Etik Kurallar

Yazar(lar) makaleyi sisteme yükleyerek, makalenin tüm sorumluluklarını kabul ettiğini beyan etmektedir.

Yazar(lar) makaleleriyle ilgili aşağıdaki hususları ayrıca beyan ederler;

       ·         Makalenin daha önce yayınlanmamış olduğunu veya başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmadığını.

·         Başka bir kişinin haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini

·         Hukuki açıdan herhangi bir sorunun olmadığını

·         Etik kurallarına uygun olduğunu

 

 İntihal Kuralları

        Dergimiz iThenticate intihal programını kullanmaktadır. Makalelerin referans kısmı çıkarılmış haliyle en fazla %20 oranında intihal kabul edilebilmektedir. %20 nin üzerindeki makaleler intihal raporlarıyla birlikte yazarlara geri gönderilmektedir.