Year 2015, Volume 16, Issue 1, Pages 31 - 36 2015-05-08

2012 ve 2013 Yıllarında Meydana Gelen Ölü Doğumlar: Diyarbakır Doğumevi Deneyimi
2012 ve 2013 Yıllarında Meydana Gelen Ölü Doğumlar: Diyarbakır Doğumevi Deneyimi

Sedat AKGÖL [1] , Mehmet Şükrü BUDAK [2] , Şahin ÖNEN [3] , Mehmet Emin AYAĞ [4] , Serkan KAHYAOĞLU [5] , Mine KANAT PEKTAŞ [6]

348 420

Objective: The present study aims to make an epidemiological analysis of stillbirths which occurred during a 24-month-long period at a tertiary health center located in the biggest city of Southeastern Anatolia Region. Materials and Methods: This is a retrospective analysis of 472 stillbirths which occurred at Diyarbakır Maternity Hospital between 1 January 2012 and 1 January 2014. Results: Stillbirth rates were computed as 0.14%for 2012 and 0.11%for 2013. The mothers were housewives in 93%of stillbirths. The mothers had social insurance in 83%of them and they had chronic diseases in 17%of stillbirths. About 57%of stillbirths received antenatal care at family health centers, 17%of them were due to consanguineous marriages. Only 41 stillbirths (8.7%) occurred during third trimester of pregnancy and 15 of these third trimester stillbirths (36.6%) were related with intrapartum causes. Preeclampsia (41.9%), abruptio placenta (28.4%) and fetal anomaly (13.5%) were the most frequently associated clinical conditions for stillbirths. Conclusion: The stillbirth rate in geographical regions with low socioeconomical status can be significantly decreased by certain precautions. These precautions include the fortification of antenatal care centers, maintenance of prenatal care at home facilities in collaboration with parents, prevention and treatment of perinatal infections, effective labor induction after 41st gestational week, delivery by experienced midwives/doctors working at hospitals and easy access to emergent obstetric care
Amaç: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ilinde yer alan bir üçüncü sağlık merkezinde son 24 ayda meydana gelen ölü doğumların epidemiyolojik bakımdan değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 1 Ocak 2012 ve 1 Ocak 2014 tarihleri arasında Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde meydana gelen 472 ölü doğum geriye dönük olarak incelenmiştir.Bulgular: Ölü doğum hızı 2012 ve 2013 yılları için sırasıyla %0.14 ve %0.11 olarak hesaplanmıştır. Ölü doğum olgularının %93’ünde annenin ev hanımı olduğu, %83’ünde akraba evliliği bulunduğu, %57’sinde gebelik takibinin aile sağlığı merkezinde gerçekleştirildiği, %17’sinde kronik bir hastalık bulunmadığı ve %17’sinin sosyal güvenceye sahip olmadığı belirlenmiştir. Yalnızca 41 ölü doğum (%8.7) gebeliğin son üç ayında meydana geldiği ve 15 ölü doğumun (%36.6) gebeliğin son üç ayında intrapartum nedenlere bağlı olduğu kaydedilmiştir. Preeklampsi (%41.9), ablasyo plasenta (%28.4) ve fetal anomali (%13.5), ölü doğumlarla ilişkili olan klinik durumların başında gelmektedir. Sonuç: Sosyoekonomik bakımdan gelişmemiş olan ve ölü doğum açısından yüksek risk taşıyan coğrafi bölgelerde; antenatal bakım hizmeti sunan merkezlerin güçlendirilmesi, ebeveynler ile işbirliği yapılarak gebelik
 • Bhutta ZA, Black RE. Global maternal, newborn, and child health--so near and yet so far. N Engl J Med 2013;369(23):2226-35.
 • Goldenberg RL, Farrow V, McClure EM, Reddy UM, Fretts RC, Schulkin J. Stillbirth: knowledge and practice among U.S. obstetrician-gynecologists. Am J Perinatol 2013;30(10):813-20.
 • Korkmaz A, Canpolat FE, Armangil D, Anlar B, Yiğit Ş. Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi 2003-2006 dönemi çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin uzun süreli izlem sonuçları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009;52(3):101-12.
 • Korkmaz A, Akçaören Z, Alanay Y ve ark. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi 2001-2006 dönemi perinatal mortalite analizi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010;53(3):175-88.
 • Flenady V, Middleton P, Smith GC, et al; Lancet’s Stillbirths Series steering committee. Stillbirths: the way forward in high-income countries. Lancet 2011;377(9778):1703-17.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve TÜBİTAK (Editörler). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008. 1inci Baskı, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, 2009:97-143.
 • Erdem G. Perinatal mortality in Turkey. Paediatr Perinat Epidemiol 2003;17(1):17-21.
 • Genç Ö (editör). Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ekonomik ve Sosyal Durum Raporu. 1inci Baskı, Ankara: Araştırma Müdürlüğü Basımevi, 2003:2.
 • Sümbüloğlu V, Akyüz K, Sümbüloğlu K (Editörler). Veri Toplama ve Bildirim Formları Kullanım Kılavuzu. 2nci Baskı, Ankara: Cem Web Ofset Limited Şirketi, 1996:29.
 • Okyay P, Atasoylu G, Meteoğlu D, Demiröz H, Çobanoğlu M, Beşer E. Aydın ilinde 2004 yılı bebek ölümleri ve ölü doğumlar: bildirim sorunları, tanımlayıcı özellikleri ve nedenleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006;7(2):3-12.
 • Çelik T, Altun AB, Kerkez B, Tatlı S, Özer C. Hatay ilinde 2009 ve 2010 yıllarında bebek ölüm hızları ve nedenleri. Ege Tıp Dergisi 2012;51(2):111-6.
 • Haws RA, Yakoob MY, Soomro T, Menezes EV, Darmstadt GL, Bhutta ZA. Reducing stillbirths: screening and monitoring during pregnancy and labour. BMC Pregnancy Childbirth 2009;9(Suppl 1):5.
 • McPherson E. Discovering the cause of stillbirth. Curr Opin Obstet Gynecol 2013;25(2):152-6.
 • Lawn J, Shibuya K, Stein C. No cry at birth. Global estimates of intrapartum stillbirths and intrapartum related neonatal deaths. Bulletin of the World Health Organization 2005;83(6):409-17.
 • Menezes EV, Yakoob MY, Soomro T, Haws RA, Darmstadt GL, Bhutta ZA. Reducing stillbirths: prevention and management of medical disorders and infections during pregnancy. BMC Pregnancy Childbirth 2009;9(Suppl 1):4.
 • Yakoob MY, Menezes EV, Soomro T, Haws RA, Darmstadt GL, Bhutta ZA. Reducing stillbirths: behavioural and nutritional interventions before and during pregnancy. BMC Pregnancy Childbirth 2009;(9 Suppl 1):3.
 • González AJ, Morales JJ, Luna L, Arteaga J, Mutchinick OM. Beginners’ guide to genetics: congenital malformations. Student BMJ 2004;12(1):437-80.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Sedat AKGÖL

Author: Mehmet Şükrü BUDAK

Author: Şahin ÖNEN

Author: Mehmet Emin AYAĞ

Author: Serkan KAHYAOĞLU

Author: Mine KANAT PEKTAŞ

Bibtex @ { kocatepetip182157, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {16}, pages = {31 - 36}, doi = {10.18229/ktd.84258}, title = {2012 ve 2013 Yıllarında Meydana Gelen Ölü Doğumlar: Diyarbakır Doğumevi Deneyimi}, key = {cite}, author = {AKGÖL, Sedat and BUDAK, Mehmet Şükrü and ÖNEN, Şahin and AYAĞ, Mehmet Emin and KAHYAOĞLU, Serkan and PEKTAŞ, Mine KANAT} }
APA AKGÖL, S , BUDAK, M , ÖNEN, Ş , AYAĞ, M , KAHYAOĞLU, S , PEKTAŞ, M . (2015). 2012 ve 2013 Yıllarında Meydana Gelen Ölü Doğumlar: Diyarbakır Doğumevi Deneyimi. Kocatepe Tıp Dergisi, 16 (1), 31-36. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17400/182157
MLA AKGÖL, S , BUDAK, M , ÖNEN, Ş , AYAĞ, M , KAHYAOĞLU, S , PEKTAŞ, M . "2012 ve 2013 Yıllarında Meydana Gelen Ölü Doğumlar: Diyarbakır Doğumevi Deneyimi". Kocatepe Tıp Dergisi 16 (2015): 31-36 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17400/182157>
Chicago AKGÖL, S , BUDAK, M , ÖNEN, Ş , AYAĞ, M , KAHYAOĞLU, S , PEKTAŞ, M . "2012 ve 2013 Yıllarında Meydana Gelen Ölü Doğumlar: Diyarbakır Doğumevi Deneyimi". Kocatepe Tıp Dergisi 16 (2015): 31-36
RIS TY - JOUR T1 - 2012 ve 2013 Yıllarında Meydana Gelen Ölü Doğumlar: Diyarbakır Doğumevi Deneyimi AU - Sedat AKGÖL , Mehmet Şükrü BUDAK , Şahin ÖNEN , Mehmet Emin AYAĞ , Serkan KAHYAOĞLU , Mine KANAT PEKTAŞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 36 VL - 16 IS - 1 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal 2012 ve 2013 Yıllarında Meydana Gelen Ölü Doğumlar: Diyarbakır Doğumevi Deneyimi %A Sedat AKGÖL , Mehmet Şükrü BUDAK , Şahin ÖNEN , Mehmet Emin AYAĞ , Serkan KAHYAOĞLU , Mine KANAT PEKTAŞ %T 2012 ve 2013 Yıllarında Meydana Gelen Ölü Doğumlar: Diyarbakır Doğumevi Deneyimi %D 2015 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD AKGÖL, Sedat , BUDAK, Mehmet Şükrü , ÖNEN, Şahin , AYAĞ, Mehmet Emin , KAHYAOĞLU, Serkan , PEKTAŞ, Mine KANAT . "2012 ve 2013 Yıllarında Meydana Gelen Ölü Doğumlar: Diyarbakır Doğumevi Deneyimi". Kocatepe Tıp Dergisi 16 / 1 (May 2015): 31-36.