Dergi Kurulları

Sahibi

Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL

(Kastamonu Üniversitesi Rektörü)

Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Ahmet KAÇAR
(Eğitim Fakültesi Dekanı )

Editörler

Doç. Dr. Muammer ERGÜN

Dr. Öğr. Üyesi Burcu KARABULUT COŞKUN

Dil Editörü

Dr. Mustafa Öztürk AKCAOĞLU,

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye,

ozturk@kastamonu.edu.tr


Dr. Erkan KÜLEKÇİ,

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye,

ekulekci@kastamonu.edu.tr 

Yardımcı Editörler

Dr. Abdullah Çağrı BİBER, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, acbiber@kastamonu.edu.tr
Dr. Arif AKÇAY, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, aakcay@kastamonu.edu.tr
Dr. Berat AHİ, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, bahi@kastamonu.edu.tr
Dr. Emine KARASU AVCI, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, eavci@kastamonu.edu.tr
Dr. Erkan KÜLEKÇİ, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, ekulakci@kastamonu.edu.tr
Dr. Ezgi MOR, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye, emor@kastamonu.edu.tr
Dr. Gökhan KAYA, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, gkaya@kastamonu.edu.tr
Dr. Hafife BOZDEMİR YÜZBAŞIOĞLU, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, hbozdemir@kastamonu.edu.tr
Dr. İbrahim AKAR, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, iakar@kastamonu.edu.tr
Dr. İbrahim KEPÇEOĞLU, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, ikepceoglu@kastamonu.edu.tr
Dr. İlhan ÖZGÜL, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, ilhanozgul@kastamonu.edu.tr
Dr. İlkay AŞKIN TEKKOL, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, ilkayaskin@hotmail.com
Dr. Melike FAİZ, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, mfaiz@kastamonu.edu.tr
Dr. M. Öztürk AKCAOĞLU, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, ozturk@kastamonu.edu.tr
Dr. Naim ÜNVER, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, nunver@kastamonu.edu.tr
Dr. Nurdane YILMAZ, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, nurdaneyilmaz@kastamonu.edu.tr
Dr. Sema KARA, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, semakara@kastamonu.edu.tr
Dr. Sevcan CANDAN HELVACI, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, scandan@kastamonu.edu.tr


Editör Kurulu

Dr. Adem BAYAR, Amasya University,  Turkey, adem.bayar@amasya.edu.tr 

Dr. Alevriadou ANASTASIA, Univesity of Western Macedonia, Greece, alevridoua@gmail.com

Dr. Hafize KESER, Ankara University, Ankara, Turkey, keser@ankara.edu.tr

Dr. Irina KOLEVA, Sofia University, Sofia, Bulgaria, kolevairina@yahoo.com

Dr. İlhan GÜNBAYI, Akdeniz University,  Turkey, igunbayi@akdeniz.edu.tr 

Dr.  Jennifer Sandlin, Arizona State University, Tempe, USA,  Jennifer.Sandlin@asu.edu

Dr. John Philip SMITH, Columbia University, Columbia, USA, jps164@tc.columbia.edu

Dr. Kaya YILMAZ, Marmara University, Istanbul, Turkey, yilmaz.kaya@marmara.edu.tr

Dr. Loreta ULVYDIENE, Vilnius Univesity, Vilnus, Lithuanian, Loreta.Ulvydiene@khf.vu.lt

Dr. Mete AKCAOGLU, Georgia Southern University, Georgia, USA, makcaoglu@georgiasouthern.edu

Dr. Ramazan DİKİCİ, Mersin University, Mersin, Turkey, rdikici@mersin.edu.tr

Dr. Ramazan ÖZEY, Marmara University, Istanbul, Turkey, rozey@marmara.edu.tr

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU, Hacettepe University, Ankara, Turkey, sadi@hacettepe.edu.tr 

Dr. Salih ÇEPNİ, Uludağ University, Bursa, Turkey, salihcepni@yahoo.com

Dr. Selahattin KAYMAKCI, Kastamonu University, Kastamonu, Turkey, skaymakci@kastamonu.edu.tr 

Dr. Yasar BODUR, Georgia Southern University, Georgia, USA, ybodur@georgiasouthern.edu

Dr. Yavuz TAŞKESENLİGİL, Atatürk University, Erzurum, Turkey, ytaskes@atauni.edu.tr

Teknik Sorumlular

Dr. Burcu KARABULUT COŞKUN

Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, bkarabulut@kastamonu.edu.tr

Arş. Gör. Kadir COŞKUN

Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, kcoskun@kastamonu.edu.tr

Arş. Gör. Sinem ŞENFERAH

Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, ssenferah@kastamonu.edu.tr