Kastamonu Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-9844 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr


ÖNEMLİ DUYURU

--> Makale Yazımlarında Kullanılması Gereken Şablon "Yazım Kuralları" alanına eklenmiştir. Makalelerin dergimize gönderilmeden önce bu şablonda düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

TR Dizin düzenlenen yayın kuralları gereği (TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri- Madde 8: Etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara uyulmalıdır.  Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.) 2020 yılı itibari ile başvuru yapan araştırmacıların deneysel desenlenmiş makaleleri ile ilgili ETİK KURUL RAPORU'nu da sisteme yüklemeleri gerekmektedir. ETİK KURUL RAPORU olmayan klinik ve deneysel araştırmalar kabul edilmiş olsa dahi dergimizde basılamayacaktır. Bilgilerinize sunarız.

------------------------------------------------------------------------

Değerli araştırmacılar, 31.01.2020 tarihi itibari ile dergimiz makale kabulünü yalnızca Dergipark üzerinden yapacak olup, sistemde süreci devam eden makale sahipleri OJS sistemini kullanmaya edebileceklerdir. Bunun yanında dergimiz yeniden yapılandırma sürecine girmiştir. Bu nedenle, uluslararası indekslere başvuru süreçlerine uygun olarak yayın kabulü ve yayınlama standartları dikkate alınacaktır. Bu standartlara göre dergimize gönderilen aday makalelerden yayın dili İngilizce olarak düzenlenmiş olanlara ağırlık verilecektir. Bilgilerinize sunarız.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi

e-ISSN 2147-9844 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr
Kapak Resmi


ÖNEMLİ DUYURU

--> Makale Yazımlarında Kullanılması Gereken Şablon "Yazım Kuralları" alanına eklenmiştir. Makalelerin dergimize gönderilmeden önce bu şablonda düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

TR Dizin düzenlenen yayın kuralları gereği (TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri- Madde 8: Etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara uyulmalıdır.  Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.) 2020 yılı itibari ile başvuru yapan araştırmacıların deneysel desenlenmiş makaleleri ile ilgili ETİK KURUL RAPORU'nu da sisteme yüklemeleri gerekmektedir. ETİK KURUL RAPORU olmayan klinik ve deneysel araştırmalar kabul edilmiş olsa dahi dergimizde basılamayacaktır. Bilgilerinize sunarız.

------------------------------------------------------------------------

Değerli araştırmacılar, 31.01.2020 tarihi itibari ile dergimiz makale kabulünü yalnızca Dergipark üzerinden yapacak olup, sistemde süreci devam eden makale sahipleri OJS sistemini kullanmaya edebileceklerdir. Bunun yanında dergimiz yeniden yapılandırma sürecine girmiştir. Bu nedenle, uluslararası indekslere başvuru süreçlerine uygun olarak yayın kabulü ve yayınlama standartları dikkate alınacaktır. Bu standartlara göre dergimize gönderilen aday makalelerden yayın dili İngilizce olarak düzenlenmiş olanlara ağırlık verilecektir. Bilgilerinize sunarız.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Cilt 28 - Sayı 4 - 20 Tem 2020
 1. Algoritmik Düşünme Yeterliliği ile Problem Çözme Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Örneği
  Sayfalar 1610 - 1619
  Ümit DEMİR , Hakan CEVAHİR
 2. Eğitim Örgütü Yöneticilerinin Yönetişime İlişkin Algıları
  Sayfalar 1620 - 1628
  Mehmet Nezir ÇEVİK , Necati CEMALOĞLU
 3. Reasons for Theory-Practice Gap in the Field of Educational Administration
  Sayfalar 1629 - 1645
  Nuray KISA , Yusuf BADAVAN , Gary HOUCHENS
 4. Ortaokul Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Eğitimde Kullanımına Yönelik Tutumları: Siirt İli Örneği
  Sayfalar 1646 - 1656
  Mehmet RAMAZANOĞLU , Mehmet Şahin SOLAK
 5. Öğretmen Adaylarının İlk Yardım Bilgi Düzeyleri: Kastamonu Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 1657 - 1667
  Sema İ̇rem ORHAN , Abdullah AYDIN
 6. İlkokul 4. Sınıf Türkçe Dersinde Artırılmış Gerçeklik Uygulaması: Başarı ve Motivasyona Etkisi
  Sayfalar 1668 - 1679
  Firdevs ÖZBEK , Şerife AK
 7. Disleksili Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sözel Dil Becerilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1680 - 1688
  Şaziye SEÇKİN YILMAZ , Kıymet Rümeysa SARI
 8. Lise Öğrencilerinde Değerler, Sosyal Dışlanma ve Akran Baskısı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Sayfalar 1689 - 1699
  Osman HATUN , Füsun EKŞİ
 9. Wattpad Uygulaması Kullanarak Çocuk Kitabı Hazırlamayı Deneyimleyen Öğretmen Adaylarının Okuma-Yazmaya Yönelik Tutumlarının ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Yeterlilik Algılarının Belirlenmesi
  Sayfalar 1700 - 1712
  Ayşe Derya ESKİMEN , Funda ERDOĞDU
 10. Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencilerinin Uygulamalı Mutfak Derslerine İlişkin Tutumları Ve Ders Çıktılarına Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 1713 - 1724
  Çetin AKKUŞ
 11. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri İle Mesleki Profesyonellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 1725 - 1739
  Rengin ZEMBAT , Gülşen İLÇİ KÜSMÜŞ
 12. Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik İmajlarının Akademik Başarı ve Tutumlarıyla İlişkisinin Öğretmen Eğitimi Açısından Doğurguları
  Sayfalar 1740 - 1758
  Funda UYSAL , Hünkar KORKMAZ
 13. Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâları ve Yılmazlıkları Arasındaki İlişki: Sistematik İnceleme
  Sayfalar 1759 - 1769
  Mehmet TAŞKIRMAZ , Canan Gamze BAL
 14. Ortaokul Öğrencilerine Uygulanan Sportif Rekreatif Etkinliklerin Öğrencilerin Benlik Saygısına Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 1770 - 1775
  Betul BAYAZIT , Simge ATABAY , Muhammet Eyup UZUNER
 15. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Tipik Gelişen Kardeşlerinin Davranışsal, Sosyal Ve Duygusal Özellikleri
  Sayfalar 1776 - 1788
  Hatice ŞENGÜL ERDEM , Yeşim FAZLIOĞLU
 16. İlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencilerinin Tanım ve Yakınsaklık Kriterlerini Kullanabilme Becerileri
  Sayfalar 1789 - 1799
  Ahmet IŞIK , Kamer ARSLAN
 17. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğü Tanılı Kaynaştırma Öğrencileri ile Yürüttükleri Öğretim Sürecinin İncelenmesi
  Sayfalar 1800 - 1816
  Sibel ER NAS , Yasemin DİLBER
 18. Görsel Sanatlar Dersi İçin Açık Havada Eğitim Deneyimi
  Sayfalar 1817 - 1838
  Ceylan SEBİK , Ayşe Dilek KIRATLI
 19. A Mixed Method Study on Team Teaching as a Professional Development Model for EFL Lecturers
  Sayfalar 1839 - 1850
  Özlem CANARAN , İ̇lknur BAYRAM
 20. Türkiye'de Yürütülen Dijital Oyun Bağımlılığı Çalışmalarındaki Yöntem ve Sonuçların Sistematik İncelemesi
  Sayfalar 1851 - 1866
  Esra ŞİMŞEK , Türkan KARAKUŞ YILMAZ
 21. Öğretmenlerin Çokkültürlülük Algıları İle Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1867 - 1881
  Fatih Mutlu ÖZBİLEN , Tuncay CANBULAT , Hülya HAMURCU
 22. Öğretmenlerin Mesleki İnançları ile Öğrencilerin Problem Çözmeye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki: İsteklilik, Sebat ve Güven
  Sayfalar 1882 - 1891
  Elif KILIÇOĞLU , Oktay ERBAY
 23. Öğrenme Analitiklerine Dayalı Oyunlaştırılmış Gösterge Paneli Kullanımının Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Ortamındaki Bağlılıklarına Etkisi
  Sayfalar 1892 - 1901
  Gökhan AKÇAPINAR , Çiğdem UZ BİLGİN
Dizinler
Yayın Politikası
Creative Commons

Kastamonu Eğitim Dergisi'nde yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Kastamonu Eğitim Dergisi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.