Year 2014, Volume 15, Issue 3, Pages 306 - 311 2014-12-01

Kolelitiyazis Hastalarında Günlük Fiziksel Aktivite, Anksiyete ve Depresyonun Araştırılması
Kolelitiyazis Hastalarında Günlük Fiziksel Aktivite, Anksiyete ve Depresyonun Araştırılması

Abdurrahman GENÇ [1] , Ahmet BAL [2] , Cemil ÇELİKAĞI [3] , Hatice YALÇINKAYA [4] , Necip Fazıl ÇOBAN [5] , Serkan ASLANALP [6] , Kağan ÜÇOK [7]

263 357

Objective:The aims of this study were to inquire the daily physical activity, anxiety and depression parameter differences between patients with cholelithiasis and healthy controls and to investigate associations among these parameters. Material and Methods: Volunteer patients with cholelithiasis (29 female) and healthy controls (30 female) were included in the study. International physical activity questionnaire (IPAQ) (short form), Beck depression inventory (BDI) and Beck anxiety inventory (BAI) were applied to all participants. Weekly vigorous and moderate physical activity and walking times as well as daily sitting times were determined with using IPAQ. Total physical activity times of participants were calculated and then classified as low, moderate and high. Results: Durations of walking and total physical activity were found lower in patients with cholelithiasis than the ones in healthy controls. In terms of percentage values of low, moderate and high physical activity levels, there were statistically significant differences between the patients with cholelithiasis and healthy controls (p<0,001). There were no statistically significant differences regarding BAI and BDI values between the patients with cholelithiasis and healthy controls. Conclusion: Total physical activity and walking durations and physical activity level was found lower in patients with cholelithiasis compared to the healthy controls, which may suggest a possible role for low physical activity in the formation of cholelithiasis. We propose that incorporating regular exercise programs into daily life may be used as a supportive treatment method for protection from cholelithiasis
Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlıklı kontrollere göre kolelitiyazis hastalarında günlük fiziksel aktivite, anksiyete ve depresyon parametre farklılıklarını ve bu parametreler arası ilişkileri araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Gönüllülük prensibine göre çalışmaya 29 kadın kolelitiyazisli hasta ve 30 sağlıklı kadın kontrol alındı. Tüm katılımcılara uluslararası fiziksel aktivite anketi (UFAA), Beck depresyon envanteri (BDE) ve Beck anksiyete envanteri (BAE) uygulandı. UFAA ile haftalık şiddetli ve orta dereceli fiziksel aktivite ile yürüme sürelerinin yanı sıra günlük oturma süresi belirlendi. Katılımcıların toplam fiziksel aktivite süresi hesaplandı ve ‘düşük, orta ve yüksek düzey’ biçiminde sınıflandırıldı. Bulgular: Yürüme ve toplam fiziksel aktivite süreleri, kontrol grubuna göre kolelitiyazis hastalarında daha düşük bulundu. Kolelitiyazis hastaları ve kontrol gruplarının düşük, orta ve yüksek fiziksel aktivite düzeylerindeki yüzde değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulundu (p<0,001). Hasta ve kontrol gruplarının BDE ve BAE değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmadı. Sonuç: Kolelitiyazis hastalarının kontrollere göre toplam fiziksel aktivite süresi, yürüme süresi ve fiziksel aktivite düzeylerinin daha düşük bulunması, fiziksel aktivite azlığının kolelitiyazis oluşumunda rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Günlük yaşam içerisine düzenli egzersiz programlarının dahil edilmesinin, kolelitiyazisten korunmada yardımcı tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini ileri sürmekteyiz
 • Karayalçın K. Asemptomatik kolelitiasis olgularında ne yapmalı. Türkiye Klinkleri J Surg Med Sci 2006;2(26):1-3.
 • Sayek İ (Editör). Temel cerrahi. In: Sanaç Y. Safra kesesi. Ankara: Güneş Kitabevi, 2004:1372–80.
 • Tazuma S. Gallstone disease: epidemiology, pathogenesis, and classification of biliary stones (common bile duct and intrahepatic). Best Pract Res Clin Gastroenterol 2006;20(6):1075-83.
 • Değerli Ü, Erbil Y (Editörler). Cerrahi gastroentero- loji. In: Durgun V. Safra kesesi ve safra yolları hastalık- ları. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 2005:265-80.
 • Friedman GD, Raviola CA, Fireman B. Prognosis of gallstones with mild or no symptoms: 25 years of follow-up in ahealth maintenance organization. J Clin Epidemiol 1989;42(2):127.
 • Berger MY, van der Velden JJ, Lijmer JG, de Kort H, Prins A, Bohnen AM. Abdominalsymptoms: do they predict gallstones? A systematicreview. Scand J Gastroenterol 2000;35(1):70-6.
 • American College of Sports Medicine (ACSM), ACSM’s Guidelines for exercise testing and prescription. 6th Edition, USA: Lippincott Williams & Wilkins, 2009:5-7.
 • Heyward VH. Advanced fitness assessment and exercise prescription. 5th Edition, USA: Human Kinetics, 2006:1-5.
 • Ehrman JK, Gordon PM, Visich PS, et al. Clinical exercise physiology. 2nd Edition, USA: Human Kinetics Publishers; 2005:17-9.
 • American College of Sports Medicine (ACSM), ACSM’s health-related physical fitness assessment manual. 2nd Edition, USA: Lippincott Williams & Wilkins, 2007:6.
 • Guyton AC, Hall JE. Tıbbi fizyoloji. In: Çavuşoğlu H, Yeğen BC (Çeviri Editörleri). 11inci Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2007:1066.
 • Craig CL, Mashall AL, Sjöström M, et al. International physical activity questionnaire: 12- country reliability and validity. Med Sci Sports Exerc 2003;35(8):1381-95.
 • Hagstromer M, Oja P, Sjostrom M. The International Physical Activity Questionnaire (IPAQ): a study of concurrent and construct validity. Public Health Nutr 2006;9(6):755-62.
 • Öztürk M. Üniversitede eğitim-öğretim gören öğrencilerde uluslararası fiziksel aktivite anketinin geçerliliği ve güvenirliği ve fiziksel aktivite düzeyleri- nin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacette- pe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005.
 • Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961;4:561-71.
 • Hisli N. Beck depresyon envanteri’nin geçerliği üzerine bir çalışma. Psikoloji Dergisi 1988;6(22):118- http://birkok.tripod.com/_disc6/ Erişim: 21.03.2014. Beck depresyon ölçeği. 00000004.html
 • Terapistim.org. Beck depresyon envanteri. http://www.terapistim.com/tez/ II.2.BeckDepresyonEnvanteri(BDE).html 02014. Erişim:
 • Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA. An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. J Consult Clin Psychol 1988;56(6):893-7.
 • Ulusoy M, Şahin NH, Erkmen H. Turkish version of the beck anxiety inventory: psychometric properties. J Cogn Psychother 1998;12(2):163-72.
 • Uluç S. MMPI-2 depresyon, kaygı ve öfke içerik ölçeklerinin ölçüt geçerliği açısından değerlendirilme- si. Türk Psikiyatri Dergisi 2008;19(1):57-66.
 • Stinton LM, Myers RP, Shaffer EA. Epidemiology of gallstones. Gastroenterology clinics of North America 2010;39(2):157-69.
 • Moerman CJ, Berns MPH, Smeets FWM, Kromhout D. Regional fat distribution as risk factor for clinically diagnosed gallstones in middle-aged men: a 25-year follow-up study (the Zutphen Study). Int J Obes 1994;18(6):435-9.
 • Grundy SM. Cholesterol gallstones: a fellow traveler with metabolic syndrome? The American journal of clinical nutrition 2004;80(1):1–2.
 • Utter A, Goss F. Exercise and gallbladder function. Sports Med 1997;23(4):218-27.
 • Leitzmann MF, Giovannucci EL, Rimm EB, et al. The relation of physical activity to risk for symptomatic gallstone disease in men. Ann Intern Med 1998;128(6):417-25.
 • Sari R, Balci N, Balci MK. Effects of exercise on gallbladder volume and motility in obese women. J Clin Ultrasound 2005;33(5):218-22.
 • Hou L, Shu XO, Gao YT, et al. Anthropometric measurements, physical activity, and the risk of symptomatic gallstone disease in Chinese women. Ann Epidemiol 2009;19(5):344-50.
 • Kriska AM, Brach JS, Jarvıs BJ, et al. Physical activity and gallbladder disease determined by ultrasonography. 2007;39(11):1927-32. Sci Sports Exerc
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdurrahman GENÇ

Author: Ahmet BAL

Author: Cemil ÇELİKAĞI

Author: Hatice YALÇINKAYA

Author: Necip Fazıl ÇOBAN

Author: Serkan ASLANALP

Author: Kağan ÜÇOK

Dates

Publication Date: December 1, 2014

Bibtex @ { kocatepetip182183, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {306 - 311}, doi = {10.18229/ktd.63855}, title = {Kolelitiyazis Hastalarında Günlük Fiziksel Aktivite, Anksiyete ve Depresyonun Araştırılması}, key = {cite}, author = {GENÇ, Abdurrahman and BAL, Ahmet and ÇELİKAĞI, Cemil and YALÇINKAYA, Hatice and ÇOBAN, Necip Fazıl and ASLANALP, Serkan and ÜÇOK, Kağan} }
APA GENÇ, A , BAL, A , ÇELİKAĞI, C , YALÇINKAYA, H , ÇOBAN, N , ASLANALP, S , ÜÇOK, K . (2014). Kolelitiyazis Hastalarında Günlük Fiziksel Aktivite, Anksiyete ve Depresyonun Araştırılması. Kocatepe Tıp Dergisi, 15 (3), 306-311. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17401/182183
MLA GENÇ, A , BAL, A , ÇELİKAĞI, C , YALÇINKAYA, H , ÇOBAN, N , ASLANALP, S , ÜÇOK, K . "Kolelitiyazis Hastalarında Günlük Fiziksel Aktivite, Anksiyete ve Depresyonun Araştırılması". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014): 306-311 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17401/182183>
Chicago GENÇ, A , BAL, A , ÇELİKAĞI, C , YALÇINKAYA, H , ÇOBAN, N , ASLANALP, S , ÜÇOK, K . "Kolelitiyazis Hastalarında Günlük Fiziksel Aktivite, Anksiyete ve Depresyonun Araştırılması". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014): 306-311
RIS TY - JOUR T1 - Kolelitiyazis Hastalarında Günlük Fiziksel Aktivite, Anksiyete ve Depresyonun Araştırılması AU - Abdurrahman GENÇ , Ahmet BAL , Cemil ÇELİKAĞI , Hatice YALÇINKAYA , Necip Fazıl ÇOBAN , Serkan ASLANALP , Kağan ÜÇOK Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 306 EP - 311 VL - 15 IS - 3 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal Kolelitiyazis Hastalarında Günlük Fiziksel Aktivite, Anksiyete ve Depresyonun Araştırılması %A Abdurrahman GENÇ , Ahmet BAL , Cemil ÇELİKAĞI , Hatice YALÇINKAYA , Necip Fazıl ÇOBAN , Serkan ASLANALP , Kağan ÜÇOK %T Kolelitiyazis Hastalarında Günlük Fiziksel Aktivite, Anksiyete ve Depresyonun Araştırılması %D 2014 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 15 %N 3 %R %U
ISNAD GENÇ, Abdurrahman , BAL, Ahmet , ÇELİKAĞI, Cemil , YALÇINKAYA, Hatice , ÇOBAN, Necip Fazıl , ASLANALP, Serkan , ÜÇOK, Kağan . "Kolelitiyazis Hastalarında Günlük Fiziksel Aktivite, Anksiyete ve Depresyonun Araştırılması". Kocatepe Tıp Dergisi 15 / 3 (December 2014): 306-311.
AMA GENÇ A , BAL A , ÇELİKAĞI C , YALÇINKAYA H , ÇOBAN N , ASLANALP S , ÜÇOK K . Kolelitiyazis Hastalarında Günlük Fiziksel Aktivite, Anksiyete ve Depresyonun Araştırılması. KTD. 2014; 15(3): 306-311.
Vancouver GENÇ A , BAL A , ÇELİKAĞI C , YALÇINKAYA H , ÇOBAN N , ASLANALP S , ÜÇOK K . Kolelitiyazis Hastalarında Günlük Fiziksel Aktivite, Anksiyete ve Depresyonun Araştırılması. Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(3): 311-306.