Year 2013, Volume 5, Issue 9, Pages 80 - 99 2014-12-31

İKTİSADİ KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL ÖZGÜRLÜKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ

Gönül YÜCE AKINCI [1] , Merter AKINCI [2] , Ömer YILMAZ [3]

317 2343

Son otuz yıldan bu yana yaşanan en önemli gelişmelerden biri, liberal iktisadi düşünce ve politikaların dünya genelinde yayılması olmuştur. Özellikle global ekonomiler için yarattığı uzun dönemli makroekonomik etkiler nedeniyle küreselleşme süreci çok sayıda araştırmaya öncülük etmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada, iktisadi küreselleşme ile finansal özgürlükler arasındaki ilişkiler 1995 – 2012 döneminde gelişmiş, gelişmekte olan ve azgelişmiş ülkeler için panel veri analizleri kullanılarak araştırılmıştır. Analiz sonuçları, iktisadi küreselleşme ile finansal özgürlükler arasında hem eşbütünleşme ve hem de nedensellik ilişkisi olduğunu göstermiştir. İlaveten, ülkelerin iktisadi gelişim süreçlerine bağlı olarak küreselleşme düzeyinin finansal özgürlükler üzerinde yaratacağı pozitif yönlü etkilerin de artacağı tespit edilmiştir.
İktisadi Küreselleşme, Finansal Özgürlükler, Panel Veri Analizi
 • Aslan, N. (2007). Dünya Ekonomisinde Gelişmeler: Küreselleşme, (Ed: O. Küçükahmetoğlu, S. Tüylüoğlu ve H. Çestepe), Ekonomik Entegrasyon: Küresel ve Bölgesel Yaklaşım, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Bello, W. (2006). The Capitalist Conjuncture: Over-Accumulation, Financial Crises and the Retreat from Globalisation, Third World Quarterly, Vol: 27, No: 8, 1345-1367.
 • Bergh, A. and Karlsson, M. (2010). Government Size and Growth: Accounting for Economic Freedom and Globalization, Public Choice, Vol: 142, No: 1-2, 195-213.
 • Borchardt, K. D. (1995). Avrupa Birleşmesi, Ankara, AB Komisyonu Türkiye Temsilciliği Yayını.
 • Brooks, C. (2008). Introductory Econometrics for Finance, (2nd Ed.), UK, Cambridge University Press.
 • Charemza, W. W. and Deadman, D. F. (1993). New Directions in Econometric Practice, UK, Edward Elgar Publishing.
 • Çınar, S. (2010). OECD Ülkelerinde Kişi Başına GSYİH Durağan Mı? Panel Veri Analizi, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 2, 591-601.
 • Dimsky, G. A. and Kerstenetzy, C. L. (2010). Can Financial Globalization Be Ethically Appealing? A Capability-Real Freedom for All Assessment, CEDE Discussion Paper, No: 25, 1-16.
 • Dowrick, S. and Delong, J. B. (2003). Globalization and Convergence, (Ed: M. D. Bordo, A. M. Taylor and J. G. Williamson), USA: University of Chicago Press.
 • Edwards, S. (2009). Sequencing of Reforms, Financial Globalization and Macroeconomic Vulnerability, Journal of the Japanese and International Economies, Vol: 23, No: 2, 131-148.
 • Gourevitch, P., Bohn, R. and Mckendrick, D. (2000). Globalization of Production: Insights from the Hard Disk Drive Industry, World Development, Vol: 28, No: 2, 301-317.
 • Granger, C. W. J. (1964). Spectral Analysis of Economic Time Series,New Jersey, Princeton University Press.
 • Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods, Econometrica,Vol: 37, No: 3, 424-438.
 • Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis,New Jersey, Princeton University Press.
 • Hausman, J. A. and Taylor, W. E. (1981). Panel Data and Unobservable Individual Effects, Econometrica, Vol: 49, No: 6, 1377-1398.
 • Helleiner, E. (1995). Explaining the Globalization of Financial Markets: Bringing States Back In, Review of International Political Economy, Vol: 2, No: 2, 315-341.
 • Henry, P. B. (2003). Capital-Account Liberalization, the Cost of the Capital, and Economic Growth, The American Economic Review, Vol: 93, No: 2, 91-96.
 • Judge, G. G. (1985). The Theory and Practice of Econometrics, (2nd Ed.), USA, Wiley.
 • Kaya, V. ve Yılmaz, Ö. (2006). Bölgesel Enflasyon Bölgesel Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Zaman Serisi ve Panel Veri Analizleri, İktisat İşletme ve Finans, Vol: 21, No: 247, 62-78.
 • Kim, D. and Kim, S. (2003). Globalization, Financial Crisis and Industrial Relations: The Case of South Korea, Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, Vol: 42, No: 3, 341-367.
 • Kim, D. and Suh, D. (1998). Financial Liberalization and Korean Corporations’ Financing Policy for Globalization, Journal of Asian Economics, Vol: 9, No: 1, 31-66.
 • Knight, M. (1998). Developing Countries and Globalization of Financial Markets, World Development, Vol: 26, No: 7, 1185-1200.
 • Köse, M. A., Prasad, E. S., Rogoff, K. and Wei, S. J. (2009). Financial Globalization and Economic Policies, CEPR Discussion Paper, No: DP7117, 1-85.
 • Köse, O. (2003). Küreselleşme Sürecinde Devletin Yapısal ve İşlevsel Dönüşümü, Sayıştay Dergisi, Cilt: 49, 3-46.
 • Kutlar, A. (2007). Ekonometriye Giriş, (1. Baskı), Ankara, Nobel Yayınları.
 • Lee, C. C. (2005). Energy Consumption and GDP in Developing Countries: A Cointegrated Panel Analysis, Energy Economics, Vol: 27, No: 3, 415-427.
 • Mishkin, F. S. (2009). Why We Shouldn’t Turn Our Backs on Financial Globalization, IMF Staff Papers, Vol: 56, No: 1, 139-170.
 • Obstfeld, M. (2004). Globalization, Macroeconomic Performance and the Exchange Rates of Emerging Economies, NBER Working Paper, No: 10849, 1-38.
 • Okina, K., Shirakawa, M. and Shiratsuka, S. (1999). Financial Market Globalization: Present and Future, Monetary and Economic Studies, Vol: 17, No: 3, 1-40.
 • Pazarlıoğlu, M. V. ve Gürler, Ö. K. (2007). Telekomünikasyon Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Yaklaşımı, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 44, Sayı: 508, 35-43.
 • Pedroni, P. (1999). Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol: 61, No: S1, 653-670.
 • Quinn, D. P. (2003). Capital Account Liberalization and Financial Globalization: A Synoptic View, International Journal of Finance & Economics, Vol: 8, No: 3, 189-204.
 • Quinn, D. P. and Toyoda, A. M. (2007). Ideology and Voter Preferences as Determinants of Financial Globalization, American Journal of Political Science, Vol: 51, No: 2, 344-363.
 • Saiah, A. A. S., Ali, A. O. A., Bon, A.T.B. and Yusoff, W. F. W. (2012). The Future Direction for the Globalization of Financial Markets and the Impact of that of Financial Markets in the Arab Developing Countries, Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol: 2, No: 1, 663-671.
 • Taylor, A. M. (2004). Global Finance: Past and Present, Finance and Development, Vol: 41, No: 1, 28-31.
 • Wooldridge, J. M. (2009). Introductory Econometrics: A Modern Approach, (4th Ed.), USA, Cengage Learning.
Primary Language tr
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Author: Gönül YÜCE AKINCI

Author: Merter AKINCI

Author: Ömer YILMAZ

Bibtex @ { kilisiibfakademik204550, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {80 - 99}, doi = {10.20990/aacd.50296}, title = {İKTİSADİ KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL ÖZGÜRLÜKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {YÜCE AKINCI, Gönül and AKINCI, Merter and YILMAZ, Ömer} }
APA YÜCE AKINCI, G , AKINCI, M , YILMAZ, Ö . (2014). İKTİSADİ KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL ÖZGÜRLÜKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 5 (9), 80-99. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/19257/204550
MLA YÜCE AKINCI, G , AKINCI, M , YILMAZ, Ö . "İKTİSADİ KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL ÖZGÜRLÜKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 (2014): 80-99 <http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/19257/204550>
Chicago YÜCE AKINCI, G , AKINCI, M , YILMAZ, Ö . "İKTİSADİ KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL ÖZGÜRLÜKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 (2014): 80-99
RIS TY - JOUR T1 - İKTİSADİ KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL ÖZGÜRLÜKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ AU - Gönül YÜCE AKINCI , Merter AKINCI , Ömer YILMAZ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 80 EP - 99 VL - 5 IS - 9 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Academic Researches and Studies İKTİSADİ KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL ÖZGÜRLÜKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ %A Gönül YÜCE AKINCI , Merter AKINCI , Ömer YILMAZ %T İKTİSADİ KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL ÖZGÜRLÜKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ %D 2014 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD YÜCE AKINCI, Gönül , AKINCI, Merter , YILMAZ, Ömer . "İKTİSADİ KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL ÖZGÜRLÜKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 / 9 (December 2015): 80-99.