ISSN: 1309-1786
e-ISSN: 1309-1719
Başlangıç: 2010
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Bursa İlahiyat Vakfı