Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-4785 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |


2018 yılında yayın hayatına başlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi (AKİD)Haziran ve Aralık aylarında, yılda iki sayı olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal hakemli akademik bir elektronik dergidir.

AKİD, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) araştırma makalesi, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları, yayımlamak suretiyle kamuoyu ile paylaşmayı ve bahsi geçen alanların bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2667-4785 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |
Kapak Resmi


2018 yılında yayın hayatına başlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi (AKİD)Haziran ve Aralık aylarında, yılda iki sayı olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal hakemli akademik bir elektronik dergidir.

AKİD, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) araştırma makalesi, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları, yayımlamak suretiyle kamuoyu ile paylaşmayı ve bahsi geçen alanların bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.