ISSN: 2148-7634
e-ISSN: 2651-4087
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergimiz ERIH PLUS tarafından taranmaya başladı.

2014 yılında yayın hayatına başlayan Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran ve  Aralık aylarında yılda iki sayı olarak Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. K7ÜİFD, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din)  Araştırma makalesi,kitap kritiği, tez kritiği, sempozyum değerlendirmesi,  gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilmektedir. Dergimizde Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca ve Rusça dillerinde makaleler  yayımlanmaktadır. Dergimiz kaliteli akademik yayını ilke edinmiş bir dergi olup başta  TR Dizin, INDEX ISLAMICUS, EBSCO, ERIH PLUS  olmak üzere ulusal ve uluslararası bir çok indekste taranmaktadır.

Dergimizin Haziran Sayısı İçin Makale Son Kabul Tarihi 01 Nisan, Aralık Sayısı İçin 15 Eylül'dür.


Dergimiz özetler konusunda, Haziran sayısından itibaren uygulanan yeni bir düzenleme yapmıştır. Özetler ve diğer hususlarda, Dergimize gönderilen makaleler, sağ taraftaki linklerde yer alan Makale Yazım Şablonu'ndaki içeriğe uygun hazırlanmış olmalıdır.


Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Ocak 2023 Bitiş: 1 Nisan 2023

2022 - Cilt: 9 Sayı: 1

Düzeltme

14. DÜZELTME

Bilgilendirme

                                                                                                                      Creative Commons Lisansı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.