Yazım Kuralları


YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ

Makale Şablonu İçin Tıklayınız

Makaleler sisteme gerekli bilgiler girildikten sonra yazar isimleri vb. olmadan yüklenmelidir.

Makale Teslim Tutanağı ve Etik Kurul Raporu makale ile birlikte ek dosya olarak sisteme yüklenecektir.

Makalenin dil kurallarına uygun olmasının sağlanması yazarına aittir

Düzeltmeler yazar tarafından yapılır.

Dergiye gönderilen makaleler için yazışmalar kefdergi@kastamonu.edu.tr veya dergiksef@gmail.com e-posta adreslerinden gerçekleştirilir.

Makalenin yayınlanmasına Editör ve Yayın Kurulu (Editorial Board), hakemlerden gelecek raporları değerlendirerek karar verir.

Dergiye gönderilen ve kabul alan makaleler ister yayınlansın isterse yayınlanmamış olsun iade edilmez.

10037