Year 2014, Volume 15, Issue 3, Pages 246 - 250 2014-12-01

Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Temel Yaşam Desteği ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması
Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Temel Yaşam Desteği ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması

Şerife ÖZDİNÇ [1] , Nazlı ŞENSOY [2] , Recep AKTAŞ [3] , Gülin KESKİN [4] , Derya TUNÇ [5] , Yunus Emre TÜFEK [6]

171 335

Objective: Basic life support (BLS) is a life-saving approach that should be also known by not welfare professionals. The police teams are ready before the health teams in the events and having duties in the social events. The aim of this study is to measure the level of BLS information of the police candidates’ who are training in Afyonkarahisar Police Vocational School. Material and Methods: This cross-sectional study was performed with 269 students. For the collection of data it is used a questionnaire consisting of 31 questions evaluating socio-demographic characteristics and the level of knowledge on BLS of the students. Descriptive statistics were used for evaluation of the data. Results: The mean age of the 269 male students was 20±1,6 years. 81 % of the students (n=218) decelerated that knowing BLS practices would be useful in their professional life, 31,6 % (n=85) of them had an education on BLS. 85 students had an education on BLS, 45 (53,2 %) of them answered correctly 14 questions in the questionnaire. The average rate of correct answers to questions about students' cardiac massage was 54,3 %. Conclusion: Training on BLS for the police candidates should be improved, up to dated, repeated and continued via increasing knowledge and skill
Amaç: Temel yaşam desteği (TYD), sağlıkçı olmayanlar tarafından da bilinmesi gereken, hayat kurtaran bir yaklaşımdır. Polisler genellikle sağlık ekiplerinden daha önce olay yerinde bulunmakta ve toplumsal olaylarda görev almaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulunda eğitim görmekte olan polis adaylarının TYD ile ilgili bilgi düzeylerini ölçmektir. Gereç ve Yöntem: Bu cross-sectional çalışma 269 öğrenci ile yapıldı. Verilerin toplanmasında sosyodemografik özelliklerini ve TYD uygulamaları ile ilgili bilgi düzeylerini değerlendiren 31 adet sorudan oluşan anket kullanıldı. Verilerin değerlendirmesinde tanımlayıcı istatistik kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan 269 erkek öğrencinin ortalama yaşı 20±1,6 yıl idi. Öğrencilerin % 81’i (n=218) TYD uygulamalarını bilmenin meslek hayatlarında faydalı olacağını, % 31,6 (n=85) öğrenci TYD konusunda eğitim aldığını belirtti. TYD konusunda eğitim alan 85 (% 31,6) öğrencinin 45’i (% 53,2 ) ankette yer alan TYD uygulamaları ile ilgili 14 soruyu doğru cevaplandırdı. Öğrencilerin kalp masajı ile ilgili sorulara ortalama doğru cevap verme oranı % 54,3 olarak tespit edildi. Sonuç: Polis adaylarına yönelik TYD eğitim programları geliştirilmeli, güncellenmeli, tekrarlanmalı ve bilgi, becerileri artırılarak devamlılığı sağlanmalıdır
  • Berg RA, Hemphill R, Abella BS, et al. Part 5: adult basic life support: 2010 American Heart Association
  • Guidelines for Cardiopulmonary Resusciation and Emergency 2010;122(18 Suppl 3):685-705. care. Circulation
  • Hollis S, Gillespie N. An audit of basic life support skills amongst general practioner principals: is there a need 2000;44(3):171-5. training. Resuscitation
  • Hollenberg J, Bang A, Lindqvist J, et al. Difference in survival after out-of-hospital cardiac arrest between the two largest cities in Sweden: a matter of time? J Intern Med 2005;257(3):247-54.
  • Eckstein M, Stratton SJ, Chan LS. Cardiac arrest resuscitation evaluation in Los Angeles: CARE-LA. Ann Emerg Med 2005;45(5):504-9.
  • Sasson C, Rogers MA, Dahl J, Kellermann AL. Predictors of survival from out-of-hospital cardiac arrest: a systematic review and metaanalysis. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2010;3(1):63-81.
  • Dracup K, Heaney DM, Taylor SE, Guzy PM, Breu C. Can family members of high-risk cardiac patients learn cardiopulmonary resuscitation? Arch Intern Med 1989;149(1):61-4.
  • Moser DK, Dracup K, Guzy PM, Taylor SE, Breu C. Cardiopulmonary resuscitation skills retention in family members of cardiac patients. Am J Emerg Med 1990;8(6):498-503.
  • Axelsson A, Thoeren A, Holmberg S, Herlitz J. Attitudes of trained Swedish lay rescuers toward CPR performance in an emergency. A survey of 1012 recently 2000;44(1):27-36. rescuers. Resuscitation
  • Handley AJ, Baskett P, Bossaert L, et al. European Resuscitation Council guidelines for adult single rescuer basic life support: a statement from the Working Group on Basic Life Support, and approved by 1998;37(2):67-80. committee. Resuscitation
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Şerife ÖZDİNÇ

Author: Nazlı ŞENSOY

Author: Recep AKTAŞ

Author: Gülin KESKİN

Author: Derya TUNÇ

Author: Yunus Emre TÜFEK

Bibtex @ { kocatepetip182172, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {246 - 250}, doi = {10.18229/ktd.32866}, title = {Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Temel Yaşam Desteği ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması}, key = {cite}, author = {ÖZDİNÇ, Şerife and ŞENSOY, Nazlı and AKTAŞ, Recep and KESKİN, Gülin and TUNÇ, Derya and TÜFEK, Yunus Emre} }
APA ÖZDİNÇ, Ş , ŞENSOY, N , AKTAŞ, R , KESKİN, G , TUNÇ, D , TÜFEK, Y . (2014). Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Temel Yaşam Desteği ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması. Kocatepe Tıp Dergisi, 15 (3), 246-250. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17401/182172
MLA ÖZDİNÇ, Ş , ŞENSOY, N , AKTAŞ, R , KESKİN, G , TUNÇ, D , TÜFEK, Y . "Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Temel Yaşam Desteği ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014): 246-250 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17401/182172>
Chicago ÖZDİNÇ, Ş , ŞENSOY, N , AKTAŞ, R , KESKİN, G , TUNÇ, D , TÜFEK, Y . "Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Temel Yaşam Desteği ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014): 246-250
RIS TY - JOUR T1 - Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Temel Yaşam Desteği ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması AU - Şerife ÖZDİNÇ , Nazlı ŞENSOY , Recep AKTAŞ , Gülin KESKİN , Derya TUNÇ , Yunus Emre TÜFEK Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 246 EP - 250 VL - 15 IS - 3 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Temel Yaşam Desteği ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması %A Şerife ÖZDİNÇ , Nazlı ŞENSOY , Recep AKTAŞ , Gülin KESKİN , Derya TUNÇ , Yunus Emre TÜFEK %T Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Temel Yaşam Desteği ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması %D 2014 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 15 %N 3 %R %U
ISNAD ÖZDİNÇ, Şerife , ŞENSOY, Nazlı , AKTAŞ, Recep , KESKİN, Gülin , TUNÇ, Derya , TÜFEK, Yunus Emre . "Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Temel Yaşam Desteği ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması". Kocatepe Tıp Dergisi 15 / 3 (December 2014): 246-250.