Yazım Kuralları

1-)       Dergi, Kastamonu Üniversitesinin, uluslararası hakemli (çift-tarafı gizlilik esaslı) bilimsel yayınıdır ve yılda 3 kez yayınlanır. Dergide ormancılık, orman endüstrisi, ormancılıkla bağlanıtılı peyzaj mimarlığı ve çevre bilimleri alanında yapılmış araştırmalara yer verilir.

2-)       Dergide yayınlanacak eserlerin daha önce hiçbir bilimsel dergide yayınlanmamış olması zorunludur. Sadece Telif Hakkı olmayan bilimsel kongre/sempozyum/konferans vb faaliyetlerde sunulmuş bildiriler, belirtilmek koşulu ile sunulabilir.

3-)       Derginin yazım dili İngilizcedir.

4-)       Makaleler, A4 boyutundaki (210 x 297 mm) kağıda; tüm kenarlardan 3 cm boşluk bırakılarak, çift sütunlu (sütun genişliği eşit ve sütunlar arası boşluk 0.8 cm) ve iki yana yaslı olarak yazılmalı; kaynaklar dahil 12 sayfadan fazla olmamalıdır.

5-)       Dergiye gönderilecek makaleler Microsoft Word programında; Ana Başlık 14 punto Arial karakterinde; başlık dışındaki tüm metin Times New Roman karakterinde 11 punto olarak ve tek satır aralığında yazılmalıdır. Sadece, İngilizce ve Türkçe özet ile Kaynaklar 10 punto olarak ve tek satır aralığında yazılacaktır.

6-)       Makale içerisinde rakamsal değerlerin ondalık kısmının ayrımında nokta (.) kullanılmalıdır.

7-)       Makalelerin içerisinde kullanılan ana başlıklar Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler, Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar şekilde olmalıdır. Ana doküman yazar ve yazar bilgilerini içermemelidir. Yazarlarla ilgili tüm bilgiler yükleme esnasında sisteme girilmelidir.

8-)       Örnek makaleye şu linkten ulaşılabilir ( http://dergipark.gov.tr/download/article-file/371579)

9-)       Ana başlıklar sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıklar numaralandırılmamalıdır.

10-)     Makalelerde başlıkların yazımında, önceki bölümün bitiminden sonra bir boşluk verilmesine; başlıktan sonra gelen bölümle arasında boşluk bulundurulmamasına dikkat edilmelidir. Başlıklar ve paragraf başı 0.5 cm içeriden başlamalıdır. Paragraflar arası boşluk bırakılmamalıdır.

11-)     Makalede yer alacak her türlü grafik, resim, harita, fotoğraflar "Şekil" diye adlandırılmalıdır. Sayısal verilere ait çizelgeler "Tablo" diye adlandırılmalıdır. Şekil ve Tablolar metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Şekil yazıları alta, Tablo yazıları üste; paragraf başından başlayacak ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük olacak şekilde; üst ve alttaki bölüm ile arasında bir boşluk bırakılarak yazılmalı, sonuna nokta konulmamalıdır. Şekil ve Tablolar tek sütuna sığmıyorsa sayfaya ortalı olarak yerleştirilmelidir. Tablo veya Şekil içerisinde yer alan kısaltmaların açıklamaları tablo veya şekil yazılarının geçtiği başlıkta açık olarak yazılmalıdır. Tablolarda sadece yatay çizgiler verilmelidir.

12-)     Yararlanılan kaynaklar APA stilinde verilmelidir. http://www.apastyle.org/

SÜRELİ YAYINLAR/ARTICLES 

 

 

Tek yazarlı makale/Articles with single author

 

TR

Akyol, M. (2018). Raphignathus hecmatanensis (Acari: Raphignathidae) türünde görülen genital kıl sayısındaki varyasyonlar. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 18(2), 121-125.

 

ING

Zaimes, G. N. (2017). Utilizing new and innovative tools to mitigate surficial erosion in Mediterranean environments. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(3), 373-382.

 

 

 

 

 

 

İki yazarlı makale/Articles with two authors

 

TR

Aydın, A. & Tiryaki, S. (1994). Performans değerlendirme sistemi ile orman ürünleri endüstrisinde performans araştırması. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(3), 394-403.

 

 

 

ING

Altuner, E. M. & Çetin, B. (2011). Antimicrobial activity of Isothecium alopecuroides and potential effect of some climate elements on the activity of this bryophyte sample. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 18(2), 126-137.

 

 

Üç ve daha fazla yazarlı makale/Articles three or more authors

 

TR

Acar, M., Diler, H. & Erdil, Y. Z. (2009). Yuvarlak ve kare kesitli mobilya bağlantı elemanlarının eğilme direncinin karşılaştırılması. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 18(2), 164-170.

 

 

 

ING

Goussanou, C. A., Tente, B. A., Akouehou, G., Salako, V. K.,. Glele- Kakaï, R. L., & Sinsin, B. A. (2017). Structural and spatial patterns of Isoberlinia species in a disturbed community forest (Benin, West Africa). Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(2), 225-237.

KİTAP/BOOKS

 


Tek yazarlı kitap/Books with   single author

Yazarın soyadı, adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı Sayısı). Basım yeri: Yayınevi.

Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment (2nd ed.). New York: Basic Books.

İki veya daha çok yazarlı kitap/Book with two or more authors

 

Yazarın soyadı, adının baş harfi. ve Yazarın soyadı, adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım yeri: Yayınevi

Young, J. E., Klosko, J. S. & Weishaar,

M. (2003). Schema therapy: A practitioners guide. New York: Guilford Publications.

 

Kitap bölümü/Book   chapter

Yazarın soyadı, adının baş harfi. ve Yazarın soyadı, adının baş harfi. (Yıl). Kitap bölümünün adı. Kitabın adı (Baskı sayısı) içinde (Cilt, Sayfa aralığı). Basım yeri: Yayınevi.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2000). Nitel araştırmaların planlanması. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (2. baskı) içinde (s.49-91). Ankara: Seçkin Yayınları.

 

Çeviri kitap/Translated book

Yazarın soyadı, adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). (Çevirmenin adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.) Basım yeri: Yayınevi. (Orijinal çalışma basım tarihi)

Yalom, I. D. (1998). Kısa süreli grup terapileri: İlkeler ve teknikler (N. H. Şahin, Çev.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 1983).

 

Editörlü kitap/Editorial Book

Birinci editörün soyadı, adının baş harfi. Ve İkinci editörün soyadı, adının baş harfi. (Ed.). (Yıl.) Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım yeri: Yayınevi.


Savaşır, I. & Şahin, N. H. (Ed.). (1997). Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

 

 Atıflar/Citations

Atıf şekli

 

 

Metin dili/Language

Metin içinde kaynak ilk defa belirtilirken/ The

first time an article is cited in the text

Metin içinde aynı kaynak tekrar belirtilirken/ If an article is cited again in the text following its first citation

Tek yazarlı çalışma/Article with single author

TR

Kara (2018) or (Kara, 2018)

Kara (2018) or (Kara, 2018)

ING

Kara (2018) or (Kara, 2018)

Kara (2018) or (Kara, 2018)