Kastamonu Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-9844 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr


Değerli araştırmacılar,

Dergimiz yeniden yapılandırma sürecine girmiştir. Bu nedenle, uluslararası indekslere başvuru süreçlerine uygun olarak yayın kabulü ve yayınlama standartları dikkate alınacaktır. Bu standartlara göre dergimize gönderilen aday makalelerden yayın dili İngilizce olarak düzenlenmiş olanlara ağırlık verilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Kastamonu Eğitim Dergisi makale kabulü ve makalelerin ayrı ayrı tam metinlerine http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi parktan sadece makale özetlerine ve sayının tam metnine erişilebilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi

e-ISSN 2147-9844 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr
Kapak Resmi


Değerli araştırmacılar,

Dergimiz yeniden yapılandırma sürecine girmiştir. Bu nedenle, uluslararası indekslere başvuru süreçlerine uygun olarak yayın kabulü ve yayınlama standartları dikkate alınacaktır. Bu standartlara göre dergimize gönderilen aday makalelerden yayın dili İngilizce olarak düzenlenmiş olanlara ağırlık verilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Kastamonu Eğitim Dergisi makale kabulü ve makalelerin ayrı ayrı tam metinlerine http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi parktan sadece makale özetlerine ve sayının tam metnine erişilebilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Cilt: 27 Sayı: 6 Son Sayı
Cilt 27 - Sayı 6 - 15 Kas 2019
 1. Öğretmenlerin Yaratıcılıkları İle Empatik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 2369 - 2378
  Güneş Sali
 2. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Sahip Oldukları Matematik Tarihi Bilgileri ile ilgili Değişen Algıları: Pedagojik Deneyimlerin Rolü
  Sayfalar 2729 - 2746
  Fadime Ulusoy , Dilek Girit Yıldız
 3. Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları ve Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 2391 - 2402
  Işıl Sönmez Ektem
 4. Kavramsal Değişim Metinlerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi
  Sayfalar 2403 - 2412
  Tekin Çelikkaya , Ramazan Şarlayan
 5. Social Work Students’ Opinions about Social Work Education: A Focus Group Study
  Sayfalar 2413 - 2424
  Seda Attape Özden , Melike Tekindal
 6. Facebook Kullanımının Psiko-Sosyal Yönleri (FKPSY) Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
  Sayfalar 2425 - 2438
  Ozan Coşkunserçe , Şeyhmus Aydoğdu
 7. Müzelerin Eğitimsel İşlevine ve Kullanımına İlişkin Müze Uzmanlarının Görüşleri
  Sayfalar 2439 - 2457
  Galip Öner , Fatih Oğukağan Uyar , Demet Öner
 8. Öğretmenlerin Eğitsel Mobil Uygulama Geliştirme Aracı Olarak Mit App Inventor’ı Kabulü
  Sayfalar 2459 - 2466
  Elif Polat , Sinan Hopcan
 9. Sayı Konusmalarının Diskalkulik Ortaokul Ögrencilerinin Sayı Duyularına Etkisi
  Sayfalar 2467 - 2480
  Müyesser Öztürk , Burcu Durmaz , Derya Can
 10. Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâları ile Problem Çözme Yaklaşımları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 2481 - 2492
  Mecit Aslan
 11. Tek Başına Olmayı Tercih Etme Ölçeği: Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 2493 - 2500
  Tunahan Erpay , Gökhan Atik
 12. Fen ve Teknoloji Dersinde Dijital Öyküleme Sürecinde Yaratıcı Drama Kullanımının Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılıkları ve Dijital Öyküleri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 2501 - 2512
  Gözen Akgül , Işıl Tanrıseven
 13. Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimine İlişkin Metaforik Algıları
  Sayfalar 2513 - 2527
  Ayşegül Ergün , Gülbin Kıyıcı
 14. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıkları, Tercihleri, Tutum ve İnançları
  Sayfalar 2529 - 2546
  Bekir Kayabaşı , Ruhan Karadağ Yılmaz
 15. An Investigation of the Effects of 5E Model Based on Context-Based In-struction Approach on the Attitudes and Perception of Self-Efficacy of Pre-Service Teachers towards the Assessment and Evaluation Course
  Sayfalar 2547 - 2558
  Hülya Dede
 16. Öğrenme Güçlüğü ile ilgili Türkiye’de Deneysel Olarak Yapılmış Tezlerin İncelenmesi
  Sayfalar 2559 - 2568
  Adnan Arı , Ahmet Yıkmış , Osman Özokçu
 17. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesir ve Kesir Öğretim Bilgilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 2569 - 2581
  Serap Akbaba Dağ , Özlem Doğan Temur
 18. Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Soru Analizi (KPSS/ÖABT- Analitik Kimyayla ilişkili Sorular)
  Sayfalar 2583 - 2596
  Hatice Karaer
 19. The Investigation of Self-Regulation Skills of Preschoolers According to Their Attachment Styles to Their Mothers and Maternal Parenting Behaviors*
  Sayfalar 2597 - 2608
  Dilan Bayındır , Ozana Ural
 20. Sesbilgisel Farkındalık Becerilerini Desteklemeye Yönelik SESFAR Müdahale Programının Etkililiğinin İncelenmesi
  Sayfalar 2609 - 2620
  Deniz Akdal , Tevhide Kargın
 21. Hafta Sonu Avm’ye Gidelim Mi; AVM’lerde Yer Alan Oyun Alanları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 2623 - 2630
  Emine Seylan Şahin , Beyza Sarıaslan , Saniye Bencik Kangal
 22. Lise Öğrencilerinin Bilişsel Esnekliklerinin Cinsiyetlerine ve Mizah Tarzlarına Göre İncelenmesi
  Sayfalar 2631 - 2640
  Rüveyde Aktepe
 23. Çevrimiçi Olumlu Sosyal Davranış Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması
  Sayfalar 2641 - 2649
  Gazanfer Anlı
 24. Delaware Okul İklimi Ölçeği Öğrenci Versiyonunun Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 2651 - 2661
  Mehmet Durnalı , Bijen Filiz
 25. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 2663 - 2670
  Serap Sevimli Çelik , Tuğçe Esra Terzioğlu
 26. Sosyal Çevre ve Öğrenme Ortamı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 2671 - 2679
  Hatice Altunkaya , Ahmet Başkan
 27. Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 2681 - 2692
  Onur Batmaz , Tolga Erdoğan
 28. Muhasebe Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları)/ TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 2693 - 2700
  Kezban Şimşek , Onur Şimşek
 29. Comparing Three Free to Use Visual Programming Environments for Novice Programmers
  Sayfalar 2701 - 2712
  Kadir Yücel Kaya , İsmail Yıldız
 30. Bilimsel Araştırmalara Yönelik Öğretmen Öz Yeterlilik Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 2713 - 2727
  Alptürk Akçöltekin
 31. Türkiye’de Özel Eğitim Alanında Değerlendirme Süreci
  Sayfalar 2729 - 2746
  Samet Yenioğlu , Kübra Sayar , Hasan Köse , Nevin Güner Yıldız
 32. Yeniden Örnekleme Yöntemleri: Kavram ve R Uygulamaları
  Sayfalar 2747 - 2766
  C. Deha Doğan
 33. Kelîle ve Dimne’deki Etik Unsurlar; Bu Unsurların Ahlâk Eğitimi Bakımından Önemi
  Sayfalar 2767 - 2779
  Fatma Zehra Pattabanoğlu
 34. The Examination on Communication and Dissenting Disputes in Different Nationalities' Students
  Sayfalar 2781 - 2794
  Zekerya Batur , Murat Başar , Nurcan Şener , Kamil Uygun
Dizinler
Yayın Politikası
Creative Commons

Kastamonu Eğitim Dergisi'nde yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Kastamonu Eğitim Dergisi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.

Tam Metin

Makalelerin Tam metin dosylarına ulaşmak için http://kefdergi.kastamonu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.