Bitlis İslamiyat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2687-2102 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Bitlis Eren Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bider


Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesinde çıkartılan Bitlis İslamiyat Dergisi (BİDER) hakemli bir dergi olup, yılda iki kez yayımlanır. Dergimizde ilahiyat, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında özgün araştırma makalelerinin yanı sıra kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları, tercüme makaleler ve doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) de yayımlanır. 

Dergimiz her yıl 15 Haziran ve 15 Aralık tarihinde yayımlanmaktadır. Dergimize Haziran yayını için makale gönderimi son tarih 30 Nisan; Aralık yayını için makale gönderimi son tarih 31 Ekim'dir.

Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ön değerlendirme aşamasından sonra intihal programı ile taranır. Son aşama olarak da iki hakeme yönlendirilir. Hakemlerimiz ve yazarlarımız arasında çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. İki hakemden olumlu rapor alan makale yayımlanır. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi halinde makale üçüncü bir hakeme gönderilir.
Dergimize gönderilecek makaleler “İsnad atıf sistemine” uygun olarak hazırlanmalıdır. Yazım Kurallarımız sekmesinde “İsnad Atıf Sistemi” hakkında bilgi bulunmaktadır. Geniş bilgi için ayrıca bakınız: http://www.isnadsistemi.org/

Bitlis İslamiyat Dergisi

e-ISSN 2687-2102 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Bitlis Eren Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bider
Kapak Resmi


Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesinde çıkartılan Bitlis İslamiyat Dergisi (BİDER) hakemli bir dergi olup, yılda iki kez yayımlanır. Dergimizde ilahiyat, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında özgün araştırma makalelerinin yanı sıra kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları, tercüme makaleler ve doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) de yayımlanır. 

Dergimiz her yıl 15 Haziran ve 15 Aralık tarihinde yayımlanmaktadır. Dergimize Haziran yayını için makale gönderimi son tarih 30 Nisan; Aralık yayını için makale gönderimi son tarih 31 Ekim'dir.

Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ön değerlendirme aşamasından sonra intihal programı ile taranır. Son aşama olarak da iki hakeme yönlendirilir. Hakemlerimiz ve yazarlarımız arasında çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. İki hakemden olumlu rapor alan makale yayımlanır. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi halinde makale üçüncü bir hakeme gönderilir.
Dergimize gönderilecek makaleler “İsnad atıf sistemine” uygun olarak hazırlanmalıdır. Yazım Kurallarımız sekmesinde “İsnad Atıf Sistemi” hakkında bilgi bulunmaktadır. Geniş bilgi için ayrıca bakınız: http://www.isnadsistemi.org/

BİDER C. 3. S. 1 Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 1 - 15 Haz 2021
 1. İSLAM CEZA HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELERDEN SUÇ ve CEZALARIN UYUMU İLKESİ
  Sayfalar 1 - 15
  Gailan Adnan Tawfeeq ALSABBAGH
 2. MEKKE MÜŞRİKLERİNİN KIYAMET VE BA’S HAKKINDAKİ SORULARI ÜZERİNE NÂZİL OLAN ÂYETLERİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
  Sayfalar 16 - 32
  Cumhur DEMİREL
 3. ÇAĞDAŞ DÖNEMDE KUR’AN MUHTEVASINA YÖNELİK ÇALIŞMA TÜRLERİ HAKKINDA BİR İNCELEME
  Sayfalar 33 - 56
  Abdullah KARACA
 4. BİLİMSEL TEFSÎRİN SERENCÂMI:ZAĞLÛL EN-NECCÂR ÖRNEĞİ
  Sayfalar 57 - 81
  Halil İbrahim TEKİN, Gökhan ATMACA
 5. MÜBHEMÂTÜ’L-KUR’ÂN ESERLERİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME - SÜHEYLÎ, GASSÂNÎ, İBN CEMÂA VE SÜYÛTÎ’NİN ESERLERİ ÇERÇEVESİNDE-
  Sayfalar 82 - 109
  Ömer TİRYAKİ, Ali KARATAŞ
 6. IRAK AMEDİ İLÇESİNDEKİ OSMANLI YAPILARI
  Sayfalar 110 - 126
  Ömer EROĞLU
 7. İBN TEYMİYYE’NİN TANRI TASAVVURU BAĞLAMINDA FITRAT DELİLİ
  Sayfalar 127 - 149
  Mehmet Sabır ŞAYBAK
 8. BÜYÜK SELÇUKLU DÖNEMİ CAMİLERİNDE ALÇI DERZ SÜSLEME
  Sayfalar 150 - 184
  Kamran SOKHANPARDAZ
 9. KLASİK ARAP GRAMERİNDE ʿİLLETİN TAKSİMİ
  Sayfalar 185 - 199
  Abdulhamit TURGUT
 10. KUR’ÂN’A GÖRE HAC İBADETİNİN BİREY HAYATINDAKİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜNE ETKİSİ
  Sayfalar 200 - 217
  Mehmet ALTIN
 11. KUR’AN’DA BEDENSEL ENGELLİLİKLE İLGİLİ İFADELERİN TAHLİLİ
  Sayfalar 218 - 229
  Musa TURŞAK
 12. FIKIH USÛLÜ’NDE EYLEM TEORİSİ (EBÛ’L-HÜSEYİN EL-BASRÎ’NİN “KİTÂBÜ’L-MU’TEMED FÎ USÛLİ’L-FIKH” ADLI ESERİ BAĞLAMINDA)
  Sayfalar 230 - 258
  Şükrü AYRAN
 13. HİKMET ZEYVELİ. MEDİNE SAHİFESİ. (İSTANBUL: KURAMER, 2019) 342 s. ISBN: 978-605-9437-31-8
  Sayfalar 259 - 264
  Erol YAPRAKDAL
 14. NORŞİN’İN MANEVİ DİNAMİKLERİNDEN ŞEYH ABDÜLKERİM ÇEVİK’İN HAYATI VE İLMÎ KİŞİLİĞİ
  Sayfalar 265 - 272
  Mehmet Macit SEVGİLİ