Kastamonu Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-9844 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr


ÖNEMLİ DUYURU

--> Makale Yazımlarında Kullanılması Gereken Şablon "Yazım Kuralları" alanına eklenmiştir. Makalelerin dergimize gönderilmeden önce bu şablonda düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

TR Dizin düzenlenen yayın kuralları gereği (TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri- Madde 8: Etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara uyulmalıdır.  Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.) 2020 yılı itibari ile başvuru yapan araştırmacıların deneysel desenlenmiş makaleleri ile ilgili ETİK KURUL RAPORU'nu da sisteme yüklemeleri gerekmektedir. ETİK KURUL RAPORU olmayan klinik ve deneysel araştırmalar kabul edilmiş olsa dahi dergimizde basılamayacaktır. Bilgilerinize sunarız.

------------------------------------------------------------------------

Değerli araştırmacılar, 31.01.2020 tarihi itibari ile dergimiz makale kabulünü yalnızca Dergipark üzerinden yapacak olup, sistemde süreci devam eden makale sahipleri OJS sistemini kullanmaya edebileceklerdir. Bunun yanında dergimiz yeniden yapılandırma sürecine girmiştir. Bu nedenle, uluslararası indekslere başvuru süreçlerine uygun olarak yayın kabulü ve yayınlama standartları dikkate alınacaktır. Bu standartlara göre dergimize gönderilen aday makalelerden yayın dili İngilizce olarak düzenlenmiş olanlara ağırlık verilecektir. Bilgilerinize sunarız.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi

e-ISSN 2147-9844 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr
Kapak Resmi


ÖNEMLİ DUYURU

--> Makale Yazımlarında Kullanılması Gereken Şablon "Yazım Kuralları" alanına eklenmiştir. Makalelerin dergimize gönderilmeden önce bu şablonda düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

TR Dizin düzenlenen yayın kuralları gereği (TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri- Madde 8: Etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara uyulmalıdır.  Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.) 2020 yılı itibari ile başvuru yapan araştırmacıların deneysel desenlenmiş makaleleri ile ilgili ETİK KURUL RAPORU'nu da sisteme yüklemeleri gerekmektedir. ETİK KURUL RAPORU olmayan klinik ve deneysel araştırmalar kabul edilmiş olsa dahi dergimizde basılamayacaktır. Bilgilerinize sunarız.

------------------------------------------------------------------------

Değerli araştırmacılar, 31.01.2020 tarihi itibari ile dergimiz makale kabulünü yalnızca Dergipark üzerinden yapacak olup, sistemde süreci devam eden makale sahipleri OJS sistemini kullanmaya edebileceklerdir. Bunun yanında dergimiz yeniden yapılandırma sürecine girmiştir. Bu nedenle, uluslararası indekslere başvuru süreçlerine uygun olarak yayın kabulü ve yayınlama standartları dikkate alınacaktır. Bu standartlara göre dergimize gönderilen aday makalelerden yayın dili İngilizce olarak düzenlenmiş olanlara ağırlık verilecektir. Bilgilerinize sunarız.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Cilt 28 - Sayı 3 - 20 May 2020
 1. Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Tasarlanan Elektronik Performans Destek Sisteminin Kâğıt Prototip Kullanılabilirliği
  Sayfalar 1105 - 1123
  Tayfun AKIN , Yasemin KOÇAK USLUEL
 2. Educational Policy Actions by the Ministry of National Education in the times of COVID-19 Pandemic in Turkey
  Sayfalar 1124 - 1129
  Mahmut ÖZER
 3. Üniversite Öğrencilerinde Kariyer Uyumluluğunun Yordanmasında Psikolojik İhtiyaçlar ve Azmin Rolü
  Sayfalar 1130 - 1141
  Ahmet AYAZ , Hasan EŞİCİ
 4. Gazetelerin Olumlu veya Olumsuz İçeriklerini, Eleştirel Medya Okuryazarlığı Anlayışıyla Çözümleme
  Sayfalar 1142 - 1153
  Mehmet ÜLKER
 5. İnsan Kaynakları Yönetiminin İş Güvenliği Uygulamaları Açısından Okul Güvenliği
  Sayfalar 1154 - 1167
  Ayhan KANDEMİR , Türkan ARGON
 6. Cumhuriyet Dönemi Türkçe Dersi Öğretim Programlarında (1924-2018) Dil Becerilerinin Öğretiminde Kullanılan Tekniklerin İncelenmesi
  Sayfalar 1168 - 1180
  Ümit YILDIZ , Burak ASMA
 7. Integrating Technology in Counselor Education Programs
  Sayfalar 1181 - 1189
  Bilal KALKAN
 8. Erasmus+ Hareketliliklerine Katılan Öğrencilerin Yabancı Dil Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1190 - 1197
  Muhammet Esad KULOĞLU
 9. Ergenlerde Saldırganlık: Duygu Düzenleme ve Duygusal Başa Çıkmanın Rolü
  Sayfalar 1198 - 1208
  Fulya CENKSEVEN ÖNDER , Özge CANOĞULLARI AYAZSEVEN
 10. Verimlilik ve İnsan İlişkileri Söylemleri Arakesitinde Eğitim Yönetiminin Bilgi Temeli Oluşumu: Chester Barnard ve Etkileri
  Sayfalar 1209 - 1219
  Ünal DENİZ
 11. Üniversite Öğrencilerinde Kendini Sabotajın Yordayıcısı Olarak Cinsiyet, Yaş ve Farklı Mükemmeliyetçilik Tarzları
  Sayfalar 1220 - 1232
  Nursel TOPKAYA , Göksel ÖZLÜ
 12. The Effect of Sport on Life Skills of Athlete-Students in Different Education Levels: Mixed Research Approach
  Sayfalar 1233 - 1243
  Aynur YILMAZ
 13. Fizik Dersi Akademik Özgüven Ölçeği Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 1244 - 1252
  Zeynep ŞEN AKÇAY , Nuray SENEMOĞLU
 14. Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Argümantasyon Kalite Düzeylerine Etkisi
  Sayfalar 1253 - 1267
  Serpil KARA , Serkan YILMAZ , Sevgi KINGIR
 15. Türkiye’de Müzik Eğitimi Ana Bilim Dallarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Alan İçi Çalışmalarına Genel Bir Bakış
  Sayfalar 1268 - 1280
  Barış KARDEŞ , Gökalp PARASIZ
 16. Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Kütüphane Alışkanlıklarının İncelenmesi
  Sayfalar 1281 - 1295
  Nilgün YENİCE , Özden DEMİRCİOĞLU FAYDALIGÜL , Neslihan YAVAŞOĞLU
 17. Aile Özellikleri ve Mutluluk: Çanakkale’de Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 1296 - 1306
  Ümit DEMİR
 18. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarihi Kültürel Miras Eğitimine İlişkin Görüşleri (Denizli Şehri Örneği)
  Sayfalar 1307 - 1320
  Seher AZRAK , Elvan YALÇINKAYA
 19. Öğretmen Adaylarının Siber Aylaklık Davranışlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 1321 - 1332
  Berrin DOĞUSOY , Meryem SEVİNÇ , Hilal ERGÜN
 20. Modellerle Zenginleştirilmiş Fen Öğretiminin Akademik Başarı, Kalıcılık ve Tutum Üzerine Etkisi
  Sayfalar 1333 - 1344
  Faruk ŞİMŞEK , Ergin HAMZAOĞLU
 21. Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesiDil,
  Sayfalar 1345 - 1356
  Samet AKALIN , Abdullah ADIGÜZEL
 22. Sosyal Bilgiler Öğretimi Bağlamında İlkokul Öğrencilerinin Doğaya Yönelik Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi
  Sayfalar 1357 - 1365
  Hanifi ŞEKERCİ , Midrabi Cihangir DOĞAN
 23. Akademik Okuryazarlık Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 1366 - 1379
  Sezgin DEMİR , Hacer DENİZ
 24. Ortaokul Türkçe Derslerinde Kültür Aktarımına Yönelik Uygulamalar
  Sayfalar 1380 - 1389
  Cafer ÇARKIT
 25. 3D Strateji Öğretiminin Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bilişsel ve Üstbilişsel Stratejileri Kazanmalarına Etkisi
  Sayfalar 1390 - 1406
  Tahsin FIRAT , Cevriye ERGÜL
 26. Argümantasyon Uygulamalarının 5. Sınıf Öğrencilerinin Madde ve Değişim Ünitesi Başarılarına ve Bireysel Değişimlerine Yansıması
  Sayfalar 1407 - 1417
  Büşra Nur ÇAKAN AKKAŞ , Esra KABATAŞ MEMİŞ
 27. Revise and Update of Competencies about Using Practical Tools for Content Development Scale
  Sayfalar 1418 - 1428
  Zeynep YURTSEVEN AVCI , Funda ERGULEC , Kübra KARAKAYA ÖZYER , Esra EREN
 28. Hadi Oynayalım: Okul Öncesi Çocukların Otorite, Kural ve Kural İhlalini Oyun Bağlamında Değerlendirmeleri
  Sayfalar 1429 - 1437
  Melike ACAR , Ayşegül ÖZEN , Özge KILIÇ
 29. Demotivational Factors Towards Learning English for the Students of Social Sciences High SchoolMotivation,
  Sayfalar 1438 - 1447
  Yıldız İSAOĞLU , Sevinç ERGENEKON EMİR
 30. Ortaokul Matematik Öğretmenleri Ölçme-Değerlendirmeyi Nasıl Yapıyor? Bir Durum Çalışması
  Sayfalar 1448 - 1459
  Fatih ÖNEL , Funda DALKILINÇ , Neslihan ÖZEL , Şule DENİZ , Tuğçe BALKAYA , Gamze BİREL
 31. Çocuklarda Okul Temelli Yalnızlık ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Algılanan Stresin Aracı Rolü
  Sayfalar 1460 - 1470
  Halil EKŞİ , Ayşe ÇİNİ , Erdem SEVİM
 32. Examining Efl Students’ Achievements and Perceptions in Terms of Writing Skills in Flipped Classroom Environment
  Sayfalar 1471 - 1486
  Meriç GÜRLÜYER , Gencer ELKILIÇ
 33. Haydar Kazgan’ın Ekonomi Tarihi Çalışmaları Işığında Tarih Ders Kitaplarının İncelenmesi
  Sayfalar 1487 - 1499
  Hayati ADALAR
 34. Öğretmen Adaylarının “Su Kirliliği” Kavramına Yönelik Metaforik Algılarının Veri Çeşitlemesi Yoluyla Belirlenmesi
  Sayfalar 1500 - 1528
  Adem YILMAZ , Erkan YANARATEŞ
 35. YAP Programlama Öğretim Modelinin Öğrencilerin Bilgi-İşlemsel Düşünme Becerilerine Etkisi
  Sayfalar 1529 - 1540
  Ali Kürşat ERÜMİT , Güven ŞAHİN , Hasan KARAL
 36. Pedagojik Formasyon Programındaki Matematik Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Zihin Haritaları
  Sayfalar 1541 - 1557
  Güler TULUK
 37. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Yeni Lisans Programında Eski Türk Edebiyatı Derslerinin Yeterlilik ve Sınırlılıkları
  Sayfalar 1558 - 1572
  İlyas YAZAR , Esra BEYHAN
 38. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel İspata Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi: Kars Örneklemi
  Sayfalar 1573 - 1582
  Esra ALTINTAŞ , Şükrü İLGÜN
 39. Bir Simülasyon Olarak Eğitim ve Eğitim Programları
  Sayfalar 1583 - 1599
  Volkan DURAN , Güliz KAYMAKCI , Ahmet ÜNAL
 40. Yakup Kadri’nin Anamın Kitabı Adlı Eserinde Eski Eğitim Anlayışı
  Sayfalar 1600 - 1609
  Hamza AYDOĞDU
Dizinler
Yayın Politikası
Creative Commons

Kastamonu Eğitim Dergisi'nde yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Kastamonu Eğitim Dergisi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.