ISSN: 1303-2399
e-ISSN: 1309-4181
Başlangıç: 2001
Yayın Aralığı: 4 Ayda 1
Yayıncı: Kastamonu Üniversitesi
Kapak Resmi
       

ÖNEMLİ

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisine, 17.01.2018 tarihinden itibaren  https://mc04.manuscriptcentral.com/kuofd  linkinden makale gönderimi yapılmaktadır.Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi dergisi 2001 yılında kurulan ormancılık, odun bilimi & teknolojileri, yaban hayatı & yönetimi ile ilgili konuları içeren uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda üç kez (Mart-Eylül-Aralık) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. 2017 yılının ikinci sayısıyla birlikte dergimizde sadece "İngilizce" yazılmış olan makaleler kabul edilmektedir.

YENİ

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi dergimiz 2017 yılının ilk sayısında itibaren Clarivate Analytic' te Web of Science Core Collection bölümünde AHCI, SCI-expanded ve SSCI ile birlikte yer alan Emerging Sources Citation Index (ESCI) veri tabanında taranmaya başlamıştır.

2022 - Cilt: 22 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

7. Effects of Cutter Parameters on Surface Roughness of Fiberboard and Energy Consumption of CNC Machine

Araştırma Makalesi

9. Investigation of Usage Possibilities of Mushroom Production Waste Fibers in Polycaprolactone (PCL) Based Biocomposite Material Production

14178  14179       14165           14166           14167            14168