Year 2013, Volume 5, Issue 9, Pages 28 - 42 2014-12-31

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Tuba B. DİREKÇİ [1] , Sinan KAYGUSUZ [2]

317 1043

Bu çalışmada, Türkiye’de 1990Q1-2012Q4 arası dönemde yaşanan kısa vadeli sermaye akımlarının, ulusal makroekonomik değişkenlerden, cari açık, faiz oranı, enflasyon oranı ve milli gelir ile olan etkileşimi analiz edilmiştir. Bu analiz için ARDL sınır testi kullanılmıştır. Bu test sonucunda kısa vadeli sermaye akımlarının bağımlı değişken olduğu model istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Ayrıca reel döviz kuru ve enflasyon oranından kısa vadeli sermaye akımlarına doğru hem uzun hem de kısa dönemde istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir.
Kısa Vadeli Sermaye Akımları, Cari Açık, Enflasyon, Milli Gelir, Faiz Oranı
 • Akbaş, Y.E., Şentürk, M., Sancar, C.ve Akyazı, H. (2012). The Relationship Among The Current Deficit – Short Term Capital Movements And Economic Growth: Evidence From Turkey. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies And Research, 2012 Archive Page.
 • Akçoraoğlu, A., (2000). International Capital Movements, External Imbalances and Economic Growth: The Case of Turkey. Yapı Kredi Economic Review, 11.
 • Apak, S., Uçak, A. ve Uzunoğlu, S. (2006). Finansal Serbestleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği. TEK Uluslararası Ekonomi Konferansı, Ankara.
 • Bahmani-Oskooee, M. and Goswami, G., (2003).“A Disaggregated Approach to Test the JCurve Phenomenon: Japan versus Her Major Trading Partners”, Journal of Economics and Finance, Vol. 27, Spring, 102-113.
 • Barışık, S. ve Açıkgöz, E. (2007). Türkiye’de Uluslar arası Sermaye Hareketleri Faiz İlişkisi: 1992–2005 Dönemi VAR Analizi. TİSK Akademi Dergisi, Cilt:2, Sayı:3
 • Berument, H. ve Dinçer, N. (2004). Do Capital Flows Improve Macroeconomics Performance In Emerging Markets?: The Turkish Experience. Emerging Markets Finance And Trade, Volume:40, Number:4.
 • Çeviş, İ. ve Kadılar, C. (2001). The Analysis of The Short-Term Capital Movements By Using The VAR Modelis: The Case of Turkey. The Pakistan Development Review, Volume:40, Number:3.
 • Dolado, J.J. ve Lutkepohl, H. (1996) Making Wald Test Work for Cointegrated VAR Systems, Econometric Theory, Vol:15.
 • DPT, (2012). Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, http://www.dpt.gov.tr/Kalkinma.portal (15.04.2012).
 • Gujarati DN (1995). Basic Econometrics. New York: McGraw-Hill, Inc.
 • Güriş, B. ve Kıran, B. (2007). Reel Faiz Oranı ve Reel Döviz Kurunun Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerine Etkileri: Sınır Testi Yaklaşımı. İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 22, Sayı:255.
 • Hazine müsteşarlığı, (2013). Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, http://www.hazine.gov.tr/default.aspx?nsw=whUqmScy52vF6rAjbh6UKA==-H7deC+LxBI8=&nm=1119.
 • İnsel A. ve N. Sungur (2003), “Sermaye Akımlarının Temel Makroekonomik Göstergeler Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği-1989: III-1999:IV”, Türkiye Ekonomi Kurumu, Tartışma Metni 2003/8, http://www.tek.org.tr (18.02.2013).
 • Keskin, N. (2008). Finansal Serbestleşme Sürecinde Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Makroekonomik Etkileri: Türkiye Örneği. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, İzmir.
 • Lutkepohl, H. and Kratzig, M. (2004). Applied Time Series Econometrics.
 • Narayan P.K. (2005), The Saving and İnvestment Nexus for China: Evidence From Cointegration Tests, Applied Economics, 37, 1979–1990.
 • Pesaran, M. H., Y. Shin, and Smith, R. J. (2001), “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships,” Journal of Applied Econometrics, Vol. 16, 289-326.
 • Phillips, P. C. B. and Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression, Biometrika, 75(2), 335–346.
 • Schwert, G. W. (1989). Tests for Unit Roots: A Monte Carlo İnvestigation. Journal of Business and Economic Statistics 2, 147–159.
 • Şimşek, A.R. (2007). Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ve Türkiye Ekonomisine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi SBE, Balıkesir.
 • TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi. http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html. (10.02.2013).
 • Toda, H.Y. and Yamamoto, T. (1995). Statistical İnferences in Vector Autoregressions with Possibly İntegrated Processes, Journal of Econometrics, 66, 225-50.
 • Yentürk, N.ve Çimenoğlu, A. (2002). Impacts Of International Capital Flows On The Turkish Economy. ERCMETU VI. International Conference in Economics Symposium Proceedings, September
Primary Language tr
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Author: Tuba B. DİREKÇİ

Author: Sinan KAYGUSUZ

Bibtex @ { kilisiibfakademik204546, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {28 - 42}, doi = {10.20990/aacd.05123}, title = {KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {DİREKÇİ, Tuba B. and KAYGUSUZ, Sinan} }
APA DİREKÇİ, T , KAYGUSUZ, S . (2014). KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 5 (9), 28-42. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/19257/204546
MLA DİREKÇİ, T , KAYGUSUZ, S . "KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 (2014): 28-42 <http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/19257/204546>
Chicago DİREKÇİ, T , KAYGUSUZ, S . "KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 (2014): 28-42
RIS TY - JOUR T1 - KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - Tuba B. DİREKÇİ , Sinan KAYGUSUZ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 42 VL - 5 IS - 9 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Academic Researches and Studies KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Tuba B. DİREKÇİ , Sinan KAYGUSUZ %T KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2014 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD DİREKÇİ, Tuba B. , KAYGUSUZ, Sinan . "KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 / 9 (December 2015): 28-42.