Sahibi

Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL

(Kastamonu Üniversitesi Rektörü)

Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL
(Eğitim Fakültesi Dekanı-Rektör-Uhdesinde)

Editörler

Dr. Ahmet KAÇAR, Kastamonu University, Kastamonu, Turkey.

(akacar@kastamonu.edu.tr      akacar37@gmail.com)

Dr. Halil İbrahim AKYÜZ, Kastamonu University, Kastamonu, Turkey.

(hakyuz@kastamonu.edu.tr        hakyuz18@hotmail.com)

Dil Editörü

Dr. Mustafa Öztürk AKCAOĞLU,

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye,

ozturk@kastamonu.edu.tr

Yardımcı Editörler

Dr. E. Nihal LİNDBERG, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, ahioglu@kastamonu.edu.tr, (Eğitim Bilimleri)
Dr. Ergün RECEPOĞLU, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, erecepoglu@kastamonu.edu.tr , (Eğitim Bilimleri)
Dr. İlhan ÖZGÜL, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, ilhanozgul@kastamou.edu.tr, (Güzel Sanatlar Eğitimi)
Dr. Kadir KARATEKİN, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, kadirkaratekin@kastamonu.edu.tr, (Temel Eğitim)
Dr. Lütfi  İNCİKABI, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, lincikabi@kastamonu.edu.tr, (Matematik Eğitimi)
Dr. Sibel  OĞUZ HAÇAT, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye, soguz@kastamonu.edu.tr, (Sosyal Bilimler Eğitimi)
Dr. Zekeriya YERLİKAYA, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, zyerlikaya@kastamonu.edu.tr, (Fen Bilimleri Eğitimi)

Editör Kurulu

Dr. Alevriadou ANASTASIA, Univesity of Western Macedonia, Greece, alevridoua@gmail.com

Dr. Hafize KESER, Ankara University, Ankara, Turkey, keser@ankara.edu.tr

Dr. Irina KOLEVA, Sofia University, Sofia, Bulgaria, kolevairina@yahoo.com

Dr.  Jennifer Sandlin, Arizona State University, Tempe, USA,  Jennifer.Sandlin@asu.edu

Dr. John Philip SMITH, Columbia University, Columbia, USA, jps164@tc.columbia.edu

Dr. Kaya YILMAZ, Marmara University, Istanbul, Turkey, yilmaz.kaya@marmara.edu.tr

Dr. Loreta ULVYDIENE, Vilnius Univesity, Vilnus, Lithuanian, Loreta.Ulvydiene@khf.vu.lt

Dr. Mete AKCAOGLU, Georgia Southern University, Georgia, USA, makcaoglu@georgiasouthern.edu

Dr. Ramazan DİKİCİ, Mersin University, Mersin, Turkey, rdikici@mersin.edu.tr

Dr. Ramazan ÖZEY, Marmara University, Istanbul, Turkey, rozey@marmara.edu.tr

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU, Hacettepe University, Ankara, Turkey, sadi@hacettepe.edu.tr 

Dr. Salih ÇEPNİ, Uludağ University, Bursa, Turkey, salihcepni@yahoo.com

Dr. Selahattin KAYMAKCI, Kastamonu University, Kastamonu, Turkey, skaymakci@kastamonu.edu.tr 

Dr. Yasar BODUR, Georgia Southern University, Georgia, USA, ybodur@georgiasouthern.edu

Dr. Yavuz TAŞKESENLİGİL, Atatürk University, Erzurum, Turkey, ytaskes@atauni.edu.tr

Teknik Sorumlular

Dr. Halil İbrahim AKYÜZ
Funda ÇATAN (Dergipark)
Arif AKÇAY (Mizanpaj)
Kadir ÇOŞKUN (Mizanpaj)


Yayın Politikası
Creative Commons

Kastamonu Eğitim Dergisi'nde yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Kastamonu Eğitim Dergisi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.

Tam Metin

Makalelerin Tam metin dosylarına ulaşmak için http://kefdergi.kastamonu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.