Year 2014, Volume 15, Issue 1, Pages 27 - 31 2014-04-01

Hemiplejik Serebral Palsili Çocukların Baş ve Boyun Gelişiminin Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Değerlendirilmesi
Hemiplejik Serebral Palsili Çocukların Baş ve Boyun Gelişiminin Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Değerlendirilmesi

Ramazan UYGUR [1] , Oğuz Aslan ÖZEN [2] , Orhan BAŞ [3] , Veli ÇAĞLAR [4] , Ahmet SONGUR [5]

207 704

Objective: Cerebral palsy (CP) is a neuro-developmental disorder resulting from non-progressive injury of immature brain tissue. Permanent and also changeable movement disorders and impairment of posture are also seen in CP. Our objective was to study the effects of hemiplegic cerebral palsy (HCP) on the development of head and neck. Material and Methods: We measured the anthropometric parameters of head and neck in the children with HCP and in the normal children. The results were compared. Results: We found that head circumference was 49.1±2.4 cm, neck circumference was 26.8±2.3 cm, head width was 13.8±0.8 cm, head length was 15.8±1 cm, face height was 11±1 cm, face width was 7.8±1 cm, distance between the pupils was 5.4±0.6 cm and neck width was 7.9±0.8 cm in the children with HCP. The results in normal children were for head circumference 51.1±1.6 cm, for neck circumference 27.2±2 cm, for head width 14.6±0.6 cm, for head length 16.1±0.7 cm, for face height 11.2±0.6 cm, for face width 8.9±0.6 cm, for distance between the pupils 5.5±0.4 cm, for neck width 8.6±0.7 cm. Head circumference, head width, face width, neck width values were significantly higher in normal children than those in the children with HCP. Conclusion: We think that impairment of the brain development due to neurodegeneration accounts for the low values seen in the anthropometric measurements of the head in the children with HCP and decreased neck width values may be associated with poor nutrition in the same group
Amaç: Serebral palsi gelişimini tamamlamamış beyin dokusunun ilerleyici olmayan bir hastalığının sebep olduğu, kalıcı ancak değişime uğrayabilen hareket ve postür bozukluğunun görüldüğü nörogelişimsel bir yetersizliktir. Çalışmamızda hemiplejik serebral palsi (HSP) ele alınarak, antropometrik ölçümler aracılığıyla baş ve boyun gelişimine olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: HSP’li çocuklar ile normal çocukların baş ve boyun antropometrik ölçümleri yapılarak karşılaştırıldı. Bulgular: HSP’li çocuklara ait antropometrik ölçümlerden baş çevresi 49,1±2,4 cm, boyun çevresi 26,8±2,3 cm, baş genişliği 13,8±0,8 cm, baş uzunluğu 15,8±1 cm, yüz yüksekliği 11±1 cm, yüz genişliği 7,8±1 cm, göz bebekleri arası uzaklık 5,4±0,6 cm ve boyun genişliği 7,9±0,8 cm olarak bulundu. Normal çocukların baş çevresi 51,1±1,6 cm, boyun çevresi 27,2±2 cm, baş genişliği 14,6±0,6 cm, baş uzunluğu 16,1±0,7 cm, yüz yüksekliği 11,2±0,6 cm, yüz genişliği 8,9±0,6 cm, göz bebekleri arası uzaklık 5,5±0,4 cm ve boyun genişliği 8,6±0,7 cm olarak ölçüldü. Normal çocukların baş çevresi, baş genişliği, yüz genişliği ve boyun genişliği değerleri HSP’li çocukların değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti. Sonuç: Sonuç olarak, HSP’li çocukların baş antropometrik ölçümlerinin nörodejenerasyona bağlı olarak az olmasına ve boyun geolmasını
 • Campbell SK (Editör). Physical therapy for children. In: Olney SJ, Wright MJ. Cerebral Palsy. Philadelphia: WB Saunders Co, 1995:489-523.
 • Dormans J, Sussman M, Özaras N, Yalçın S (Editör- ler). Serebral palsi tedavi ve rehabilitasyon. 1inci Baskı, İstanbul: Mas Matbaacılık, 2000:13-93.
 • Krageloh-Mann I, Hagberg G, Meisner C, et al. Bilateral spastic cerebral palsy-a comparative study between South-West Germany and Western Sweden. I: Clinical patterns and disabilities. Dev Med Child Neurol 1993;35(12):1037-47.
 • Gövsa Gökmen F (Editör). Sistematik Anatomi. In: Kurt A. Telencephalon. 1inci Baskı, İzmir: İzmir Güven Kitabevi, 2003:725-44.
 • Özcan O, Arpacıoğlu O, Turan B (Editörler). Nörorehabilitasyon. In: İrdesel J. Serebral Palsi Reha- bilitasyonu. 1inci Baskı, Bursa: Motif Matbaa, 2000:137-58.
 • Özer K (Editör). Antropometri: Sporda morfolojik planlama. 1inci Baskı, İstanbul: Kazancı Matbaacılık, 1993:39-65.
 • Pala K, Aytekin N, Akış N, ve ark. Gemlik bölgesinde 6-12 yaş çocukların ortalama ağırlık ve ortalama boy- larının karşılaştırılması (1983-2001). Uludağ Üniversi- tesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002;28(3):89-93.
 • Yorulmaz F, Taşkınalp O, Turut M, Kutoğlu T. 1445
 • Erişkin Türk insanında bazı vücut indeksleri. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1995;12(1-3):57-9.
 • Uzun A, Karakaş S, Kavaklı A, Cihan ÖF. Yedi - on bir yaş grubu okul çocuklarında başın antropometrik değerleri ile boy uzunluğu arasındaki ilişki. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1999;6(1):46-50.
 • Karakaş S, Kavaklı A, Uzun A, Cihan ÖF. Malatya merkez ilkokul öğrencilerinin yüz ve kulak ile ilgili antropometrik ölçümlerinin incelenmesi. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1999;6(1):24-7.
 • Prado-Leon LR, Avila-Chaurand R, Gonzalez- Munoz EL. Anthropometric study of Mexican primary school children. Appl Ergon 2001;32(4):339-45.
 • Özer MK, Özer DS (Editörler). Çocuklarda motor gelişim. 2nci Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2012:76-7.
 • Şanlıer N, Aytekin F. Ankara’da yaşayan 0-36 ay çocukların bazı antropometrik ölçümleri ve anne sütü ile beslenme durumlarının saptanması. GÜ, Gazi Eği- tim Fakültesi Dergisi 2004;24(1):271-89.
 • Neyzi O, Ertuğrul T (Editörler). Pediatri Cilt-1. In: Bundak R, Neyzi O. Büyüme. 3üncü Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2002:85-99.
 • Hoey HM, Cox LA. Head circumference standards for 1990;79(2):162-7. Acta Paediatr Scand Farkas
 • Anthropometric growth study of the head. Cleft Posnick Palate Cranifac J 1992;29(4):303-8. Hreczko TM.
 • Farkas LG, Posnick JC, Hreczko TM. Growth patterns of the face; a morphometric study. Cleft Palate Cranifac J 1992;29(4):308-15.
 • Zonta MB, Agert F, Muzzolon SRB, et al. Growth and anthropometry in hemiplegic cerebral palsy patients. Rev Paul Pediatr 2009;27(4):416-23.
 • Uvebrant P. Hemiplegic cerebral palsy. Aetiology and outcome. Acta Paediatr Scand Suppl 1988;345:1
 • Ibrahim AI, Hawamdeh ZM. Evaluation of physical growth in cerebral palsied children and its possible relationship with gross motor development. Int J Rehabil Res 2007;30(1):47-54.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ramazan UYGUR

Author: Oğuz Aslan ÖZEN

Author: Orhan BAŞ

Author: Veli ÇAĞLAR

Author: Ahmet SONGUR

Dates

Publication Date: April 1, 2014

Bibtex @ { kocatepetip182231, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {27 - 31}, doi = {10.18229/ktd.41349}, title = {Hemiplejik Serebral Palsili Çocukların Baş ve Boyun Gelişiminin Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {UYGUR, Ramazan and ÖZEN, Oğuz Aslan and BAŞ, Orhan and ÇAĞLAR, Veli and SONGUR, Ahmet} }
APA UYGUR, R , ÖZEN, O , BAŞ, O , ÇAĞLAR, V , SONGUR, A . (2014). Hemiplejik Serebral Palsili Çocukların Baş ve Boyun Gelişiminin Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi, 15 (1), 27-31. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17403/182231
MLA UYGUR, R , ÖZEN, O , BAŞ, O , ÇAĞLAR, V , SONGUR, A . "Hemiplejik Serebral Palsili Çocukların Baş ve Boyun Gelişiminin Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014): 27-31 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17403/182231>
Chicago UYGUR, R , ÖZEN, O , BAŞ, O , ÇAĞLAR, V , SONGUR, A . "Hemiplejik Serebral Palsili Çocukların Baş ve Boyun Gelişiminin Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014): 27-31
RIS TY - JOUR T1 - Hemiplejik Serebral Palsili Çocukların Baş ve Boyun Gelişiminin Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Değerlendirilmesi AU - Ramazan UYGUR , Oğuz Aslan ÖZEN , Orhan BAŞ , Veli ÇAĞLAR , Ahmet SONGUR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 31 VL - 15 IS - 1 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal Hemiplejik Serebral Palsili Çocukların Baş ve Boyun Gelişiminin Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Değerlendirilmesi %A Ramazan UYGUR , Oğuz Aslan ÖZEN , Orhan BAŞ , Veli ÇAĞLAR , Ahmet SONGUR %T Hemiplejik Serebral Palsili Çocukların Baş ve Boyun Gelişiminin Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Değerlendirilmesi %D 2014 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD UYGUR, Ramazan , ÖZEN, Oğuz Aslan , BAŞ, Orhan , ÇAĞLAR, Veli , SONGUR, Ahmet . "Hemiplejik Serebral Palsili Çocukların Baş ve Boyun Gelişiminin Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 / 1 (April 2014): 27-31.
AMA UYGUR R , ÖZEN O , BAŞ O , ÇAĞLAR V , SONGUR A . Hemiplejik Serebral Palsili Çocukların Baş ve Boyun Gelişiminin Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Değerlendirilmesi. KTD. 2014; 15(1): 27-31.
Vancouver UYGUR R , ÖZEN O , BAŞ O , ÇAĞLAR V , SONGUR A . Hemiplejik Serebral Palsili Çocukların Baş ve Boyun Gelişiminin Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(1): 31-27.