Year 2017, Volume 25, Issue 2, Pages 759 - 776 2017-03-15

Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Mevcut Durumu Üzerine Bir Doküman Analizi Çalışması
An Document Analysis of the Current Situation of the Distance Education Centers in Universities in Turkey

Nuh YAVUZALP [1] , Mustafa DEMİREL [2] , Hüseyin TAŞ [3] , Gülcan CANBOLAT [4]

98 0

Bu araştırmada ülkemiz üniversitelerinde son dönemlerde yoğun olarak açılmaya başlanan

uzaktan eğitim merkezlerinin yürüttükleri program çeşitliliği ve sayıları istatistiksel olarak

analiz edilerek bu merkezlerin mevcut durumu incelenmiştir. Araştırmada merkezlerin internet

sayfaları, resmi gazetede yönetmeliklerinin yayımlandığı tarihler, ÖSYM tercih kılavuzunda

bulunan uzaktan eğitim programları ve öğrenci kontenjanları gibi bilgiler veri kaynağı olarak

kullanılmıştır. Yapılan incelemede ülkemizde devlet (67) ve vakıf (31) üniversitelerinde toplam

98 uzaktan eğitim merkezi bulunmaktadır. Araştırmada incelenen veriler bu merkezlere aittir.

YÖK istatistik verilerine göre 2014-2015 öğretim yılında uzaktan eğitim yoluyla öğrenim gören

toplam öğrenci sayısı 59282’dir.

In this study, the current situation of variety in education programs implemented by distance


education centers were examined. Also, the number of those courses were analyzed statistically.


In the study, the data were collected from the centers’ Web sites, the regulations published in


the Official Gazette, and the choice handbook of Assessment, Selection and Placement Center


of Turkey. The examination showed that totally 98 universities – 67 public and 31 private universities – have established distance education centers, and those centers were examined


in this study. According to the statistical data of Council of Higher Education in 2014-2015


academic year, there are 59282 students having education through distance learning.

 • Akdemir, Ö. (2011). Yükseköğretimimizde Uzaktan Eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1 (2), 69-71.
 • Bach, S., Haynes, P. & Smith, J. L. (2007). Online learning and teaching in higher education McGraw-Hill International.
 • Bowen, G. (2009). Document Analysis as a Qualitative research method, Qualitative Research Journal, Vol, 9 No, 2 pp. 27-40
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası, Yükseköğretim Kurulu Yayınları, Ankara.
 • De Bruyn, L. L. (2004). Monitoring online communication: can the development of conver-gence and social presence indicate an interactive learning environment? Distance Education, Vol, 25 No, 1 pp. 67–81.
 • Drago, W., Peltier, J. & Sorensen, D. (2002). Course content or the instructor: Which is more important in on-line teaching? Management Research News, Vol, 25 No, 6 pp. 69–83.
 • Ruksasuk, N. (1999). “Library and information science distance education in Thailand in the next decade,” 65th IFLA Council and General Conference, August 20-28 1999, Bangkok.
 • TÜBİTAK. (2005). Eğitim ve insan kaynakları sonuç raporu ve strateji belgesi. Ek 1-Türkiye’de Eğitimin Mevcut Durumu. Ankara: TÜBİTAK.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim, İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
 • Van Tryon, P. J. S., & Bishop, M. J. (2009). Theoretical foundations for enhancing social connectedness in online learning environments. Distance Education, Vol, 30, No, 3 pp. 291–315.
 • Yıldırım, A, & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
 • YÖK, (2015), Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, Yükseköğretim Kurulu: https://istatistik.yok.gov.tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Nuh YAVUZALP

Author: Mustafa DEMİREL

Author: Hüseyin TAŞ

Author: Gülcan CANBOLAT

Bibtex @research article { kefdergi314718, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {759 - 776}, doi = {}, title = {Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Mevcut Durumu Üzerine Bir Doküman Analizi Çalışması}, key = {cite}, author = {YAVUZALP, Nuh and DEMİREL, Mustafa and TAŞ, Hüseyin and CANBOLAT, Gülcan} }
APA YAVUZALP, N , DEMİREL, M , TAŞ, H , CANBOLAT, G . (2017). Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Mevcut Durumu Üzerine Bir Doküman Analizi Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (2), 759-776. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29416/314718
MLA YAVUZALP, N , DEMİREL, M , TAŞ, H , CANBOLAT, G . "Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Mevcut Durumu Üzerine Bir Doküman Analizi Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 759-776 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29416/314718>
Chicago YAVUZALP, N , DEMİREL, M , TAŞ, H , CANBOLAT, G . "Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Mevcut Durumu Üzerine Bir Doküman Analizi Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 759-776
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Mevcut Durumu Üzerine Bir Doküman Analizi Çalışması AU - Nuh YAVUZALP , Mustafa DEMİREL , Hüseyin TAŞ , Gülcan CANBOLAT Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 759 EP - 776 VL - 25 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Mevcut Durumu Üzerine Bir Doküman Analizi Çalışması %A Nuh YAVUZALP , Mustafa DEMİREL , Hüseyin TAŞ , Gülcan CANBOLAT %T Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Mevcut Durumu Üzerine Bir Doküman Analizi Çalışması %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD YAVUZALP, Nuh , DEMİREL, Mustafa , TAŞ, Hüseyin , CANBOLAT, Gülcan . "Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Mevcut Durumu Üzerine Bir Doküman Analizi Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 2 (March 2017): 759-776.