Year 2014, Volume 1, Issue 2, Pages 7 - 31 2014-12-10

Zülkarneyn Kıssası

Mustafa Öztürk [1]

188 1116

Kur’ân-ı Kerîm’de Kehf suresi 18/83-98. ayetlere konu olan Zülkarneyn kıssası, anlaşılması

ve yorumlanması hususunda birtakım belirsizliklerin ortaya çıktığı ve hakkında

birbirinden tamamen farklı rivâyetlerin aktarıldığı bir kıssadır. Bu makalede Zülkarneyn

kıssasındaki müphemlikler açıklığa kavuşturulmaya çalışılmış, bunun yanında klasik ve

modern dönemlere ait tefsir kitaplarındaki çeşitli görüşler tenkide tabi tutularak sonuçta

mevcut görüşlerden hangisinin daha isabetli olduğu hususunda delilli bir fikir ortaya konulmaya

çalışılmıştır.

Zülkarneyn, Yecüc ve mecûc (Gog ve Magog), Büyük Kyros
  • İbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd, es-Sünen, (İstanbul: 1982).
  • İbn Manzûr, Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed, Lisânü’l-Arab, (Kahire: 2003).
  • İbn Teymiyye, Ebü’l-Abbâs Takiyyüddîn Ahmed b. Abdilhalîm, Mecmûu’l- Fetâvâ, (Beyrut: 2000).
  • İbnü’l-Cevzî, Ebü’l-Ferec Cemâleddîn Abdurrahman b. Ali, Zâdü’l-Mesîr, (Beyrut: 1983).
  • Jeffery, Arthur, The Foreign Vocabulary of the Qur’an, (Baroda: 1938).
  • Kannevcî, Sıddîk Hasan Han, Fethü’l-Beyân fî Makâsıdi’l-Kur’ân, (Beyrut: 1992).
  • Kâsımî, Cemâleddîn, Mehâsinü’t-Te’vîl (Tefsîru’l-Kâsımî), (Kahire: 2003). Kaya, Mahmut - Ünver, İsmail, “İskender”, DİA, (İstanbul: 2000).
Subjects Religion
Journal Section Articles
Authors

Author: Mustafa Öztürk

Dates

Publication Date: December 10, 2014

Bibtex @research article { katuifd338166, journal = {Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD)}, issn = {2148-5011}, eissn = {2618-611X}, address = {Trabzon University}, year = {2014}, volume = {1}, pages = {7 - 31}, doi = {}, title = {Zülkarneyn Kıssası}, key = {cite}, author = {Öztürk, Mustafa} }
APA Öztürk, M . (2014). Zülkarneyn Kıssası. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD), 1 (2), 7-31. Retrieved from http://dergipark.org.tr/katuifd/issue/31120/338166
MLA Öztürk, M . "Zülkarneyn Kıssası". Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 1 (2014): 7-31 <http://dergipark.org.tr/katuifd/issue/31120/338166>
Chicago Öztürk, M . "Zülkarneyn Kıssası". Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 1 (2014): 7-31
RIS TY - JOUR T1 - Zülkarneyn Kıssası AU - Mustafa Öztürk Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 31 VL - 1 IS - 2 SN - 2148-5011-2618-611X M3 - UR - Y2 - 2014 ER -
EndNote %0 Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Zülkarneyn Kıssası %A Mustafa Öztürk %T Zülkarneyn Kıssası %D 2014 %J Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) %P 2148-5011-2618-611X %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Öztürk, Mustafa . "Zülkarneyn Kıssası". Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 1 / 2 (December 2014): 7-31.
AMA Öztürk M . Zülkarneyn Kıssası. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD). 2014; 1(2): 7-31.
Vancouver Öztürk M . Zülkarneyn Kıssası. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD). 2014; 1(2): 31-7.