Sahibi

Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL

(Kastamonu Üniversitesi Rektörü)

Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Ahmet KAÇAR
(Eğitim Fakültesi Dekan V.)

Editörler

Doç. Dr. Muammer ERGÜN

Dr. Öğr. Üyesi Burcu KARABULUT COŞKUN

Dil Editörü

Dr. Mustafa Öztürk AKCAOĞLU,

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye,

ozturk@kastamonu.edu.tr


Dr. Erkan KÜLEKÇİ,

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye,

ekulekci@kastamonu.edu.tr 

Yardımcı Editörler

Dr. Abdullah Çağrı BİBER, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, acbiber@kastamonu.edu.tr

Dr. Adem YILMAZ, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, yilmazadem@kastamonu.edu.tr

Dr. Arif AKÇAY, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, aakcay@kastamonu.edu.tr

Dr. Berat AHİ, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, bahi@kastamonu.edu.tr

Dr. Emine KARASU AVCI, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, eavci@kastamonu.edu.tr

Dr. Ezgi MOR DİRLİK, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye, emor@kastamonu.edu.tr

Dr. Fatma ARICI ŞAHİN, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye, fatmaarici@kastamonu.edu.tr

Dr. Funda BULUT, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye, fbulut@kastamonu.edu.tr

Dr. Gökhan KAYA, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, gkaya@kastamonu.edu.tr

Dr. Hafife BOZDEMİR YÜZBAŞIOĞLU, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, hbozdemir@kastamonu.edu.tr

Dr. İbrahim KEPÇEOĞLU, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, ikepceoglu@kastamonu.edu.tr

Dr. İlhan ÖZGÜL, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, ilhanozgul@kastamonu.edu.tr

Dr. İlkay AŞKIN TEKKOL, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, ilkayaskin@hotmail.com

Dr. Melike FAİZ, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, mfaiz@kastamonu.edu.tr

Dr. Naim ÜNVER, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, nunver@kastamonu.edu.tr

Dr. Nurdane YILMAZ, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, nurdaneyilmaz@kastamonu.edu.tr

Dr. Sema KARA, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, semakara@kastamonu.edu.tr

Dr. Selçuk ŞAHİNGÖZ, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, ssahingoz@kastamonu.edu.tr

Dr. Sevcan CANDAN HELVACI, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, scandan@kastamonu.edu.tr
Editör Kurulu

Dr. Adem BAYAR, Amasya University,  Turkey, adem.bayar@amasya.edu.tr 

Dr. Alevriadou ANASTASIA, Univesity of Western Macedonia, Greece, alevridoua@gmail.com

Dr. Hafize KESER, Ankara University, Ankara, Turkey, keser@ankara.edu.tr

Dr. Irina KOLEVA, Sofia University, Sofia, Bulgaria, kolevairina@yahoo.com

Dr. İlhan GÜNBAYI, Akdeniz University,  Turkey, igunbayi@akdeniz.edu.tr 

Dr.  Jennifer Sandlin, Arizona State University, Tempe, USA,  Jennifer.Sandlin@asu.edu

Dr. John Philip SMITH, Columbia University, Columbia, USA, jps164@tc.columbia.edu

Dr. Kaya YILMAZ, Marmara University, Istanbul, Turkey, yilmaz.kaya@marmara.edu.tr

Dr. Loreta ULVYDIENE, Vilnius Univesity, Vilnus, Lithuanian, Loreta.Ulvydiene@khf.vu.lt

Dr. Mete AKCAOGLU, Georgia Southern University, Georgia, USA, makcaoglu@georgiasouthern.edu

Dr. Ramazan DİKİCİ, Mersin University, Mersin, Turkey, rdikici@mersin.edu.tr

Dr. Ramazan ÖZEY, Marmara University, Istanbul, Turkey, rozey@marmara.edu.tr

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU, Hacettepe University, Ankara, Turkey, sadi@hacettepe.edu.tr 

Dr. Salih ÇEPNİ, Uludağ University, Bursa, Turkey, salihcepni@yahoo.com

Dr. Selahattin KAYMAKCI, Kastamonu University, Kastamonu, Turkey, skaymakci@kastamonu.edu.tr 

Dr. Yasar BODUR, Georgia Southern University, Georgia, USA, ybodur@georgiasouthern.edu

Dr. Yavuz TAŞKESENLİGİL, Atatürk University, Erzurum, Turkey, ytaskes@atauni.edu.tr

Teknik Sorumlular

Dr. Burcu KARABULUT COŞKUN

Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, bkarabulut@kastamonu.edu.tr


Arif AKÇAY

Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, aakcay@kastamonu.edu.tr


Kadir COŞKUN

Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, kcoskun@kastamonu.edu.trYayın Politikası
Creative Commons

Kastamonu Eğitim Dergisi'nde yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Kastamonu Eğitim Dergisi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.