Year 2018, Volume , Issue 40, Pages 111 - 124 2018-12-20

GÜZEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENEL ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİ

Aylin Beyoğlu [1] , Demirali Yaşar Ergin [2]

31 151

Öğretmenlerin zaman yönetim becerilerinin belirlenmesi, diğer mesleklerde olduğu gibi öğretmenlik mesleği için de önemlidir. Öğretmenlerin planlama, örgütleme, yönlendirme, koordine etme, denetleme, değerlendirme gibi bazı fonksiyonları kendi işleri ya da içinde bulundukları eğitim örgütlerinin işleri için uygulamaları zaman yönetimi açısından önemlidir. Mesleki zaman yönetimi becerileri elbette kişilerin yaşamdaki genel zaman yönetim beceri düzeyleri ile büyük ölçüde bağlantılıdır. Öğretmenlik mesleği, planlı olmayı, zamana iyi hükmetmeyi, zamanı verimli kullanmayı, olabildiğince zaman kaybettiricilerden uzak durmayı gerekli kılan bir meslektir. Bu nedenden dolayı, öğretmenlerin genel zaman yönetim becerilerinin belirlenmesi, onların bu konuda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Çalışmanın amacı, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretmen adaylarının genel zaman yönetim becerilerinin 9 demografik bağımsız değişkene göre nasıl farklılaştığını saptamaktır. Bu çalışma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tüm sınıflarındaki  öğrencilerinden katılımcı toplam 141 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı Ergin, Ergin ve Demirkol (2018) tarafından hazırlanan “Genel Zaman Yönetimi Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 4'lü derecelemeli 30 maddeden oluşmaktadır. Verilerin istatistiksel çözümlenmesinde t testi, varyans analizi ve farkın kaynağını saptamak amacıyla Post hoc analiz için  LSD teknikleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretmen adaylarının genel zaman yönetimi becerilerinin ortalama düzeyin biraz üzerinde olduğu görülmüştür.

zaman yönetimi, öğretmen, eğitim fakültesi, yeterlik
 • Akatay, A. (2003). Örgütlerde Zaman Yönetimi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (1), 282-300.
 • Aydın, A., H. & Gürbüz, M. (2012). Zaman kavramı ve yönetimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 1-20.
 • Başaran, İ., E. (1991). Örgütsel davranış. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Çağlıyan, V., Göral, R. (2009). Zaman Yönetimi Becerileri: Meslek yüksek Okulu Öğrencileri Üzerine Bir Değerlendirme, KMU, İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl 11, Sayı 17.
 • Demirtaş, H. ve Özer, N. (2007). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarıları arasındaki ilişki: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 34-47.
 • Eldeliklioğlu, J. (2008). Ergenlerin Zaman Yönetimi Becerilerinin Kaygı, Yaş ve Cinsiyet Değişkenleri Açısından İncelenmesi, Elementary Education Online, 7(3), 656-663.
 • Erdem, R., Pirinçci, E., Dikmetaş, E. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Davranışları ve Bu Davranışların Akademik Başarı İle İlişkisi, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 167-177.
 • Ergin, Demirali Yaşar; Ergin, Ayşegül Zeynep ve Demirkol, Nihan (2018). “Genel Zaman Yönetimi Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi”. VII. IBANESS International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Tekirdağ-Türkiye- Mart 24-25. Güçlü, N. (2001). Zaman yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 25, 87-106.Hendry, C. (2004). Making Most of Time. Nurse Rearcher, 12 (2).
 • Karaçor, M., Çatır, O., Sakallı, K. (2017). Kişilik Özelliklerinin Zaman Yönetimi Becerilerine Etkisi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, MESTEK 2017, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi, 11-13 Mayıs 2017, Burdur.
 • Karslı, M. D. (2006). Sınıfta Öğrenme Zamanının Yönetimi. Teori ve Uygulamada Sınıf Yönetimi. (Ed. M.Şişman ve S. Turan). Ankara: Öğreti Pegem A Yayıncılık, 101-115.
 • Kocabaş, İ., Erdem, R. (2003). Yönetici Adayı Öğretmenlerin Kişisel Zaman Yönetimi Davranışları, F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 191–202.
 • Pocket Mentor, (2006). Zaman Yönetimi, Harvard Business School Press, Optimist Yayınları, İstanbul.
 • Sabuncuoğlu, Z., Tüz, M. (2001). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Topal, N. Derste Zaman Yönetimi: İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana 2009.Uğur, A. (2000). Çalışma hayatında zaman yönetimi, MPM Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, 12 (143), 18-22.
 • Varışoğlu, B., Şeref, İ., Yılmaz, İ. (2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri ve Tutumlarının İncelenmesi, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, TAED/47, 75-86.Villarruel, Fransisco, Perkins, Daniel, Borden, Lynne, Carlton-Hug, Annelise, Stone, Margaret, Keith, Joanne, “CommunityYouth Development: A Plan for Action”, School CommunityJournal, 11, 39-56, 2001.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Aylin Beyoğlu (Primary Author)
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Demirali Yaşar Ergin (Primary Author)
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 20, 2018

Bibtex @research article { kdeniz449804, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2018}, volume = {}, pages = {111 - 124}, doi = {10.17498/kdeniz.449804}, title = {GÜZEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENEL ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİ}, key = {cite}, author = {Beyoğlu, Aylin and Ergin, Demirali Yaşar} }
APA Beyoğlu, A , Ergin, D . (2018). GÜZEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENEL ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, (40), 111-124. DOI: 10.17498/kdeniz.449804
MLA Beyoğlu, A , Ergin, D . "GÜZEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENEL ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2018): 111-124 <http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/41142/449804>
Chicago Beyoğlu, A , Ergin, D . "GÜZEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENEL ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2018): 111-124
RIS TY - JOUR T1 - GÜZEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENEL ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİ AU - Aylin Beyoğlu , Demirali Yaşar Ergin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17498/kdeniz.449804 DO - 10.17498/kdeniz.449804 T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 124 VL - IS - 40 SN - 1308-6200- M3 - doi: 10.17498/kdeniz.449804 UR - https://doi.org/10.17498/kdeniz.449804 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Black Sea GÜZEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENEL ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİ %A Aylin Beyoğlu , Demirali Yaşar Ergin %T GÜZEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENEL ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİ %D 2018 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V %N 40 %R doi: 10.17498/kdeniz.449804 %U 10.17498/kdeniz.449804
ISNAD Beyoğlu, Aylin , Ergin, Demirali Yaşar . "GÜZEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENEL ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi / 40 (December 2018): 111-124. https://doi.org/10.17498/kdeniz.449804
AMA Beyoğlu A , Ergin D . GÜZEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENEL ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2018; (40): 111-124.
Vancouver Beyoğlu A , Ergin D . GÜZEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENEL ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2018; (40): 124-111.