Year 2018, Volume 18, Issue 2, Pages 108 - 120 2018-09-15

The plant species used as edge elements and their usage types: The case of KTU campus
Sınır elemanı olarak kullanılan bitkiler ve kullanım işlevleri; KTÜ kampüsü

Emine Tarakçı Eren [1] , Tuğba Düzenli [2] , Elif Merve Alpak [3]

138 214

Aim of study: Planting is a landscape arrangement that best integrates aesthetic, functional, ecological and symbolic influences. There are various organization styles, these styles can be generally classified as formal and naturalistic styles. Plants could be used to create borders, for architectural purposes, to create spaces, to screen bad views, for aesthetic purposes, to create emphasis, to compliment buildings, for erosion control, to direct movements, to screen light, to control noise, to provide shade and for climate control. The present study aims to identify the types of plants used as border elements, the space and purposes of their use.

Area of study: This study was conducted at the Karadeniz Technical University, located on the Trabzon city.

Material and Methods: The main material of the study is planting border elements and Karadeniz Technical University, Kanuni Campus. In the study, observation, data collection, analysis and evaluation were used. At the stage of observation, KTU Kanuni Campus, which is a study area, visited the situation of planting border elements and photographs were taken of the samples that could best represent them

Main results: Accordingly, it was determined that the plant border elements at KTU Kanuni campus were used to separate the buildings with the garden, to create spaces, to screen bad views, for aesthetic purposes, to create emphasis, to complement the buildings, to cover the elevation differences, to direct movement, to form borders, to screen the light, and to control the noise.

Research highlights: The aim of the present study was to reveal the functions of plant border elements formed with the abovementioned species. In the present study, the adaptation, aesthetic and functional effects of the observed plant border elements on the landscapes they surround and the environment were also investigated.

Çalışmanın amacı: Bitkilendirme; estetik, işlevsel, ekolojik ve sembolik etkileri en iyi şekilde bütünleştiren bitkisel peyzaj düzenlemesidir. Çeşitli düzenleme stilleri vardır; bu stiller, genel olarak formal ve naturalistik stil şeklinde sınıflandırılabilir. Bitkiler peyzajda; sınır oluşturma, mimari kullanım, mekân oluşturmak, kötü görüntü perdelemek, estetik kullanım, vurgu oluşturmak, yapıları tamamlamak, erozyon kontrolü, hareketi yönlendirme, ışığı perdeleme, gürültüyü kontrol etmek, gölge temini ve iklim kontrolü gibi amaçlar için kullanılabilmektedir.

Çalışma alanı: Bu çalışma Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesinde yürütülmüştür.

Materyal ve Yöntem: Bu çalışmanın ana materyalini, KTÜ kanuni kampüsündeki bitkisel sınır elemanları oluşturmaktadır. KTÜ Kanuni kampüsünde sınır bitkisi olarak kullanılan bitkiler hangi türler olduğu, kullanım yer ve amaçları yerinde yapılan gözlem ve analiz çalışmaları ile tespit edilmeye çalışılmıştır.

Temel Sonuçlar: Buna göre; çalışmada KTÜ Kanuni kampüsündeki bitkisel sınır elemanlarının, bina bahçe ayrımını sağlama, mekân oluşturmak, kötü görüntü perdelemek, estetik kullanım, vurgu oluşturmak, yapıları tamamlamak, kot farkını örtme, hareketi yönlendirme, sınır oluşturma, ışığı perdeleme, gürültüyü kontrol etmek gibi amaçlarla kullanıldığı tespit edilmiştir.

Araştırma vurguları: Bitkisel sınır elemanı olarak kullanılan bitkilerin, tür teşhislerinin yanında kullanım amaçları da tespit edilmiştir. Tespit edilen kullanım amaçları incelendiğinde, daha çok estetik ve fonksiyoneldir.

  • Başal, M., Memlük, Y. Yılmaz, O. 1993. Peyzaj Konstrüksiyonu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1322, Ders Kitabı 381, Ankara. Bilen, S.Ö., 2004. Kentsel Dış Mekanların Tasarımında Antropometrik Verilere Bağlı Olarak Peyzaj Elemanlarının Ankara Örneğinde Araştırılması. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Bulut, Y., Atabeyoğlu, Ö., & Yeşil, P. 2008. Erzurum kent merkezi donatı elemanlarının ergonomik özelliklerinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Tarım Bilimleri Dergisi, 14(2), 131-138.
Primary Language en
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Emine Tarakçı Eren
Country: Turkey


Author: Tuğba Düzenli
Country: Turkey


Author: Elif Merve Alpak

Bibtex @research article { kastorman344949, journal = {Kastamonu University Journal of Forestry Faculty}, issn = {1303-2399}, eissn = {1309-4181}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {108 - 120}, doi = {10.17475/kastorman.344949}, title = {The plant species used as edge elements and their usage types: The case of KTU campus}, key = {cite}, author = {Tarakçı Eren, Emine and Düzenli, Tuğba and Alpak, Elif Merve} }
APA Tarakçı Eren, E , Düzenli, T , Alpak, E . (2018). The plant species used as edge elements and their usage types: The case of KTU campus. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 18 (2), 108-120. DOI: 10.17475/kastorman.344949
MLA Tarakçı Eren, E , Düzenli, T , Alpak, E . "The plant species used as edge elements and their usage types: The case of KTU campus". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 18 (2018): 108-120 <http://dergipark.org.tr/kastorman/issue/39093/344949>
Chicago Tarakçı Eren, E , Düzenli, T , Alpak, E . "The plant species used as edge elements and their usage types: The case of KTU campus". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 18 (2018): 108-120
RIS TY - JOUR T1 - The plant species used as edge elements and their usage types: The case of KTU campus AU - Emine Tarakçı Eren , Tuğba Düzenli , Elif Merve Alpak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17475/kastorman.344949 DO - 10.17475/kastorman.344949 T2 - Kastamonu University Journal of Forestry Faculty JF - Journal JO - JOR SP - 108 EP - 120 VL - 18 IS - 2 SN - 1303-2399-1309-4181 M3 - doi: 10.17475/kastorman.344949 UR - https://doi.org/10.17475/kastorman.344949 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu University Journal of Forestry Faculty The plant species used as edge elements and their usage types: The case of KTU campus %A Emine Tarakçı Eren , Tuğba Düzenli , Elif Merve Alpak %T The plant species used as edge elements and their usage types: The case of KTU campus %D 2018 %J Kastamonu University Journal of Forestry Faculty %P 1303-2399-1309-4181 %V 18 %N 2 %R doi: 10.17475/kastorman.344949 %U 10.17475/kastorman.344949
ISNAD Tarakçı Eren, Emine , Düzenli, Tuğba , Alpak, Elif Merve . "The plant species used as edge elements and their usage types: The case of KTU campus". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 18 / 2 (September 2018): 108-120. https://doi.org/10.17475/kastorman.344949