Year 2019, Volume 27, Issue 3, Pages 981 - 992 2019-05-15

The Effect of Interactive Board Applications on the Subject of Celestial Sphere in Astronomy and Space Science Course on Visual Thinking of Students
Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersinde Gökküre Konusunun Etkileşimli Tahta Uygulamalarıyla İşlenmesinin Öğrencilerin Görsel Düşünce Düzeylerine Etkisi

Yılmaz Emrem [1] , Zeynep Gürel [2]

66 55

This study is a part of a master thesis carried out at students of 10th grade for teaching at the subject of celestial sphere student's  development of visual thinking levels. It aims to investigate the effects of teaching celestial spheres in Astronomy and Space Science classes using interactive board applications on visual thinking of students. Since a celestial sphere is an abstract sphere of gigantic radius homocentric and coaxial with the Earth that we hypothetically imagine in ​​defining the sky, and since it pertains to visual thinking, one of the researchers designed a course aimed at teaching celestial spheres using a interactive board as part of this research. Next, interactive board applications were conducted with 10th grade science majors who selected Astronomy and Space Sciences Elective Course. In this study which was designed in compliance with qualitative case study methodology, the researchers searched for an answer to the questions asked to investigate the effect of interactive board applications on students’ two- and three-dimensional thinking. As a result, it was found that interactive board applications supported students’ visual thinking process. In the first stage of the study without using the interactive board, students could not define the location of a star. Then the use of interactive board made it possible for students to be able to see the spherical coordinates and movement of the star. Consequently, students participated in the discussion and they could explain the movement of a star via interactive board although they could not succeed this using abstract concepts. They also presented related positive opinions in the interview.

Bu çalışma 10. sınıf seviyesinde gökküre konusunu işlemek üzere yürütülen yüksek lisans tezinin, öğrencilerdeki görsel düşünme düzeylerindeki gelişimin araştırıldığı bir parçasıdır. Bu çalışma ile Astronomi ve Uzay Bilimleri derslerinde işlenen Gökküre konusunun etkileşimli tahta uygulamalarıyla işlenmesinin öğrencilerin görsel düşüncelerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gökkürenin gökyüzünü tanımlamak için varsayımsal olarak düşündüğümüz, Dünya ile eşmerkezli ve eşeksenli, devasa çaplı bir küre olması nedeniyle ve görsel düşünmeye dayalı özelliğinden dolayı, bu araştırmada Gökküre konusunun etkileşimli tahta ile işlenmesi için ilk araştırmacı tarafından bir ders tasarımı yapılmıştır. Sonraki aşamada, Astronomi ve Uzay Bilimleri dersini seçen 10. Sınıf Fen bölümü öğrencileriyle etkileşimli tahta uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırmada örnek olay çalışması için etkileşimli tahta uygulamalarının öğrencilerin iki ve üç boyutlu görsel düşüncelerine ve algı düzeylerine etkisinin araştırılmasına dair sorulara cevap aranmıştır. Elde edilen sonuçlar, etkileşimli tahta uygulamalarının öğrencilerin görsel düşünmelerini desteklediğine işaret etmektedir. Araştırmanın ilk aşamasında etkileşimli tahta kullanmadan önce öğrenciler bir yıldızın yerini tanımlayamamışlardır. Daha sonra etkileşimli tahta kullanımı küresel koordinatları ve bir yıldızın hareketini görmeyi mümkün kılmıştır. Sonuç olarak öğrenciler tartışmaya katılmışlar, soyut kavramlarla tanımlayamadıkları yıldız hareketini açıklayabilmişlerdir. Ayrıca öğrenciler görüşmede etkileşimli tahta kullanımıyla ilgili olumlu düşüncelerini belirtmişlerdir.

 • Baylon, A., ve Torres Jr, D. (2008). MAAPCNiA: A boost to authentic MET instruction. International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 2 (3) 285 -290
 • Erduran, A., ve Tataroglu, B. (2009). Eğitimde akıllı tahta kullanımınına iliskin fen ve matematik öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. The Proceedings of 9th International Educational Technology Conference (iETC2009) içinde (s.14 -21) Ankara : Turkiye
 • Etkileşimli Tahta. (2017). 13 Nisan 2018 tarihinde http://fatihprojesi.meb.gov.tr/etkilesimli-tahta/ adresinden erişildi.
 • Gutiérrez, A. (1996). Visualization in 3-dimensional geometry: In search of a framework. L.Puig, A. Gutiérrez (Ed), Procedings of the 20th in pme conference (s. 3-19). Valencia: Valencia Üniversitesi Hatta, B., M. ve Mandes, E., Enhancing visual thinking and learning with computer graphics and virtual environment design Cornput&. Graphics 19, 889-894
 • Kapicioglu, M., i., S., isler, V., Bulun., M., Toprak, S., Okutanoglu A., Gulnar, B. Vd (2003). Tip Eğitiminde Senkron Egitim ve Sel-cuklu Tip Fakultesi’ndeki Uygulamaları [Elektronik versiyon]. The Turkish Online Journal of Educational Technology TO-JET 2 (3) 137-141
 • Loughlin, C. ve Krakowski, K. (2001). Technological tools for visual thinking: What does the research tell us? N. Smythe (Ed.), Apple University Consortium Academic and Developers Conference Proceedings of the Apple University Consortium Conference (s.127-138). Australia: Apple University
 • McLoughlin, C. Visual Thinking and Telepedagogy. Curtain University, 20 Ocak 2014 tarihinde http://www.ascilite.org.au/conferences/perth97/papers/Mcloughlin/Mcloughlin.html adresinden erişildi.
 • Mintz, R., Litvak, S., & Yair, Y. (2001). 3D-virtual reality in science education: An implication for astronomy teaching. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 20 (3), 293-305.
 • N. Boz. (2005). Dinamik Görselleştirme ve Yazılım Ortamları. Eğitim Teknolojileri Türkçe Online Dergisi , 4 (1) (3).
 • Noroozi, O., Weinberger, A., Biemans,. H.,J.,A., Mulder, M., ve Chizari, M. (2012). Argumentation-based computer supported colla-borative learning (ABCSCL): A synthesis of 15 years of research. Elsevier Journal Educational Research Review, 7, 79 – 106
 • Proje Hakkında. (2017). 13 Nisan 2018 tarihinde http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda adresinden erişildi.
 • Redwood, J. (2013). Algorithmic art and visualisation: Objectivity and creativity from machine. Universty of Plymouth School Of Art And Media Digital Art And Technology. 13 Nisan 2018 tarihinde http://jred.co.uk/dissertation-sans-serif.pdf adresinden erişildi.
 • Sünkür, M., Şanlı, Ö. ve Arabacı, İ.B. (2011). Akıllı Tahta Uygulamaları Konusunda İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Görüşleri (Malatya İli Örneği), NWSA-Education Sciences, (7) 313-321
 • Wood R., Ashfield J.(2008) The use of the interactive whiteboard for creative teaching and learning in literacy and mathematics: A case study, British Journal of Educational Technology Vol 39 No 1 2008 84–96
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7162-7412
Author: Yılmaz Emrem

Orcid: 0000-0003-1028-4396
Author: Zeynep Gürel

Dates

Publication Date: May 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi561266, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {981 - 992}, doi = {}, title = {Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersinde Gökküre Konusunun Etkileşimli Tahta Uygulamalarıyla İşlenmesinin Öğrencilerin Görsel Düşünce Düzeylerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Emrem, Yılmaz and Gürel, Zeynep} }
APA Emrem, Y , Gürel, Z . (2019). Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersinde Gökküre Konusunun Etkileşimli Tahta Uygulamalarıyla İşlenmesinin Öğrencilerin Görsel Düşünce Düzeylerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (3), 981-992. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/45133/561266
MLA Emrem, Y , Gürel, Z . "Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersinde Gökküre Konusunun Etkileşimli Tahta Uygulamalarıyla İşlenmesinin Öğrencilerin Görsel Düşünce Düzeylerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 981-992 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/45133/561266>
Chicago Emrem, Y , Gürel, Z . "Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersinde Gökküre Konusunun Etkileşimli Tahta Uygulamalarıyla İşlenmesinin Öğrencilerin Görsel Düşünce Düzeylerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 981-992
RIS TY - JOUR T1 - Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersinde Gökküre Konusunun Etkileşimli Tahta Uygulamalarıyla İşlenmesinin Öğrencilerin Görsel Düşünce Düzeylerine Etkisi AU - Yılmaz Emrem , Zeynep Gürel Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 981 EP - 992 VL - 27 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersinde Gökküre Konusunun Etkileşimli Tahta Uygulamalarıyla İşlenmesinin Öğrencilerin Görsel Düşünce Düzeylerine Etkisi %A Yılmaz Emrem , Zeynep Gürel %T Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersinde Gökküre Konusunun Etkileşimli Tahta Uygulamalarıyla İşlenmesinin Öğrencilerin Görsel Düşünce Düzeylerine Etkisi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 3 %R %U
ISNAD Emrem, Yılmaz , Gürel, Zeynep . "Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersinde Gökküre Konusunun Etkileşimli Tahta Uygulamalarıyla İşlenmesinin Öğrencilerin Görsel Düşünce Düzeylerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 3 (May 2019): 981-992.
AMA Emrem Y , Gürel Z . Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersinde Gökküre Konusunun Etkileşimli Tahta Uygulamalarıyla İşlenmesinin Öğrencilerin Görsel Düşünce Düzeylerine Etkisi. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(3): 981-992.
Vancouver Emrem Y , Gürel Z . Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersinde Gökküre Konusunun Etkileşimli Tahta Uygulamalarıyla İşlenmesinin Öğrencilerin Görsel Düşünce Düzeylerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(3): 992-981.