Amaç

Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi tarafından yayınlanan Kastamonu Eğitim Dergisi(Kastamonu Education Journal), uluslararası hakemli bir dergidir.

Kar amacı gütmeyen ve kamu kuruluşu olan Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi amaçları ve sosyal sorumluluk politikaları kapsamında eğitim sistemini geliştirmeyi önemsemektedir. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu eğiti Dergisi aracılığıyla eğitim sorunlarını çözme potansiyeline sahip nitelikli bilimsel çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Bu dergide bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanında araştırma makaleleri ile bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem yazıları yayınlanır.