Amaç ve Kapsam

2014 yılında yayın hayatına başlayan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan uluslararası akademik bir dergidir. Kaliteli akademik yayını ilke edinen dergimiz, başta TR Dizin, INDEX ISLAMICUS, EBSCO olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası indekste taranan bir dergidir. Dini bilimler (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) ile ilgili araştırma makaleleri, kitap incelemeleri, tez incelemeleri, sempozyum değerlendirmeleri gibi çalışmaları yayımlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakem değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca makalelerin daha önce yayımlanmadığı ve intihal içermediği intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla teyit edilir. Dergimizde Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca ve Rusça dillerinde makaleler yayınlanmaktadır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dinî Araştırmalar alanında (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) hazırlanan akademik çalışmaları yayımlar.

Temel İslam Bilimleri: Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı.

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Mantık.

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki.


Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir araştırma makalesi yayımlanabilmektedir.