Year 2017, Volume 25, Issue 1, Pages 147 - 154 2017-01-15

FARKLI KATEGORİDEKİ KADIN MİLLİ BOKSÖRLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
A Comparison of Psychological Resilience of Female National Boxes in Different Categories

Vedat ERİM [1] , Hamza KÜÇÜK [2]

184 262

Bu çalışmanın amacı farklı kategoride bulunan elit kadın boksörlerin psikolojik dayanıklılıklarının araştırılmasıdır. Çalışmaya 15 A Milli, 17 Genç ve 19 da Yıldız Milli olmak üzere toplam 51 sporcu katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Friborg ve arkadaşları tarafından 2005 yılında geliştirilen Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, “yapısal stil” ve “sosyal kaynaklar” alt boyutunda A Milli kategoride bulunan boksörlerin her iki gruptan daha iyi puanlara sahip oldukları bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca “gelecek algısı” alt boyutunda da A Milli boksörlerle Yıldız Milli boksörler arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç olarak, A Milli boksörlerin daha iyi psikolojik dayanıklılık puanlarına sahip olmasında diğer gruplardan daha fazla milli müsabakaya çıkmasının etkisi olduğu düşünülebilir. 

The purpose of this study is to investigate the psychological toughness of elite female


boxers in different categories. A total of 51 athletes participated in this study, including 15


athletes from the National Team, 17 from the Young National Team and 19 from U17 National


Team. The data have been collected via Mental Toughness Scale developed by Friborg et. al.


in 2005. As a result of the analysis made, it has been found out that boxers in the category


of National Team have higher scores than the ones in the other two groups both in the sub-

dimensions of “structural style” and “social resources” (p<0.05). Besides, in the dimension


of “future perception,” a significant difference has been found among boxers in U17 National


Team (p<0.05). As a result, that boxers in the National Team have participated a higher number


of competitions might have an impact on their getting higher psychological toughness scores.

  • Friborg, O., Barlaug, D., Martinussen, M, ve ark. (2005) Resilience in Relation to Personality and Intelligence. Int J Methods Psychiatr Res, 14(1):29-42.
  • Hjemdal, O.,Friborg, O., Stiles, T. C., Martinussen, M. ve Rosenvinge, J. H. (2006). A new scale for adolescent resilience: grasping the central protective resources behind healthy development, Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 39, 84- 96.
  • Luthans, F., (2002). Positive Organizational Behavior: Developing and Managing Psychological Strengths, Academy of Management Executive, 16(1), 57-72.
  • Maddi, S. R., Khoshoba, D. M. (1994). Hardiness and mental health. Journal of Personality Assessment, 63(2), 265-274.
  • Olsson, C., Bond, L., Burns, J.M., Vella-Brodrick, D.A., Sawyer, S.M. (2003). Adolescent resilience: A consept analysis. Journal of Adolescence, 26, 1-11.
  • Trotter, M., Endler, N.S., (1999). An Empirical Test of the Interaction Model of the Anxiety in a Competitive Equestrian Setting. Personality and İndividual Differences, 27,8 61-875.
  • Yavuz, H.U., (2002). Yüzme, Paletli Yüzme ve Atletizm Branşlarındaki Bazı Sporcuların Anksiyete ve Depresyon Durumları ile Reaksiyon Zamanlarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılmaları. Yüksek lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Vedat ERİM

Author: Hamza KÜÇÜK

Dates

Publication Date: January 15, 2017

Bibtex @research article { kefdergi308280, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {147 - 154}, doi = {10.24106/kefdergi.308280}, title = {FARKLI KATEGORİDEKİ KADIN MİLLİ BOKSÖRLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {ERİM, Vedat and KÜÇÜK, Hamza} }
APA ERİM, V , KÜÇÜK, H . (2017). FARKLI KATEGORİDEKİ KADIN MİLLİ BOKSÖRLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (1), 147-154. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/308280
MLA ERİM, V , KÜÇÜK, H . "FARKLI KATEGORİDEKİ KADIN MİLLİ BOKSÖRLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 147-154 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/308280>
Chicago ERİM, V , KÜÇÜK, H . "FARKLI KATEGORİDEKİ KADIN MİLLİ BOKSÖRLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 147-154
RIS TY - JOUR T1 - FARKLI KATEGORİDEKİ KADIN MİLLİ BOKSÖRLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI AU - Vedat ERİM , Hamza KÜÇÜK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 154 VL - 25 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal FARKLI KATEGORİDEKİ KADIN MİLLİ BOKSÖRLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %A Vedat ERİM , Hamza KÜÇÜK %T FARKLI KATEGORİDEKİ KADIN MİLLİ BOKSÖRLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD ERİM, Vedat , KÜÇÜK, Hamza . "FARKLI KATEGORİDEKİ KADIN MİLLİ BOKSÖRLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 1 (January 2017): 147-154.
AMA ERİM V , KÜÇÜK H . FARKLI KATEGORİDEKİ KADIN MİLLİ BOKSÖRLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Kastamonu Education Journal. 2017; 25(1): 147-154.
Vancouver ERİM V , KÜÇÜK H . FARKLI KATEGORİDEKİ KADIN MİLLİ BOKSÖRLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(1): 154-147.