHÎM MEŞREB’İN ŞİİRLERİNDE KUR’ÂN’IN YANSIMALARI: ÂYET İKTİBASLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 139 - 158
  İbrahim AKÇA
 9. حاشية سنان الدين يوسف على تفسير البيضاوي المنهج، وطريقة التأليف
  Sayfalar 159 - 172
  İbrahim ELHASSUN
 10. HAC İBADETİNİN HÜKÜMLERİ HUSUSUNDA HANEFÎ VE MÂLİKÎ ÂLİMLERİ ARASINDAKİ BENZERLİK VE FARKLILIKLAR
  Sayfalar 173 - 179
  Mualla AKYOL
 11. KUR’ÂN’DA AKÎDEYİ SAVUNMA AMACIYLA KULLANILAN BELAĞAT YAPILARI
  Sayfalar 180 - 188
  Dr.ahmet HAMİTOGLU
 12. Rollo May'in 'Özgürlük ve Kader' Adlı Eseri
  Sayfalar 189 - 192
  Muhammet AYDIN
 13. Ebu’l-Bekâ er-Rundî ve el-Vâfî fî Nazmi’l-Kavâfî İsimli Eseri
  Sayfalar 193 - 200
  Abdullah KENNÛN