e-ISSN: 2147-9844
Başlangıç: 1995
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Kastamonu Üniversitesi
Kapak Resmi
       

YAZARLARIMIZA DUYURU

Dergimize, 24.05.2021 tarihinden itibaren https://mc04.manuscriptcentral.com/kefdergi linkinden makale gönderimi yapılmaktadır.
Süreci devam eden makaleler DergiPark sistemi üzerinden tamamlanacaktır.
Kastamonu Eğitim Dergisinde 2021 yılı itibari ile alınan yeni kararlar şunlardır:
📌 Araştırması 2020 yılı ve sonrasında yapılan nitel ve nicel araştırmalar için Etik Kurul Onay Belgesi ibrazı zorunludur.
📌 Dergimizde her sayıda toplam 10-15 makale basılmaktadır. Makaleler yayına kabul aldığı tarih itibari ile sıraya konmaktadır. Ancak her bir sayıda makaleler konu dağılımlarına göre de ayrı bir sıralama yapılmaktadır. Makalelerin sırası gelmiş olsa bile ilgili olduğu alan kontenjanı dolmuş ise kendinden sonra kabul alan farklı bir alana ait makale yayınlanabilmektedir.
📌 Her bir yazarın aynı yıl içerisinde yalnızca bir makalesi basılabilmektedir.
📌 Dergimiz 2021 yılı itibari sadece tam metin İngilizce makaleleri yayınlamaktadır.
📌 İntihal Raporu ve (varsa) Etik Kurul Onay belgesi yazar tarafından makale gönderimi esnasında eklenecektir.
📌 Dil ve istatistik editörlerimiz çalışmaları hakem sürecinden önce incelemektedir. Gönderilen çalışma dil veya yöntem açısından yeterli görülmediği takdirde hakem süreci başlamadan reddedilebilir.

2023 - Cilt: 31 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

4. Examination of Asik Davut Sulari Turkish Folk Songs in the Context of Values Education

Araştırma Makalesi

5. From Emergency Remote Teaching to Remote Online Education: Challenges, Benefits and Differences in EFL Setting

Araştırma Makalesi

7. The Process of Abstraction of Contextual The Limit Knowledge

Araştırma Makalesi

9. The Place of Modal School Songs In Music Education

Araştırma Makalesi

12. A Mixture Rasch Model Analysis of Mathematics Achievement

Araştırma Makalesi

14. Adaptation of Youth Innovational Skills Measurement Tool for Turkish Usage

Araştırma Makalesi

Metaphoric Perceptions of University Students on the Concept of Favoritism

Dizinler

 TR-Dizin


SOBIAD


Türk Eğitim İndeksi


Index Copernicus


DRJI


Citefactor Indexing

10037