e-ISSN: 2717-901X
Başlangıç: 2017
Yayımcı: Kastamonu Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda bir kez Eylül ayında yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergi 2017 yılında yayına başlamıştır. 2017-2019 yılları arasında hem basılı hem elektronik olarak (ISSN 2602-2427) 2020 yılından itibaren ise sadece elektronik ortamda yayımlanmaktadır (e-ISSN: 2717-901X).

Kastamonu İlahiyat Fakültesi Dergisi ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak İlahiyat ve Sosyal Bilimler alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Dergide yayınlanacak makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün, akademik çalışmalar olmalıdır. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, kitap ve sempozyum tanıtımı, eleştiri ve değerlendirmeleri de kabul edilir. Çeviri eserlerin yayınlanması için eseri yayınlayan kurumdan izin belgesinin ibrazı mecburidir.

Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler yayınlanmamış ve bu durum açıkça belirtilmiş olması şartıyla kabul edilir. Yazılar yayıncı kuruluştan izin alınmadan kısmen veya tamamen bir başka yerde yayınlanamaz. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.

Derginin yayın dili Türkçedir. Bununla birlikte her sayıda toplam makale sayısının üçte bir oranını geçmeyecek şekilde İngilizce, Arapça yazılmış yazılara da yer verilebilir. Diğer dillerdeki yazıların yayımına Yayın Kurulu karar verir.


Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler intihal tespitinde kullanılan özel bir program (Turnitin, Ithenticate) aracılığıyla intihal taramasından geçirilmektedir. Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi atıf ve kaynakça yazımında İSNAD atıf sistemini kullanmaktadır. Dergimize göndereceğiniz makaleleri İsnad Atıf Sistemine göre düzenleyiniz. Atıf sistemine ulaşmak için 

 https://www.isnadsistemi.org/section/isnad2/  tıklayınız.  2023 - Cilt: 7 Sayı: 1

                                

                                    Kastamonu İlahiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 International License (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.