Yazım Kuralları

 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yazım kuralları konusunda İSNAD Atıf Sistemi (dipnotlu) kurallarını kullanmaktadır. İlgili yazım kuralları için https://www.isnadsistemi.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Dipnot, Kaynakça ve diğer yazım kurallarında İSNAD Atıf Sistemi'ne  uygun olmayan makaleler yazarlarına iade edilecektir.

Makaleler,Türkçe ve İngilizce başlık, Türkçe ve İngilizce yazar künye bilgileri,  550-650 kelime arası Türkçe Öz ve İngilizce Abstract, ilk kelimesi makelenin yazıldığı bilim dalının ismi olacak şekilde en az beş kelimelik Anahtar Kelimeler ve bu kelimelerin İngilizce karşılığı Keywords, bir GİRİŞ, SONUÇ ve KAYNAKÇA içermelidir. 

Makale kelime sayısı en fazla 10.000 olmalıdır.

Yukarıdaki bilgilerin şekilsel olarak sıralaması, başlıklandırma sistemi, büyük-küçük- bold gibi yazım şekilleri konusunda aşağıda yer alan şablon esas alınmalıdır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/15274