Başeditör
Ad: Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK
E-posta: omerkucuk@kastamonu.edu.tr
Editör Yardımcısı
Ad: Yrd. Doç. Dr. Gonca Ece ÖZCAN
E-posta: goncaece@kastamonu.edu.tr
Dergi İletişim
Ad: Yrd. Doç. Dr. Ferhat KARA
E-posta: fkara@kastamonu.edu.tr
Teknik İletişim
Ad: Arş. Gör. Alper BULUT
E-posta: abulut@kastamonu.edu.tr