e-ISSN: 2147-9844
Başlangıç: 1995
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Kastamonu Üniversitesi
Kapak Resmi
       

YAZARLARIMIZA DUYURU

Dergimize, 24.05.2021 tarihinden itibaren https://mc04.manuscriptcentral.com/kefdergi linkinden makale gönderimi yapılmaktadır.
Süreci devam eden makaleler DergiPark sistemi üzerinden tamamlanacaktır.
Kastamonu Eğitim Dergisinde 2021 yılı itibari ile alınan yeni kararlar şunlardır:
📌 Araştırması 2020 yılı ve sonrasında yapılan nitel ve nicel araştırmalar için Etik Kurul Onay Belgesi ibrazı zorunludur.
📌 Dergimizde her sayıda toplam 20-24 makale basılmaktadır. Makaleler yayına kabul aldığı tarih itibari ile sıraya konmaktadır. Ancak her bir sayıda makaleler konu dağılımlarına göre de ayrı bir sıralama yapılmaktadır. Makalelerin sırası gelmiş olsa bile ilgili olduğu alan kontenjanı dolmuş ise kendinden sonra kabul alan farklı bir alana ait makale yayınlanabilmektedir.
📌 Her bir yazarın aynı yıl içerisinde yalnızca bir makalesi basılabilmektedir.
📌 Dergimiz 2021 yılı itibari sadece tam metin İngilizce makaleleri yayınlamaktadır.
📌 İntihal Raporu ve (varsa) Etik Kurul Onay belgesi yazar tarafından makale gönderimi esnasında eklenecektir.
📌 Dil ve istatistik editörlerimiz çalışmaları hakem sürecinden önce incelemektedir. Gönderilen çalışma dil veya yöntem açısından yeterli görülmediği takdirde hakem süreci başlamadan reddedilebilir.

2021 - Cilt: 29 Sayı: 5

Araştırma Makalesi

İlkokul Dördüncü Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Jigsaw II Tekniğinin Öğrencilerin Günlük Hayat Problemlerini Çözme Becerisi Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Öğretmen Adaylarının Kesirler Konusuna Yönelik Kazanım Sınıflandırma ve Soru Yazma Becerilerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Ebeveynler Perspektifinden Otizmde Tanı Öncesi Dil, Konuşma ve İletişim Gelişimindeki Farklılıklar

Araştırma Makalesi

Yurt Dışı Türk Okullarında Görev Yapan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yurt Dışı Öğretmenlik Görevine Dair Görüşleri: Suudi Arabistan Örneği

Araştırma Makalesi

The Prevalence of Problematic Mobile Phone Use amongst EFL Learners in Turkey

Araştırma Makalesi

Metaphoric Perceptions of University Students on the Concept of Favoritism

Araştırma Makalesi

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre öykülerle sosyal bilgiler öğretiminin etkililiği

Araştırma Makalesi

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Bağlamında Avrupa Birliği Eğitim Politikasının Türk Eğitim Sistemi Üzerindeki Etkisi

Araştırma Makalesi

A Latent Native Speakerism in ELT in the Private Sector in Turkey: A small scale content analysis

Araştırma Makalesi

Percieved Language Learning Difficulties by Preparatory School Students: A Case Study

Dizinler

 TR-Dizin


SOBIAD


Türk Eğitim İndeksi


Index Copernicus


DRJI


Citefactor Indexing

10037