Bitlis İslamiyat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-2102 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Bitlis Eren Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bider


  Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesinde çıkartılan Bitlis İslamiyat Dergisi hakemli bir dergi olup, yılda iki kez yayımlanır. Dergimizde aynı zamanda kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları, tercüme makaleler ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır. Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ön değerlendirme aşamasından sonra intihal programı ile taranır. Son aşama olarak da iki hakeme yönlendirilir. Hakemlerimiz ve yazarlarımız arasında çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. İki hakemden olumlu rapor alan makale yayımlanır. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi halinde makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Dergimiz her yıl 15 Haziran ve 15 Aralık tarihinde yayımlanmaktadır. Dergimize gönderilecek makaleler "İsnad atıf sistemine" uygun olarak hazırlanmalıdır. Yazım Kurallarımız sekmesinde "İsnad Atıf Sistemi" hakkında bilgi bulunmaktadır. Geniş bilgi için ayrıca bakınız http://www.isnadsistemi.org/  

Bitlis İslamiyat Dergisi

e-ISSN 2687-2102 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Bitlis Eren Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bider
Kapak Resmi


  Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesinde çıkartılan Bitlis İslamiyat Dergisi hakemli bir dergi olup, yılda iki kez yayımlanır. Dergimizde aynı zamanda kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları, tercüme makaleler ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır. Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ön değerlendirme aşamasından sonra intihal programı ile taranır. Son aşama olarak da iki hakeme yönlendirilir. Hakemlerimiz ve yazarlarımız arasında çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. İki hakemden olumlu rapor alan makale yayımlanır. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi halinde makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Dergimiz her yıl 15 Haziran ve 15 Aralık tarihinde yayımlanmaktadır. Dergimize gönderilecek makaleler "İsnad atıf sistemine" uygun olarak hazırlanmalıdır. Yazım Kurallarımız sekmesinde "İsnad Atıf Sistemi" hakkında bilgi bulunmaktadır. Geniş bilgi için ayrıca bakınız http://www.isnadsistemi.org/