Editör
Ad: Dr. Ahmet EKİNCİ
E-posta: ahmedekinci@hotmail.com
Telefon: 04742251283-1849
Adres:

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi– Kampüs, Kars, Turkey

Kafkas University Faculty of Divinity Review–Campus, Kars, Turkey

https://www.kafkas.edu.tr/ilahiyat

Kafkasilahiyatdergi@gmail.com

Tel: (90474) 225 12 83 /1849 Fax: (90 474) 225 12 84