e-ISSN: 2687-2102
Başlangıç: 2019
Yayımcı: Bitlis Eren Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesinde çıkartılan Bitlis İslamiyat Dergisi (BİDER) hakemli bir dergi olup, yılda iki kez yayımlanır. Dergimizde ilahiyat, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında özgün araştırma makalelerinin yanı sıra kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları, tercüme makaleler ve doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) de yayımlanır. 

Dergimiz her yıl 15 Haziran ve 15 Aralık tarihinde yayımlanmaktadır. Dergimize Haziran yayını için makale gönderimi son tarih 30 Nisan; Aralık yayını için makale gönderimi son tarih 31 Ekim'dir.

Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ön değerlendirme aşamasından sonra intihal programı ile taranır. Son aşama olarak da iki hakeme yönlendirilir. Hakemlerimiz ve yazarlarımız arasında çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. İki hakemden olumlu rapor alan makale yayımlanır. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi halinde makale üçüncü bir hakeme gönderilir.