Amaç ve Kapsam

Kastamonu Eğitim Dergisi'nin (KED) amaçları:
• Eğitim alanında ulusal ve uluslararası öneme sahip konulardaki araştırmaları yayınlamak,
• Araştırma deseni ve / veya bulguları açısından ulusal ve uluslararası öneme sahip yüksek kaliteli makaleler yayınlamak,
• Ulusal ve uluslararası araştırmacılar arasında iletişim ağı kurmak,
• Eğitim, öğretim ve öğrenme alanlarındaki bilimsel çalışmaların geniş okuyucu kitlesine ulaştıracak bir platform sağlamaktır.

Kastamonu Eğitim Dergisi'nin (KED) kapsamı, erken çocukluktan yüksek öğretime kadar okul ortamlarında ve hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim, öğretim ve öğrenmeye odaklanan bilimsel makaleler yayınlamaktadır. Kuram ve uygulama arasındaki boşluğu doldurarak, bilgi, fikir ve öneriler sunmak.
KED, şu kategorilerde yer alan makaleleri yayınlamaktadır:
• Araştırma makalesi (nitel, nicel ve karma yöntemler)
• Derlemeler
• Yorumlar ve eleştiriler

10037