Year 2017, Volume 34, Issue 34, Pages 142 - 156 2017-06-29

Türkler arasında bu dönemde İslamiyet’in karşısında Budhizm ve Hıristiyanlık vardı. Karadeniz’in Kuzeyindeki Kıpçak, Peçenek, Moğol, Rus, Hazar gibi çeşitli kavimler, Müslüman kültürlerinden başka Hıristiyanlık, Budizm, Putperestlik gibi başka inançların etkisi altına girmişlerdi. Dolayısıyla bu kavimlerin putperestlik inançları sonrasında, Karadeniz’in Kuzeyinde Hıristiyanlığın etkinlik kazanmasıyla da birlikte, Hıristiyan kilisesi, ortaçağ Rusya’sında milletlerin manevi hayatında ortaçağ batı dünyasında olduğu gibi önemli bir rol oynuyordu. Bu yüzden özellikle İslamiyet’in Altın Ordu’daki zaferinden sonra Rusya’ya dini alanda doğrudan bir Moğol etkisi için pek sebep kalmadı. Fakat Moğol fethi dolaylı olarak Rus kilisesinin ve manevi hayatının gelişme seyrini çeşitli şekillerde etkiledi. Bundan dolayı Rus kilisesinin metropolitlik makamı olan Kiev şehri tahrip edilerek hizmet verecek bir durumu kalmadı. Nitekim bizde bu çalışmamızda Ortaçağ’da Karadeniz’in kuzeyinde ortaya çıkan ya da o bölge de var olan  dini inançların kişiler ya da devletler üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin toplumsal yansımalarını incelemeye çalıştık.  

Purperestlik, Hristiyanlık, Budizm, İslamiyet
 • Asker, Ali, (2010). “Kilise Savaşları: Moskova- Kiev- İstanbul”, 21. Yüzyıl Dergisi, S. 21, s. 32-38.
 • Ataöv, Türkkaya, (1968). “Rus Devletinin Kuruluşu”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakiltesi Dergisi, C. XXIII, S. 4, Ankara, s. 220-243.
 • Barthold, Wilhelm, (2006). Türk-Moğol Ulusları. (Hasan Eren, Çev.), Ankara:TTK.
 • Barthold, Wilhelm, (2013). Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, (Ragıp Hulusi Özdem, Çev.), Ankara:TTK.
 • Cüveyni, (2013). Tarih-i Cihan Güşa, (M. Öztürk, Çev.), Ankara: TTK.
 • Cohen, Claude, (2010) Haçlılar zamanında Doğu ve Batı, (Mustafa Daş, Çev.), İstanbul: Yeditepe Yayınları.
 • Davletşin, Gamirzan, (2013). Türk Tatar Kültür Tarihi, (Albina Tuzlu, Çev.), Ankara: TTK.
 • Duvalı, Şir Muhammed, (2013). “Paganizmden Hristiyanlığa Rusların Din Değiştirme Nedenleri”, G.O.Ü.İlahiyyat Fakültesi Dergisi, C. I, S. 1, s. 60-74.
 • Duvalı, Şir Muhammed, (2012). “Erken Dönem Rus Kroniğinde İslam Algısı”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 21, s. 115-132.
 • G. Potter, Lawrence, (2011/2). “Moğollar Sonrası İran’da Sûfiler ve Sultanlar”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, C. 28, s. 216-243.
 • Goldschmidt JR, Arthur- Davidson, Lawrence, (2011). Kısa Ortadoğu Tarihi, (Aydemir Güler, Çev.), İstanbul: Doruk Yayınları.
 • Gülensoy, Tuncer, (2011). Barbar Türkler ( M.Ö. 4500- M.S. XIII. Yüzyılları arasında), Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Atlasi, Hadi, (2016). Sibir Tarihi, (Eser Havare, Çev.), Ankara: TTK.
 • İbn Fazlan, (1995). İbn Fazlan Seyahatnamesi, (Ramazan Şeşen, Terc.), İstanbul: Bedir Yayınları.
 • Karatay, Osman, (2004). “Doğu Avrupa Türk Tarihinin Ana Hatları”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, S. 3, Ankara, s. 35-70.
 • Konak, İsmet, (Bahar, 2012). “Moskova Knezliği’nin Bağımsızlığa Geçişinde Türk-Moğol Dünyasının Rolü”, Türkiyat Mecmuası, C. 22, s. 100-122.
 • Kurat, Akdes Nimet, (2016). Peçenekler, Ankara: TTK.
 • Polo, Marco, (tarihsiz). Marco Polo Seyahatnamesi, (F. Dokuman, Haz.), İstanbul.
 • Merçil, Erdoğan, (1991). Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Ankara:TTK.
 • Yücel, Mualla Uydu, (2007). İlk Rus Yıllıklarına Göre Türkler, Ankara: TTK..
 • Tayfun, Özcan, Altay, (2012). “Chronica Maira’da Moğol İmajı”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XXVII, S. 2 Aralık, s. 447-449.
 • Pritsak, Omeljan, (Bahar-2007). “Hazar Hakanlığı’nın Museviliğe Geçişi”, (A. Tayfun Özcan, Çev.), Karadeniz Araştırmaları Dergisi, S. 13, s. 18-34.
 • Spuler, Bertold, (2011). İran Moğolları, Ankara: TTK.
 • Ülküsal, Müstecib, (1980), Kırım Türk-Tatarları, İstanbul:,Baha Matbaası.
 • Vernadsky, George, (2007). Moğollar ve Ruslar, İstanbul: Selenge Yayınları.
 • V. Minorsky, (2008). Hudûdü’l-Alem Mine’l-Meşrik İle’l-Magrib, (Abdullah Duman-Murat Ağarı, Çev), İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • V. Rubruk, Wilhelm, (2012). Moğolların Büyük Hanına Seyahat, (Ergin Aydın, Çev), İstanbul:Ayışığı Yayınları.
 • История Русской Церкви. http://www.dorogadomoj.com/d141vve.html:Erişim Tarihi:11.03.2017.
 • http://www.irankulturevi.com/lang-tr. Erişim Tarihi: 11.03.2017.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: ÖNDER GÜLER
Institution: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 29, 2017

Bibtex @research article { kdeniz308722, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2017}, volume = {34}, pages = {142 - 156}, doi = {10.17498/kdeniz.308722}, title = {Ortaçağ'da Karadeniz'in Kuzeyinde Din Algısı}, key = {cite}, author = {GÜLER, ÖNDER} }
APA GÜLER, Ö . (2017). Ortaçağ'da Karadeniz'in Kuzeyinde Din Algısı. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 34 (34), 142-156. DOI: 10.17498/kdeniz.308722
MLA GÜLER, Ö . "Ortaçağ'da Karadeniz'in Kuzeyinde Din Algısı". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 34 (2017): 142-156 <http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/29959/308722>
Chicago GÜLER, Ö . "Ortaçağ'da Karadeniz'in Kuzeyinde Din Algısı". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 34 (2017): 142-156
RIS TY - JOUR T1 - Ortaçağ'da Karadeniz'in Kuzeyinde Din Algısı AU - ÖNDER GÜLER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17498/kdeniz.308722 DO - 10.17498/kdeniz.308722 T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 142 EP - 156 VL - 34 IS - 34 SN - 1308-6200- M3 - doi: 10.17498/kdeniz.308722 UR - https://doi.org/10.17498/kdeniz.308722 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Black Sea Ortaçağ'da Karadeniz'in Kuzeyinde Din Algısı %A ÖNDER GÜLER %T Ortaçağ'da Karadeniz'in Kuzeyinde Din Algısı %D 2017 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V 34 %N 34 %R doi: 10.17498/kdeniz.308722 %U 10.17498/kdeniz.308722
ISNAD GÜLER, ÖNDER . "Ortaçağ'da Karadeniz'in Kuzeyinde Din Algısı". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 34 / 34 (June 2017): 142-156. https://doi.org/10.17498/kdeniz.308722
AMA GÜLER Ö . Ortaçağ'da Karadeniz'in Kuzeyinde Din Algısı. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2017; 34(34): 142-156.
Vancouver GÜLER Ö . Ortaçağ'da Karadeniz'in Kuzeyinde Din Algısı. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2017; 34(34): 156-142.