Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adına Sahibi

        Prof. Dr. Mehmet ATALAN

        Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

        Türkiye

        matalan@kastamonu.edu.tr


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

    Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR

    Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

    Türkiye

    aozdemir@kastamonu.edu.tr


Editör

    Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem GÜLMEZ

    Kastamonu Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

    Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Bilimleri

    Türkiye

    cgulmez@kastamonu.edu.tr