Year 2019, Volume 27, Issue 3, Pages 1223 - 1233 2019-05-15

Bir Fransızca Öğretmeni Yetiştirme Modeli: Makedonya Örneği
A French Teacher Training Model: A Case of Macedonia

Barış Aydın [1]

21 187

Bu çalışmada Türkiye’deki ve Makedonya’daki Fransızca öğretmeni yetiştirme modellerinin karşılaştırılması ve bu karşılaştırma sonucunda modellerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Birbirinden oldukça farklı iki öğretmen yetiştirme modeli olan Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı lisans programı ile Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği lisans programları nicelik ve nitelik açısından karşılaştırılmış, elde edilen veriler yorumlanmıştır. Her iki ülkede Fransızcanın yabancı dil olarak yeri, öğretmen yetiştirme sistemi ve öğretim programlarının içeriği konularına odaklanan bu karşılaştırmalı çalışmanın sonucunda ulaşılan verilere göre, Türkiye modelinde Fransızca öğretmeni özellikle meslek bilgisi ve genel kültür açısından daha donanımlı olarak mezun olmaktadır. Meslek bilgisi derslerinin nicelik ve nitelik olarak çok sınırlı kaldığı Makedonya örneğinde, Fransızca öğretmeni adaylarının ağırlıklı olarak dil ve edebiyat içeriğine sahip alan derslerini aldıkları ve meslek bilgisi açısından Türkiye’deki meslektaş adaylarından geride kaldıkları gözlenmiştir. Buna karşılık Fransızca dil düzeyi olarak genelde Türk öğrencilerin ilerisinde başladıkları eğitimlerini meslek bilgisi açısından geride tamamlayan Makedon öğrenciler, ülkedeki Fransızca derslerinin Türkiye ile karşılaştırıldığında yüksek kabul edilebilecek oranıyla devlet okullarında daha fazla istihdam şansı elde edebilmektedirler.

This study aims to compare the French teacher training models in Macedonia and Turkey and present evaluation findings of these models as a result of this comparison. Two very different substantial teacher-training models; Hacettepe University, French Language Teaching Undergraduate Degree Program in Ankara and Ss. Cyril and Methodius University, French Teaching program in Skopje were compared in terms of quantity and quality, and the obtained data were interpreted in this regard. According to the accessed data of this comparative study focusing on the place of French as a foreign language in both countries, on their teacher training systems and on the content of the subjects of the curriculum, French teacher in Turkish model is particularly graduated better equipped in terms of professional knowledge and general culture. Quantity and quality of occupation lessons as it remains very limited in Macedonian sample, we observed that French teacher candidates take the courses that have a predominantly linguistic and literary content. We also observed that Macedonian French teacher candidates, in terms of their professional knowledge, stayed behind of their future colleagues in Turkey. Whereas, compared with Turkey, Macedonia's French teacher candidates, having a higher level in French at the beginning of their education, are able to get more chances of employment in the public schools with less professional knowledge than their Turkish colleagues.

  • Genç, A. (2010). Yerel Almanca ders kitabı incelemesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
  • Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. (2017). Türkiye’de öğretmen eğitimi ve istihdamı: mevcut durum ve öneriler. Erişim tarihi: 10.03.2018, http://www.egitim.hacettepe.edu.tr/belge/OgretmenEgitimi-istihdam_Raporu.pdf.
  • Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programı. Erişim tarihi: 14.03.2018,http://akts.hacettepe.edu.tr/ders_listesi.php?prg_ref=PRGRAM_0000000000000000000000163&birim_kod=450&submenuheader=2&prg_kod=450.
  • Jovanoska, J. (2013). La Politique linguistique de la Macédoine. I. Babamova (Ed.), La langue et la littérature françai-ses dans le système éducatif en République de Macédoine: état des lieux et perspectives bildiriler kitabı içinde (ss. 167-170). Skopje: Université Sts. Cyrille et Méthode.
  • Memurun Yeri. Erişim tarihi: 09.03.2018, https://memurunyeri.com/kpss/kpss-haberleri/8726-kimya-ve-fransizca-%20alanlarindaki-ogretmenlerle-ilgili-meb-aciklamasi.html.
  • Milli Eğitim Bakanlığı. Erişim tarihi: 17.03.2018, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun_0/temelkanun_0.html.
  • Millî Eğitim Bakanlığı. (2010). Cumhuriyet döneminde Türk millî eğitim sistemindeki gelişmeler. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
  • Study Program For French Language and Literature. Erişim tarihi: 16.03.2018, http://www.flf.ukim.edu.mk/LinkClick.aspx?fileticket=x6vj8F- ikQY%3d&tabid=991&mid=1731&language=en-US.
  • Velevska, M., Trajkova, M. (2015). Formation initiale des enseignants de français en Macédoine: état des lieux. I. Babamova (Ed.), Македонско-романистички јазични, книжевни и преведувачки релации (2000-2015) içinde (ss. 85-92). Скопје: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Филолошки факултет “Блаже Конески”.
  • Yükseköğretim Kurulu. (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007) (Öğretmenin üniversitede yetiştirilmesinin değerlendirilmesi). Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayını
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mayıs-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6203-9299
Author: Barış Aydın

Dates

Publication Date: May 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi561396, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {1223 - 1233}, doi = {10.24106/kefdergi.2969}, title = {Bir Fransızca Öğretmeni Yetiştirme Modeli: Makedonya Örneği}, key = {cite}, author = {Aydın, Barış} }
APA Aydın, B . (2019). Bir Fransızca Öğretmeni Yetiştirme Modeli: Makedonya Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (3), 1223-1233. DOI: 10.24106/kefdergi.2969
MLA Aydın, B . "Bir Fransızca Öğretmeni Yetiştirme Modeli: Makedonya Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 1223-1233 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/45133/561396>
Chicago Aydın, B . "Bir Fransızca Öğretmeni Yetiştirme Modeli: Makedonya Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 1223-1233
RIS TY - JOUR T1 - Bir Fransızca Öğretmeni Yetiştirme Modeli: Makedonya Örneği AU - Barış Aydın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2969 DO - 10.24106/kefdergi.2969 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1223 EP - 1233 VL - 27 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2969 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2969 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Bir Fransızca Öğretmeni Yetiştirme Modeli: Makedonya Örneği %A Barış Aydın %T Bir Fransızca Öğretmeni Yetiştirme Modeli: Makedonya Örneği %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.2969 %U 10.24106/kefdergi.2969
ISNAD Aydın, Barış . "Bir Fransızca Öğretmeni Yetiştirme Modeli: Makedonya Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 3 (May 2019): 1223-1233. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2969
AMA Aydın B . Bir Fransızca Öğretmeni Yetiştirme Modeli: Makedonya Örneği. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(3): 1223-1233.
Vancouver Aydın B . Bir Fransızca Öğretmeni Yetiştirme Modeli: Makedonya Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(3): 1233-1223.