ISSN: 1303-2399
e-ISSN: 1309-4181
Başlangıç: 2001
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Kastamonu Üniversitesi
Kapak Resmi
       

ÖNEMLİ

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisine, 17.01.2018 tarihinden itibaren  https://mc04.manuscriptcentral.com/kuofd  linkinden makale gönderimi yapılmaktadır.Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi dergisi 2001 yılında kurulan ormancılık, odun bilimi & teknolojileri, yaban hayatı & yönetimi ile ilgili konuları içeren uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda üç kez (Mart-Eylül-Aralık) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. 2017 yılının ikinci sayısıyla birlikte dergimizde sadece "İngilizce" yazılmış olan makaleler kabul edilmektedir.

YENİ

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi dergimiz 2017 yılının ilk sayısında itibaren Clarivate Analytic' te Web of Science Core Collection bölümünde AHCI, SCI-expanded ve SSCI ile birlikte yer alan Emerging Sources Citation Index (ESCI) veri tabanında taranmaya başlamıştır.

2022 - Cilt: 22 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

4. Surface Hardness of Three Types Varnish Applied to Fresh and Naturally Aged Wood

Araştırma Makalesi

5. Determination of Trace Elements of Some Cladonia Species from Turkey by ICP-MS

Araştırma Makalesi

6. Contributions to Geometridae (Lepidoptera) Fauna of Karabük Province

Araştırma Makalesi

7. A New Alien Species for The Flora of Türkiye: Spiraea japonica (Rosaceae)

Araştırma Makalesi

8. The Relationship Between Antimicrobial Activities and Mineral Contents of Narrow Endemic Gypsophytes and Their Chemical Contents

14178  14179       14165           14166           14167            14168