Kastamonu Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2147-9844 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi


YAZARLARIMIZA DUYURU

Pandeminin etkisi ile siz değerli yazarların çalışmalarının değerlendirme ve yayınlanma süreçleri uzun sürebilmektedir. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Kastamonu Eğitim Dergisinde 2021 yılı itibari ile alınan yeni kararlar şunlardır:

📌 Araştırması 2020 yılı ve sonrasında yapılan nitel ve nicel araştırmalar için Etik Kurul Onay Belgesi ibrazı zorunludur.
📌 Dergimizde her sayıda toplam 20-24 makale basılmaktadır. Makaleler yayına kabul aldığı tarih itibari ile sıraya konmaktadır. Ancak her bir sayıda makaleler konu dağılımlarına göre de ayrı bir sıralama yapılmaktadır. Makalelerin sırası gelmiş olsa bile ilgili olduğu alan kontenjanı dolmuş ise kendinden sonra kabul alan farklı bir alana ait makale yayınlanabilmektedir.
📌 Her bir yazarın aynı yıl içerisinde yalnızca bir makalesi basılabilmektedir.
📌 Dergimiz 2021 yılı itibari sadece tam metin İngilizce makaleleri yayınlamaktadır. 2020 yılı veya öncesinde Türkçe olarak gönderilmiş ve kabul edilmiş makalelerin yayınlanabilmesi için dilinin İngilizce'ye çevrilmesi gerekmektedir.
📌 İntihal Raporu ve (varsa) Etik Kurul Onay belgesi yazar tarafından makale gönderimi esnasında eklenecektir.
📌 Dil ve istatistik editörlerimiz çalışmaları hakem sürecinden önce incelemektedir. Gönderilen çalışma dil veya yöntem açısından yeterli görülmediği takdirde hakem süreci başlamadan reddedilebilir.
Lütfen makalenizin, dergi yazım kuralları alanında yer alan makale şablonuna uygun olduğundan emin olunuz.

Kastamonu Eğitim Dergisi

e-ISSN 2147-9844 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi
Kapak Resmi


YAZARLARIMIZA DUYURU

Pandeminin etkisi ile siz değerli yazarların çalışmalarının değerlendirme ve yayınlanma süreçleri uzun sürebilmektedir. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Kastamonu Eğitim Dergisinde 2021 yılı itibari ile alınan yeni kararlar şunlardır:

📌 Araştırması 2020 yılı ve sonrasında yapılan nitel ve nicel araştırmalar için Etik Kurul Onay Belgesi ibrazı zorunludur.
📌 Dergimizde her sayıda toplam 20-24 makale basılmaktadır. Makaleler yayına kabul aldığı tarih itibari ile sıraya konmaktadır. Ancak her bir sayıda makaleler konu dağılımlarına göre de ayrı bir sıralama yapılmaktadır. Makalelerin sırası gelmiş olsa bile ilgili olduğu alan kontenjanı dolmuş ise kendinden sonra kabul alan farklı bir alana ait makale yayınlanabilmektedir.
📌 Her bir yazarın aynı yıl içerisinde yalnızca bir makalesi basılabilmektedir.
📌 Dergimiz 2021 yılı itibari sadece tam metin İngilizce makaleleri yayınlamaktadır. 2020 yılı veya öncesinde Türkçe olarak gönderilmiş ve kabul edilmiş makalelerin yayınlanabilmesi için dilinin İngilizce'ye çevrilmesi gerekmektedir.
📌 İntihal Raporu ve (varsa) Etik Kurul Onay belgesi yazar tarafından makale gönderimi esnasında eklenecektir.
📌 Dil ve istatistik editörlerimiz çalışmaları hakem sürecinden önce incelemektedir. Gönderilen çalışma dil veya yöntem açısından yeterli görülmediği takdirde hakem süreci başlamadan reddedilebilir.
Lütfen makalenizin, dergi yazım kuralları alanında yer alan makale şablonuna uygun olduğundan emin olunuz.

Cilt 29 - Sayı 1 - 16 Oca 2021
 1. Transition from College to Work Life: Career Adaptability and Career Optimism
  Sayfalar 1 - 12
  Cennet ERDOĞMUŞ ZORVER, Fidan KORKUT OWEN
 2. A Qualitative Evaluation of a Non-Thesis Graduate Program of Human Resources Development in Education
  Sayfalar 13 - 24
  Ozlem YİLDİRİM-TASTİ, Elanur YILMAZ, Cennet ENGİN DEMİR, Meral AKSU
 3. Biotechnology Literacy Inventory: Development, Validity and Reliability
  Sayfalar 25 - 36
  Esra AÇIKGÜL FIRAT, Emine ÇAVUŞ, Gizem TURAN GÜRBÜZ, Sadık ÖZTÜRK
 4. Investigating Views of Classroom Teachers and Students on the Interaction of Children with Nature
  Sayfalar 37 - 51
  Tuğçenur ÇAĞLIYAN, Taner ALTUN
 5. Investigating Life Skills Of Students Who Are Engaged In Sports (İstanbul Bakırköy District Example)
  Sayfalar 52 - 62
  Mehmet ALTUN, Mahmut ACAK, Hakan BÜYÜKÇELEBİ, Seyfi SAVAS
 6. Teacher Performance in Terms of Technopedagogical Content Knowledge Competencies
  Sayfalar 63 - 83
  Şule Betül TOSUNTAŞ, Zuhal CUBUKCU, Gary BEAUCHAMP
 7. The Relation between Parental Bonding with Intimacy and Authentic Self In Mediated By Attachment Style
  Sayfalar 84 - 102
  Sinem Evin AKBAY, Hakan GÜNDOĞDU
 8. The Use Of Newspapers As A Tool In History Teaching And Students' Approaches In This Subject
  Sayfalar 103 - 116
  Mehmet GÜNDÜZ
 9. Codependency: An Evaluation in Terms of Depression, Need for Social Approval and Self-Love/Self-Efficacy
  Sayfalar 117 - 126
  Burcu KARAŞAR
 10. Students' Views on the Use of Teaching Strategy Through Invention in Digital Illustration Course and an Application Study
  Sayfalar 127 - 137
  Cihan CANBOLAT, Meliha YILMAZ
 11. Investigation of Primary School Students’ Attitudes towards Mathematics in terms of Various Variables
  Sayfalar 138 - 151
  Osman AKTAN, Yusuf BUDAK
 12. Comparison of Primary School English Language Curricula of Turkey and Germany (North RhineWestphalia, Baden Württemberg, Berlin)
  Sayfalar 152 - 168
  Sibel İNCİ, Sevilay YILDIZ
 13. Multiculturalism in Social Studies Teaching: A Meta-Synthesis Study
  Sayfalar 169 - 185
  Nergiz KARDAŞ İŞLER
 14. Primary School Teachers’ Views on the Implementation of the 4th Class Science Course Curriculum
  Sayfalar 186 - 200
  Sinan TARTAR
 15. Examining Scale Items in Terms of Method Effects Based on the Bifactor Item Response Theory Model
  Sayfalar 201 - 209
  Seval KARTAL
 16. International Students' Acculturation and Adjustment to College: Suggestions for Turkey
  Sayfalar 210 - 217
  Nesime CAN
 17. Epistemic Injustice and Cultural Processes in Education
  Sayfalar 218 - 227
  Duygun GÖKTÜRK
 18. Scientific Studies on Laboratory Based Learning Approach
  Sayfalar 228 - 238
  Fatih Serdar YILDIRIM
 19. Enhancing Middle School Students’ Cognitive Structure of Water Cycle Through the Use of Water Cycle Educational Game
  Sayfalar 239 - 253
  Nazihan URSAVAŞ, Oğuzhan GENÇ
 20. Adaptation of the Science Experience Scale in Informal Environments into Turkish: Validity and Reliability Study
  Sayfalar 254 - 263
  Büşra BAKİOĞLU, Orhan KARAMUSTAFAOĞLU
 21. Analysis of music teacher training programs: Structure of curriculum design in the field of music
  Sayfalar 264 - 274
  İlhan ÖZGÜL
Dizinler
Dizinler

 TR-Dizin


SOBIAD


Türk Eğitim İndeksi


Index Copernicus


DRJI


Citefactor Indexing