Kastamonu Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2147-9844 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr


Kastamonu Eğitim Dergisi makale kabulü ve makalelerin ayrı ayrı tam metinlerine http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi parktan sadece makale özetlerine ve sayının tam metnine erişilebilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi

e-ISSN 2147-9844 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr
Kapak Resmi


Kastamonu Eğitim Dergisi makale kabulü ve makalelerin ayrı ayrı tam metinlerine http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi parktan sadece makale özetlerine ve sayının tam metnine erişilebilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Cilt: 27 Sayı: 5 Son Sayı
Cilt 27 - Sayı 5 - Eyl 2019
 1. Öğretmen Adaylarının Gelecek Öğretmenlik Performansına İlişkin Beklenen ve Korkulan Olası Benlikleri
  Sayfalar 1841 - 1864
  Sevinç Ölçer
 2. Surprise Box Stories Told by Preschool Children
  Sayfalar 1865 - 1874
  Nilay Dereobalı, Mihriban Özcan
 3. Makine Öğrenmesi Tekniklerini ve Kolb Öğrenme Stilleri Envanterini Kullanarak Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi için Bir Model Önerisi
  Sayfalar 1875 - 1892
  Elif Kartal, Sezer Köse Biber, Mahir Biber, Melodi Özyaprak, İrfan Şimşek, Tuncer Can
 4. Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Görevlerinin Rehberlik Etkililiği Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1893 - 1910
  Ali Sabancı, Nihat Akcan
 5. Cinsiyetin Fen Laboratuvarına Yönelik Tutum Üzerinde Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması (Türkiye Örneği)
  Sayfalar 1911 - 1920
  Yunus Emre Baysal, Fatma Mutlu
 6. Müzik Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları (Tokat İli Örneği)
  Sayfalar 1921 - 1934
  Gökhan Öztürk, Özlem Öztürk
 7. Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) Eğitimi Etkinlik Örneği: Pıhtı Önleyici İlaç
  Sayfalar 1935 - 1946
  Fethiye Karslı Baydere, Yasemin Hacıoğlu, Koray Kocaman
 8. Türkiye’deki Akademisyen Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İncelenmesi
  Sayfalar 1947 - 1954
  Fatma Orgun, Nilay Özkütük, Hale Sezer
 9. Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Enerjisi Ünitesine İlişkin Kavramsal Anlamalarına Etkisi
  Sayfalar 1955 - 1975
  Belkız Caymaz, Abdullah Aydın
 10. Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1977 - 1990
  Sinem Fariz, Safiye Sarıcı Bulut
 11. Etik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: İş Doyumunun Aracı Rolü
  Sayfalar 1991 - 2000
  Selçuk Demir
 12. 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Karşılaştıkları Rutin Olmayan Problemleri Çözme Düzeyi
  Sayfalar 2001 - 2013
  Zeki Apaydın, Mehmet Ali Kandemir
 13. Öğretmenlerin Örgüte Duydukları Duygusal Bağlılıklarının Tanımlanmış Ve Tanımlanmamış Rol Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 2015 - 2025
  Esra Töre
 14. Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklıkla İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması1
  Sayfalar 2043 - 2055
  Mustafa Uzoğlu, Fatih Aktürk
 15. Footprints of Lifelong Learners: Occupational Health and Safety Course
  Sayfalar 2057 - 2066
  Buket Kip Kayabaşı, Sinan Aydın
 16. Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Katılan Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Özel Öğretim Yöntemleri Dersine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 2067 - 2076
  Fatih Aydın, Ali Çağatay Kılınç
 17. Sosyal Bilgiler Dersini Almış Ortaokul Öğrencilerinin Farklılıklara Saygı Konusundaki Görüşleri
  Sayfalar 2077 - 2088
  Erhan Görmez
 18. Harmanlanmış Bir Kültürde Yaşamak: Adana’da Göçmen Çocuklar
  Sayfalar 2089 - 2102
  Zekiye Çağımlar, Metin Altunkaynak
 19. Bir Yazma Öncesi Tekniği Olarak Sinektik Modeli’nin Kelime Gelişimine Etkisi
  Sayfalar 2115 - 2127
  Nalan Bayraktar Balkır, Ece Zehir Topkaya
 20. Yükseköğretim Kurumlarında Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi
  Sayfalar 2129 - 2140
  Yıldız Özaydın Aydoğdu, Selami Eryılmaz
 21. Allosterik Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Fen Dersine Yönelik Tutumlarına, Güdülerine ve Akademik Başarılarına Etkisi
  Sayfalar 2141 - 2159
  Hasan Güner Berkant, Onur Gökçedağ
 22. Ortaokul Öğrencilerinin Geleceğin Okullarına İlişkin Hayalleri
  Sayfalar 2161 - 2172
  İbrahim Gökdaş, Şerife Ak
 23. Okul Öncesi Öğretmenlerinin STEM Semantik Algılarının ve STEM Yaklaşımına Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 2173 - 2186
  Gülşah Günşen, Gülden Uyanık, Berrin Akman
 24. Dijital Öykü Anlatımı ile Verilen Değerler Eğitimine Yönelik Bir Eylem Araştırması
  Sayfalar 2187 - 2202
  Erhan Kutlucan, Recep Çakır, Yavuz Ünal
 25. Aid Policies Regarding Poor Students With Low Socioeconomic Levels at Schools: Reconsidering Social Justice
  Sayfalar 2203 - 2220
  Gülay Aslan
 26. Effective Children’s Rights Education in Turkey from the Perspective of Classroom Teachers: Problems and Suggestions
  Sayfalar 2221 - 2232
  Ayşe Öztürk, Muhammed Eren, Büşra Topçu
 27. Yazma Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
  Sayfalar 2233 - 2242
  Meryem Yılmaz Soylu, Buket Akkoyunlu
 28. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri İle Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 2243 - 2259
  Sairan Mohammed Rashid Mahmood, Ramazan Sak
 29. Development a Material Used in Case-Based Learning for Analytical Chemistry Laboratory Application and Students’ Views
  Sayfalar 2261 - 2278
  Tuğçe Günter, Sibel Kılınç Alpat
 30. Öğrenci Görüşlerine Göre Coğrafya Öğretim Programındaki Bitki Coğrafyası Kazanımlarının Bitki Örtüsünü Tanımaya Etkisi
  Sayfalar 2279 - 2292
  Ziya İnce
 31. İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Eğitiminde Uygulanan Bilgisayar Yazılımı Öğretim Modelinin İncelenmesi
  Sayfalar 2293 - 2310
  Zehranur Kaya, Ümit Girgin, Yıldız Uzuner, Güzin Karasu
 32. Okul-dışı Öğrenmeye Yönelik Öğretmen Mesleki Gelişim Programından Mentorlük Desteği Alan Öğretmenin Öğrencilerine Yansıyan Etkileri- Bir Örnek Olay Çalışması
  Sayfalar 2311 - 2330
  Ceyhan Çiğdemoğlu, Ayşegül Tekeli, Fitnat Köse
 33. Arapça Hazırlık Öğretim Programına İlişkin Genç Bir Bakış: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 2331 - 2346
  Orhan Oğuz, Mehmet Çakır
 34. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Algı ve Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 2355 - 2368
  Deniz Özcan, Şener Gülkaya
 35. Okul Sporlarına Katılan Öğrencilerin İmgeleme Becerileri İle Sportif Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 2347 - 2354
  Mikail Savaş, Mehmet Yazıcı
 36. Evrensel Küme ve Sonsuz Küme Kavramlarına İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Genel Alan Bilgisi

  Nurullah Yazıcı, Mustafa Albayrak
 37. Prediction of Level of Job Satisfaction of Teachers on Perception of Organizational Trust of Teachers: Study of Regression Analysis

  Nurahayat Çelebi, Ramazan Şamil Tatık
Dizinler
Yayın Politikası
Creative Commons

Kastamonu Eğitim Dergisi'nde yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Kastamonu Eğitim Dergisi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.

Tam Metin

Makalelerin Tam metin dosylarına ulaşmak için http://kefdergi.kastamonu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.