Yayın Dili
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin yazım dili Türkiye Türkçesidir. Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde İngilizce, Arapça, Almanca ve Rusça ile yazılmış makalelere de yer verilebilir. Türkçe dışındaki makalelerde, kendi dilinde, Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış başlık, özet ve anahtar kelimeler bulunmalıdır. Latin Alfabesi kullanılarak yazılmış kaynakça içermesi de gereklidir.