Year 2013, Volume 5, Issue 8, Pages 90 - 105 2014-12-28

FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI

Hakkı FINDIK [1]

408 1731

Uluslararası ekonomik düzende süreklilik arz eden değişimin etkileri, ekonomik karar alıcıların geleneksel ölçüm ve değerleme esaslarına göre karar almalarını anlamsız kılmaktadır. Değer odaklı yaklaşımların yoğun olarak kullanıldığı günümüzde ekonomik katma değer (EVA), bilgi kullanıcılarına finansal yatırımlarının performansını muhasebe bilgilerine ek olarak muhasebe dışı verilerden de yararlanarak sunmaktadır.

Bu çalışmada EVA’nın teorik çerçevesi izah edilmiş ve bir örnek olay ile uygulaması yapılmıştır. EVA yönteminin nasıl uygulandığı, dönem sonucunun tespitinde özkaynak maliyetinin nasıl hesaplandığı gösterilmiş ve elde edilen sonuçların analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre geleneksel finansal raporlama ile EVA yaklaşımı farklı sonuçlar vermektedir. EVA yaklaşımı ile işletmede özkaynak maliyetinin önemi fark edilerek, gerek firma çalışanlarının işletme sahibi gibi düşünmeleri ve davranmaları sağlanmış gerekse yatırımcıların dikkati işletme üzerine çekilmiş olmaktadır.

Ekonomik katma değer, değer odaklı yaklaşım, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
 • Akgül B. A. (2004), İşletmelerde Yeni Performans Ölçümleme Sistemleri, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim, Sayı: 24, 73 – 82.
 • Argun D. (2004), Ekonomik Katma Değer, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 11, 117 – 121.
 • Bengü H. ve Demirgüneş K. (2006), Ekonomik Katma Değer ve Balanced Scorecard Yaklaşımlarının Entegrasyonu, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 20, 57 – 70.
 • Bhattacharryya A. K.. ve Phani, B.V. (2000), Economic Value Added – A GeneralPerspective, June 2, 1 – 28. ,http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=545444&rec=1&srca bs=1258336. (Erişim Tarihi: 25.01.2013)
 • Çakıcı C. (2008), Ekonomik Katma Değer (EVA) Yaklaşımı (1. Baskı), İstanbul, Beta Yayınları.
 • Çetin A. (2005), Entelektüel Sermaye ve Ölçülmesi, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt XX, Sayı: 1, 359 – 378.
 • Demir S. (2008), Ekonomik Katma Değerin Diğer Performans Ölçülerine Göreceli Üstünlüğü: Türkiye Örneği, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:8, Sayı: 25, 83 – 99.
 • Eroğlu E. (2007), Sermaye Bütçelemesi, http://cevdetkizil.brinkster.net/cevdetchess/tr/admin/editor/sayfalar/serma yebut27092007.pdf Erişim Tarihi: 15.01.2013.
 • Evans J., Evans R. ve TODESCO D. (2002), An Examination of Economic Value Added and Executive Compensation, EFMA 2002 London Meetings, 1 -17. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=313974&rec=1&srca bs=944425. (Erişim Tarihi: 20.01.2013.
 • Gökçen G. (2004), Ekonomik Katma Değer, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 24, Ekim, 105 – 109)
 • Gürbüz A.O. ve Ergincan Y. (2008), Şirket Değerlemesi: Klasik ve Modern Yaklaşımlar, (2.Baskı), İstanbul, Literatür Yayınları.
 • Hacırüstemoğlu R., Şakrak M. ve Demir V. (2002), Etkin Performans Ölçüm Aracı (EVA) (Ekonomik Katma Değer-Ekonomik Kâr Yaklaşımı), Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 59, 1 – 9. http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/yayinlar.asp?Gid=1&Yid=59. (Erişim Tarihi: 25.04.2013)
 • Hall J.H. ve Brummer L.M. (1999), The Relationship Between The Market Value of Company and Internal Performance Measurements, Working Papers Series, January 7, 1 – 23 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=141189. (Erişim Tarihi: 18.01.2013)
 • Irala L. R. ve Raghunatha R. (2006), Performance Evaluation, Economis Value Added and Managerial Behaviour, PES Business Review, Vol: 01 No: 01, 1 – 7.
 • Otlu F. ve Karaca S. (2006), Faaliyet Temelli Maliyet Sistemine Göre Ekonomik Katma Değer Analizi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 29, 140 – 151.
 • Sharma A.K. ve Kumar S. (2010), Economic Value Added (EVA) – Literature Review and Relevant Issues, International Journal of Economics and Finance, Vol :2, No: 2, 200 – 220.
 • Şamiloğlu F. (2003), Performans Ölçmede Ekonomik Katma Değer ve Piyasa Katma Değeri Literatür İncelemesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, 80 – 99.
 • Şamiloğlu F. (2004), Ekonomik Katma Değer: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Örnek Olay İncelemesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 24, 150 – 157.
 • Topal Y. (2008), Ekonomik Katma Değer (EVA) ve Pazar Katma Değer (MVA) Arasındaki İlişki: İMKB İmalat İşletmelerinden Örnek, SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, 269 – 261.
 • Türker İ, (2005), Ekonomik Katma Değer (EVA)’in Hesaplanması ve Gerekli Muhasebe Düzeltmeleri, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 15, 125 – 150.
 • Weissenrieder F. (1997), Value Based Management: Economic Value Added Or Cash Value Added? , Gothenburg Studies in Financial Economics Working Paper, Study No. 1997: 3, 1 – 42, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=156288. (Erişim Tarihi: 16.01.2013).
Primary Language tr
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Author: Hakkı FINDIK

Dates

Publication Date: December 28, 2014

Bibtex @ { kilisiibfakademik204541, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {90 - 105}, doi = {10.20990/aacd.96182}, title = {FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI}, key = {cite}, author = {FINDIK, Hakkı} }
APA FINDIK, H . (2014). FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 5 (8), 90-105. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/19256/204541
MLA FINDIK, H . "FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 (2014): 90-105 <http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/19256/204541>
Chicago FINDIK, H . "FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 (2014): 90-105
RIS TY - JOUR T1 - FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI AU - Hakkı FINDIK Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 105 VL - 5 IS - 8 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Academic Researches and Studies FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI %A Hakkı FINDIK %T FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI %D 2014 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 5 %N 8 %R %U
ISNAD FINDIK, Hakkı . "FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 / 8 (December 2015): 90-105.
AMA FINDIK H . FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2014; 5(8): 90-105.
Vancouver FINDIK H . FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2014; 5(8): 105-90.