avatar
Hasan Hüseyin Havuz Dr. Öğr. Üyesi AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Yayın 9 Hakemlik 6 CrossRef Atıf 1
9 Yayın
6 Hakemlik
1 CrossRef Atıf

Uzmanlık Alanları

Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat Tefsir

Biyografi

1977 tarihinde Manisa İli Yunusemre (Merkez) ilçesine bağlı Maldan mahallesinde (köyü) doğdu. İlkokulu 1988’de köyünde bitirip, hafızlık eğitimini 1988-1990 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Maldan Kur’ân Kursunda tamamladı. 1996 yılında Manisa İmam hatip Lisesini, 2001 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini, 2011 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek Lisansını Tefsir Anabilim dalında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2013 yılında tamamladı. 2014 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı doktora eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında 2022 yılında tamamladı. 2012-2015 yıllarında Süleyman Mintaş hocadan tefsir okudu. 2017-2019 yıllarında Şeyh Mukrî Dr. Muhammed b. Kâzım b. Ali el-Mecmaî'den Kıraat-ı Aşere'yi (Aşru's-Suğra) okuyup icâzet aldı. Dr. al-Hasan Anbarek hocadan da Şâtıbiyye ve Dürre'yi okudu.
2001 yılında Bursa/Yıldırım İlçesi Gülveren Camiinde fahri imam hatip olarak görev yaparken, Çankırı ili Bayramören ilçesi Göynükören Köyüne asil imam hatip olarak atandı. Sırasıyla Çankırı/Bayramören Dalkoz Köyü, Manisa/Merkez Muslih Köyünde imam Hatip; Kars/Kağızman YİBO Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Manisa Selendi Fatih İlköğretim Okulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Manisa/Selendi ve Turgutlu Anadolu İmam Hatip Liselerinde Meslek Dersleri Öğretmeni olarak görev yaptı. 2015 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Kur’ân-ı Kerim öğretim görevlisi olarak atandı. Hâlen bu görevine Kur'ân-ı Kerim Okuma ve Kıraat Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Yayınlanmış Çalışmaları
Kitap ve Kitap Bölümleri:
1-Çağdaş Müşkilü’l-Kur’ân (Muhammed Esed Örneği), Denizli: Boy Yayınları, 2015.
2-Tafsilatlı Tecvid Hükümleri, İstanbul: Kitap Dünyası Yayınları, 2018.

3-Temel Tecvid Kuralları (Teysir/Şatıbiyye ve Mukaddimetü'l-Cezeriyye Çerçevesinde), İstanbul: Kitap Dünyası Yayınları, 2024.

4-“Sâbûnî'nin Ravâiu'l-Beyân Adlı Tefsiri Bağlamında İstiâze ve Besmele” (Kitap Bölümü) Muhammed Ali es-Sâbûnî ve Tefsir İlmindeki Yeri, ed. Zeki Keskin, Ankara: Grafiker Yayınları, 2022.
5- “Aile Mahremiyetinde Âdab-ı Muâşeret Kuralları -Kur'ân Ayetleri Bağlamında-“ (Kitap Bölümü), İslam’da Aile, ed. İrfan Görkaş -Emin Uz, Ankara: Sonçağ Yayınları, 2023.
Makaleleri:
1-“Âsım Kıraatinin Senedi ve Şu’be-Hafs Rivayetlerinin Temellendirilmesi”, Balıkesir İlahiyat Dergisi 12 (Aralık 2020), 105-128.
2-“Muhammed Esed’in Mucize Anlayışına Klasik Tefsirler Işığında Eleştirel Bir Yaklaşım”, AKİD Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2/1 (Haziran 2019), 18-50.
3-“Teysîr/Şâtıbiyye ve Tayyibe Tarikleri Çerçevesinde İbn Mücâhid’in Kitâbü’s-Sebʿa Adlı Eserindeki Tariklerin Farklılığı Meselesi -Âsım Kıraati Özelinde Bir Değerlendirme-“, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 31/2 (Aralık 2022), 520-549.
4-“Kur'ân Okuma Dersi Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri”, Tefsir Araştırmaları Dergisi (TADER) 7/2 (Nisan 2023), 214-253.
5-“Kur’ân Okuma Dersinin Ölçme ve Değerlendirmesinde İlahiyat Fakültesi Düzeyindeki Temel Yeterlilikler”, Kocaeli İlahiyat Dergisi 7/1 (Haziran 2023), 123-153.
6-“Kur'an Okuma Dersinin Meâl Merkezli Yapılması Meselesi: Müfredat İncelemesi”, Tasavvur/Tekirdağ İlahiyat Dergisi 9/2 (Aralık 2023).
7-“Kıraat İlmi Lisansüstü Derslerinin Değerlendirilmesi: Yapısal Sorunlar ve Müfredat Önerisi”, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10/2 (Güz 2023). 

8-“İmam Hatip Lisesi Kur’an-ı Kerim Dersi Müfredatının Meslekî Öğretim Açısından İşlevselliği -Yapısal Sorunlar ve Öneriler”, mevzu/sosyal bilimler dergisi 11 (Mart 2024), 81-123.
Kurum

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Yayınlar

0

53

0

298

Ku’ran Okuma Dersinin Meâl Merkezli Yapılması Meselesi: Müfredat İncelemesi
DOI: 10.47424/tasavvur.1347136
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 273

0

273

0

287

0

309

Kur'ân Okuma Dersi Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri
Yayın Bilgisi: 2023 , Tefsir Araştırmaları Dergisi
DOI: 10.31121/tader.1140469
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 539

0

539

0

6694

0

1344

Yayınlar

Ku’ran Okuma Dersinin Meâl Merkezli Yapılması Meselesi: Müfredat İncelemesi
DOI: 10.47424/tasavvur.1347136
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 273

1

0

273

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.