Dergi Kurulları

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ADINA SAHİBİ

Prof. Dr. Halil ALDEMİR Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-1311-7318 Türkiye
Tefsir

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

EDİTÖRLER KURULU

Editorial Board
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARAKUŞ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Güzel Sanatlar, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Felsefe
Arş. Gör. Abdulbaki DURMAZ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7463-7560 Türkiye
İlahiyat, Hadis

YAYIN KURULU

Prof. Dr. M. Doğan KARACOŞKUN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İlahiyat, Uygulamalı Psikoloji
Temel İslam Bilimleri
Prof. Dr. Harun ÖĞMÜŞ Necmettin Erbakan Üniv. Türkiye
Tefsir
Prof. Dr. İshak Emin AKTEPE ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Hadis, İslam Hukuku
Din Psikolojisi
Michael NIELSEN Amerika Birleşik Devletleri
Uygulamalı Psikoloji
Prof. Dr. Ralp W. HOOD 0000-0002-2943-0886 Amerika Birleşik Devletleri
Din Psikolojisi
Prof. Dr. Osman TÜRER KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Türkiye

1960’ta Malatya’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini Gaziantep ve Mardin’de yaptı. 1984’te Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesinden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini Durham Üniversitesi School of Oriental Studies (MA Research) ve Manchester Üniversitesi Department of Middle Eastern Studies’te (PhD) yaptı. Doktorasını 1991’de tamamladı. 1995’te Dinler Tarihi Doçenti oldu. 2003’te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Dinler Tarihi Profesörü olarak atandı. Aynı fakültede 2009-2012 yılları arasında Dekanlık yaptı. 2012'de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asıl üyesi olarak seçildi. 2012-2015 yılları arası Makedonya, Üsküp'teki International Balkan University'de Rektör olarak görev yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi anabilim dalı öğretim üyesi olan Şinasi Gündüz’ün, Gnostik dinler, heterodoksal akımlar, Hıristiyanlık, küreselleşme ve din ilişkisi, karşılaştırmalı dinler ve dinler arası ilişkiler gibi alanlarda yaptığı birçok çalışması yurtiçi ve yurtdışında yayımlandı; eserleri çeşitli dillere çevrildi. Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi'nin editörlüğünü yapmaktadır. 

Dinler Tarihi
Prof. Soner DUMAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-7309-8622 Türkiye
İlahiyat, İslam Hukuku

İNGİLİZCE DİL EDİTÖRLERİ

Dr. Osman ÜLKER KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6938-1057 Türkiye
Din Sosyolojisi, Sosyoloji
Arş. Gör. Hamidullah GENÇ KILIS 7 ARALIK UNIVERSITY 0000-0002-8148-5841 Türkiye
Din Psikolojisi

ARAPÇA DİL EDİTÖRÜ

İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

ALMANCA DİL EDİTÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Aysun YASAR KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web
İlahiyat

ALAN EDİTÖRLERİ

Doç. Dr. Ömer CİDE KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İslam Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf AĞKUŞ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-2297-8064 Türkiye
Tefsir
Dr. Öğr. Üyesi Üzeyir KÖSE KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İlahiyat, İslam Hukuku
Dr. Metin GÜVEN T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 0000-0002-2188-1375 Türkiye
Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi
Arş. Gör. Ramazan ÇOBAN Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
İlahiyat
Arş. Gör. Semih BEKÇİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Tasavvuf
Arş. Gör. Sercan ÇAMLI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI, İSLAM FELSEFESİ BİLİM DALI 0000-0002-3466-6156 Türkiye
İslam Felsefesi
Arş. Gör. Metin CİVEK KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-3356-1424 Türkiye
Temel İslam Bilimleri, Kelam

RUSÇA DİL EDİTÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Sultanbeg ALIEV KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İlahiyat