Kastamonu Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-9844 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr


ÖNEMLİ DUYURU

--> Makale Yazımlarında Kullanılması Gereken Şablon "Yazım Kuralları" alanına eklenmiştir. Makalelerin dergimize gönderilmeden önce bu şablonda düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

TR Dizin düzenlenen yayın kuralları gereği (TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri- Madde 8: Etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara uyulmalıdır.  Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.) 2020 yılı itibari ile başvuru yapan araştırmacıların deneysel desenlenmiş makaleleri ile ilgili ETİK KURUL RAPORU'nu da sisteme yüklemeleri gerekmektedir. ETİK KURUL RAPORU olmayan klinik ve deneysel araştırmalar kabul edilmiş olsa dahi dergimizde basılamayacaktır. Bilgilerinize sunarız.

------------------------------------------------------------------------

Değerli araştırmacılar, 31.01.2020 tarihi itibari ile dergimiz makale kabulünü yalnızca Dergipark üzerinden yapacak olup, sistemde süreci devam eden makale sahipleri OJS sistemini kullanmaya edebileceklerdir. Bunun yanında dergimiz yeniden yapılandırma sürecine girmiştir. Bu nedenle, uluslararası indekslere başvuru süreçlerine uygun olarak yayın kabulü ve yayınlama standartları dikkate alınacaktır. Bu standartlara göre dergimize gönderilen aday makalelerden yayın dili İngilizce olarak düzenlenmiş olanlara ağırlık verilecektir. Bilgilerinize sunarız.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi

e-ISSN 2147-9844 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr
Kapak Resmi


ÖNEMLİ DUYURU

--> Makale Yazımlarında Kullanılması Gereken Şablon "Yazım Kuralları" alanına eklenmiştir. Makalelerin dergimize gönderilmeden önce bu şablonda düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

TR Dizin düzenlenen yayın kuralları gereği (TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri- Madde 8: Etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara uyulmalıdır.  Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.) 2020 yılı itibari ile başvuru yapan araştırmacıların deneysel desenlenmiş makaleleri ile ilgili ETİK KURUL RAPORU'nu da sisteme yüklemeleri gerekmektedir. ETİK KURUL RAPORU olmayan klinik ve deneysel araştırmalar kabul edilmiş olsa dahi dergimizde basılamayacaktır. Bilgilerinize sunarız.

------------------------------------------------------------------------

Değerli araştırmacılar, 31.01.2020 tarihi itibari ile dergimiz makale kabulünü yalnızca Dergipark üzerinden yapacak olup, sistemde süreci devam eden makale sahipleri OJS sistemini kullanmaya edebileceklerdir. Bunun yanında dergimiz yeniden yapılandırma sürecine girmiştir. Bu nedenle, uluslararası indekslere başvuru süreçlerine uygun olarak yayın kabulü ve yayınlama standartları dikkate alınacaktır. Bu standartlara göre dergimize gönderilen aday makalelerden yayın dili İngilizce olarak düzenlenmiş olanlara ağırlık verilecektir. Bilgilerinize sunarız.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Cilt 28 - Sayı 5 - 30 Eyl 2020
 1. Yetişkinliğe Geçişte İlk Adım: Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireyler ve Kariyer Eğitimi
  Sayfalar 1902 - 1914
  Tahir Mete ARTAR , Yasemin ERGENEKON
 2. Uzaktan Eğitimde Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Algısı
  Sayfalar 1915 - 1931
  Başak GÖK , Ebru KILIÇ ÇAKMAK
 3. Öz Düzenleme Becerilerinin İlkokula Hazırbulunuşluk Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 1932 - 1945
  Hilmi TEKİN , Sezai KOÇYİĞİT
 4. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih Konularının Öğretimine Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 1946 - 1955
  Meral METİN GÖKSU
 5. Heinrich Ullrich Müzik Sistemi: Ulwila Renkli Nota Sistemi ve Çalgıları ile Müzik Eğitimi
  Sayfalar 1956 - 1966
  Nezihe ŞENTÜRK , Yiğit ERKOÇ , Tuğba ÇAĞLAK EKER
 6. Olmaktan Korktuğum Yerdesin: Genç ve Orta Yetişkin Öğretmenlerde Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ve Mükemmeliyetçiliğin Dolaylı Utanmayı Yordama Gücü
  Sayfalar 1967 - 1976
  Müge YUKAY YÜKSEL , Rabia TÜRKÜCÜ , İ̇brahim ALBAYRAK
 7. Analysis of the Studies on E-learning Acceptance of Learners in the Middle East and the Proposal of an Extended Technology Acceptance Model
  Sayfalar 1977 - 1986
  Rahmi BAKİ , Burak BİRGÖREN
 8. Üniversite Öğrencilerinin Okuma Materyali Seçimi ve Bunların Ana Dil ve Yabancı Dil Kavrama Seviyeleri
  Sayfalar 1987 - 1999
  Volkan MUTLU
 9. Öğrencilerin Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Üzerine Görüşleri: Optik Ünitesi Örneği
  Sayfalar 2000 - 2008
  Mehmet KARAKAŞ , Mehmet Arif ÖZERBAŞ
 10. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Kavramına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 2009 - 2018
  Bilge ÖZTÜRK , Ferhat ÖZTÜRK
 11. Bilimsel Okuryazarlık Becerileri Testinin Türkçe’ye Uyarlanması
  Sayfalar 2019 - 2043
  Demet ŞAHİN KALYON
 12. Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin “Canlı”ve”Cansız” Kavramlarını Algılamasında Sahip Oldukları Metaforlar
  Sayfalar 2044 - 2057
  Battal Barış DİNÇER , Mustafa ERDEMİR
 13. Argümantasyon Odaklı Öğrenme Yaklaşımıyla İlgili Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi
  Sayfalar 2058 - 2070
  Fatih Serdar YILDIRIM
 14. Öğretmenlerin Öğrenme Çevikliği: Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 2071 - 2083
  Ayten CANASLAN , Nezahat GÜÇLÜ
 15. Görsel Sanatlar Eğitiminde Edebiyat Ürünlerinin Öğrenci Çalışmalarına Etkisi
  Sayfalar 2084 - 2099
  Muhammet İNCEAĞAÇ , Meliha YILMAZ
 16. Kariyer Uyumu ve İyimserliğini Arttırmada Kariyer Yelkenlisi Modeline Dayalı Psiko-Eğitim Programının Etkililiği
  Sayfalar 2100 - 2111
  Selen ZORBAZ , Tansu MUTLU , Fidan KORKUT OWEN , Fatma ARICI-ŞAHİN
 17. Okuma Kültürü Oluşturmada Çocukların Edebiyat Çevresini Genişletmeye Yönelik Uygulamalar
  Sayfalar 2112 - 2124
  Burcu ÖZTÜRK
 18. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının Anlatıma Dayalı Etkinlikler Yönünden Karşılaştırılması
  Sayfalar 2125 - 2135
  Şahin ŞİMŞEK , İbrahim Fatih DEMİREL
 19. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Beyin Temelli Öğrenmeye Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 2136 - 2147
  Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZAYDIN ÖZKARA
 20. Keloğlan Masallarında Tutum ve Davranışlar: Anne-Çocuk İlişkisi
  Sayfalar 2148 - 2155
  Mustafa ULUTAŞ , Zekerya BATUR
 21. Türkiye’de Erken Cumhuriyet Dönemi Mesleki Ve Teknik Eğitimin Durumu Hakkında Bir Muhtıra (Kemal Zaim)
  Sayfalar 2156 - 2164
  Ümit POLAT , Savaş KARAGÖZ
 22. Durumluk Sınav Kaygısını Yordamada Ruminatif Tepkiler ve Cinsiyetin Rolü
  Sayfalar 2165 - 2172
  Oya ONAT KOCABIYIK , Seda DONAT BACIOĞLU
 23. Piyano ile Makamsal Dikte Yazma Üzerine Bir Model Önerisi
  Sayfalar 2173 - 2187
  Ali BİLİCİ , Sadık ÖZÇELİK
 24. YDS ve YÖKDİL Sınavlarının Yabancı Dil Eğitimi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 2188 - 2202
  Murat POLAT
Dizinler
Yayın Politikası
Creative Commons

Kastamonu Eğitim Dergisi'nde yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Kastamonu Eğitim Dergisi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.