Year 2015, Volume 23, Issue 4, Pages 1601 - 1618 2015-12-15

Üniversite Öğrencilerinin Siyasal ve Toplumsal Gündeme İlişkin Görüşlerini Paylaşmada Yararlandıkları İletişim Kanalları
The Communication Channels Used By The Undergraduates To Share Their Views and Opinions On The Socio-Political Agenda

Murat KEÇE [1] , Erkan DİNÇ [2]

223 602

Üniversite öğrencilerinin siyasal, toplumsal ve ekonomik alanlarda Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmelere ilişkin hangi iletişim kanalları aracılığıyla görüşlerini paylaştıklarını inceleyen bu çalışma, nicel araştırma yöntemine uygun olarak tasarlanan betimsel bir alan araştırmasıdır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçek aracılığıyla 2012-2013 öğretim yılında Gazi ve Uşak Üniversiteleri’nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören toplam 498 öğrenciden toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre katılımcılar gündeme ilişkin görüş paylaşımında en fazla internet medyası ve sosyal paylaşım sitelerini tercih etmektedir. Ayrıca, 25 yaş ve üzeri katılımcıların diğer yaş gruplarındaki katılımcılara nispeten ulusal yayın organlarını daha fazla kullandığı, -edebiyat fakültesi öğrencilerinin sosyal paylaşım siteleri ve internetteki tartışma ortamlarından yoğun yararlandığı belirlenmiştir.
Examining the communication channels through which university students’ use to share their view points and thoughts on the political, economic and social agenda in Turkey and elsewhere, this study designed as a quantitative survey research. A scale developed by the researchers was used to gather the data from 498 higher education students attaining various departments in Gazi ve Uşak Universities. The study findings reveal that the participants mostly prefer using the Internet and social network websites to share their views on the agenda. Participants over the age of 25 use national publications more than the other age groups, while the students attaining sciences and liberal arts faculties make use of social network websites and the Internet discussion groups most.
 • Aksüt, M., Ateş, S., Balaban, S. ve Çelikkanat, A. (2012, Şubat). İlk ve ortaöğretim öğrenci- lerinin sosyal paylaşım sitelerine ilişkin tutumları (facebook örneği). Akademik Bilişim Konferansı’nda Sunulmuş Bildiri. Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Baştürk, R. (2010). Nonparametrik İstatistiksel Yöntemler. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Borg, R. B. ve Gall, M. D. (1989). Educational Research: An İntroduction. London: Longrman Publishing Group.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Çakır, H. ve Topçu, H. (2005). Bir İletişim Dili Olarak İnternet. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 71-96.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İsta- tistik SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çömlekçi, N. (2001). Bilimsel Araştırma Yöntemi ve İstatistiksel Anlamlılık Sınamaları. Ankara: Bilim Teknik Yayınevi.
 • Danju, İ., Maaşoğlu, Y. ve Maaşoğlu, N. (2005). From Autocracy to Democracy: The İmpact of Social Media on The Transformation Process In North Africa And Middle East. Precedia-So- cial and Behavioral Sciences, 81, 678-681.
 • Davies, L. (2006). Global Citizenship: Abstraction or Framework for Action. Educational Review, 58(1), 5-25.
 • Gaventa, J. ve Valderrama, C. (1999). Participation, Citizenship And Local Governance. Retrie- ved, February, 10, 2014 from. http://M4_AR2_Participation_Citizenship_and_local_Gover- nance.pdf.
 • Gill, J. ve Gainos, J. (2002). Why Does Voting Get so Complicated? A Review of Theories for Analyzing Democratic Participation. Statistical Science, 17(4), 383-404.
 • Harmandar, M. ve Samancı, O. (2000, Ekim). Eğitim fakültesi kimya eğitimi bölümü öğrencile- rinin bilgisayara yönelik tutumları. IV. Ulusal Bilimleri Kongresi Kongre’sinde Sunulmuş Bildiri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Kahyaoğlu, M. ve Çelik, H. C. (2011, Eylül). Ortaöğretim ve yüksek öğretim öğrencilerinin inter- net kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Paper Presented at the 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium. Fırat University, Elazığ.
 • Kakırman Yıldız, A. (2013). Sosyal Paylaşım Sitelerinin Dijital Yerlilerin Bilgi Edinme ve Mahre- miyet Anlayışına Etkisi. Bilgi Dünyası, 13(2), 529-542.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Yayınevi.
 • Kline, P. (2005). An Easy Guide to Factor Analysis. UK: Routledge.
 • Law, W. (2004). Globalization and Citizenship Education In Hong Kong and Taiwan. Comparative Education Review, 48(3), 253-273.
 • Niemi, R. G., ve Junn, J. (1998). Civic Education: What Makes Students Learn. New Haven, CT: Yale University Press.
 • Osler, A. ve Starkey, H. (2005). Changing Citizenship: Democracy and Inclusion in Education. Maidenhead: Open University Press.
 • Pallant, J. (2007). SPSS Survival Manual: A Step-By-Step Guide to Data Analysis Using SPSS for Windows. Philadelphia, PA: Open University Press.
 • Parry, G., Moyser, G. ve Day, N. (1992). Political Participation and Democracy in Britain. Camb- ridge: Cambridge University Press.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, E. S. ve Çinko, M. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics. Boston: Allyn and Bacon.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ural, A ve Kılıç, İ. (2011). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık. http://www.haberx.com/_universitelerde_ogrenci_sayisi_hizli_ogretim_uyesi_sayisi_yavas_ artiyor(17,n,10255255,449).aspx. erişim tarihi: 07.03.2014.
Other ID JA42UZ33KY
Journal Section Articles
Authors

Author: Murat KEÇE
Institution: Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Isparta, Türkiye

Author: Erkan DİNÇ
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date: December 15, 2015

Bibtex @ { kefdergi241375, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {1601 - 1618}, doi = {}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Siyasal ve Toplumsal Gündeme İlişkin Görüşlerini Paylaşmada Yararlandıkları İletişim Kanalları}, key = {cite}, author = {KEÇE, Murat and DİNÇ, Erkan} }
APA KEÇE, M , DİNÇ, E . (2015). Üniversite Öğrencilerinin Siyasal ve Toplumsal Gündeme İlişkin Görüşlerini Paylaşmada Yararlandıkları İletişim Kanalları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (4), 1601-1618. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22597/241375
MLA KEÇE, M , DİNÇ, E . "Üniversite Öğrencilerinin Siyasal ve Toplumsal Gündeme İlişkin Görüşlerini Paylaşmada Yararlandıkları İletişim Kanalları". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1601-1618 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22597/241375>
Chicago KEÇE, M , DİNÇ, E . "Üniversite Öğrencilerinin Siyasal ve Toplumsal Gündeme İlişkin Görüşlerini Paylaşmada Yararlandıkları İletişim Kanalları". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1601-1618
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Siyasal ve Toplumsal Gündeme İlişkin Görüşlerini Paylaşmada Yararlandıkları İletişim Kanalları AU - Murat KEÇE , Erkan DİNÇ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1601 EP - 1618 VL - 23 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Üniversite Öğrencilerinin Siyasal ve Toplumsal Gündeme İlişkin Görüşlerini Paylaşmada Yararlandıkları İletişim Kanalları %A Murat KEÇE , Erkan DİNÇ %T Üniversite Öğrencilerinin Siyasal ve Toplumsal Gündeme İlişkin Görüşlerini Paylaşmada Yararlandıkları İletişim Kanalları %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 4 %R %U
ISNAD KEÇE, Murat , DİNÇ, Erkan . "Üniversite Öğrencilerinin Siyasal ve Toplumsal Gündeme İlişkin Görüşlerini Paylaşmada Yararlandıkları İletişim Kanalları". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 4 (December 2015): 1601-1618.
AMA KEÇE M , DİNÇ E . Üniversite Öğrencilerinin Siyasal ve Toplumsal Gündeme İlişkin Görüşlerini Paylaşmada Yararlandıkları İletişim Kanalları. Kastamonu Education Journal. 2015; 23(4): 1601-1618.
Vancouver KEÇE M , DİNÇ E . Üniversite Öğrencilerinin Siyasal ve Toplumsal Gündeme İlişkin Görüşlerini Paylaşmada Yararlandıkları İletişim Kanalları. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(4): 1618-1601.