Year 2015, Volume 16, Issue 2, Pages 116 - 121 2015-07-11

Romatizmal Hastalıklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Yöntemlerine Başvuru

Özlem SOLAK [1] , Alper Murat ULAŞLI [2] , Halime ÇEVİK [3] , Aylin DİKİCİ [4] , Gül DEVRİMSEL [5] , Esra ERKOL İNAL [6] , Nilgün ÜSTÜN [7] , Selma EROĞLU [8] , Hasan TOKTAŞ [9] , Ümit DÜNDAR [10]

325 1588

Objective: Although there areeffective treatmentsforrheumatic diseases, patientsmay appeal for complementary and alternative medicine (CAM) methods. The aim ofthis studyis to determine CAM method referencefrequency, causes, andwhether patients with a diagnosis of Rheumatoid arthritis (RA) or Ankylosing spondylitis (AS) had benefit or not.Material and Methods: 391patients who were admitted to Physical Medicine and Rehabilitation clinics and diagnosed withRA andAS were included. All patients filled ‘The frequency and reasons for applying CAM methods in patients with rheumatic diseases’ questionnaire.Results: A total of211RA and180AS patients were included. 120 patients experienced a CAM method at least one time (69RA,51AS). 100 of them used CAM method because of pain. The patients were mostly

Amaç: İnflamatuar romatizmal hastalıklar kronik multisistemik hastalıklardır ve başlıcaları Romatoid Artrit (RA) ve Ankilozan Spondilit (AS)’tir. Bu hastalıklarda etkin tedaviler bulunmasına karşın, hastalar tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) yöntemlerine de başvurabilmektedirler. Bu çalışmadaki amacımız RA ve AS hastalarının TAT yöntemlerine başvuru sıklığını, nedenlerini ve bu hastaların fayda görüp görmediklerini saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kliniklerine başvuran RA ve AS tanısı alan 391 hasta dahil edildi. Hastalara ‘Romatizmal Hastalığı Bulunan Hastaların TAT Yöntemlerine Başvurma Sıklığı ve Nedenleri’ anketi uygulandı.

Bulgular: Toplamda 211 RA ve 180 AS hastası çalışmaya alındı. 120 hasta TAT yöntemine başvurmuştu (69 RA, 51 AS). 100 hasta ağrı nedeni ile TAT’a başvururken, başvurma kararında büyük oranda çevre etkiliydi. Hastaların yaklaşık yarısı tanı konmadan önce TAT kullanmışlardı ve Afyonkarahisar şehrinde yaşayan hastalar diğer şehirlere göre daha fazla oranda TAT’a başvurmuşlardı. En sık kullanılan TAT yöntemleri bitkisel yöntemler ve şifalı sular olarak saptandı. Hastaların yaklaşık yarısı kullandığı yöntemden fayda görmezken, 14 hasta zarar gördüğünü bildirdi.

Sonuç: Birçok kronik hastalıkta olduğu gibi RA ve AS hastalarında da TAT başvurusu giderek artmaktadır. TAT yöntemine başvurma sıklığı ve TAT yöntemleri halkın kültürüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Klinisyenlerin bu hastaların TAT yöntemi kullanabileceğini göz önünde bulundurmaları ve TAT yöntemlerinin olası yan etkileri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. 

 
 • Karadağ A. Romatizmal hastalıklarda alter- natif tıp ve tamamlayıcı tedavi yöntemleri. Uz- manlık Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabi- lim Dalı, 2012.
 • Turkish patients with rheumatic diseases. Turk J Álvarez-Hernández E, Casasola-Vargas JC, Li- no-Pérez L, Burgos-Vargas R, Vázquez-Mellado senthal GE. Use of complementary and alter- J. Complementary and alternative medicine native medicine by older patients with arthri- in patients attending a rheumatology depart- ment for the firsr time analysis of 800 patients. Reumatol Clin 2006;2(4):183-9.
 • Silva VD, El-Metwally A, Ernst E, Lewith G, Ma- cfarlane GJ. Evidence for the efficacy of comp- lementary and alternative medicines in the ma- nagement of rheumatoid arthritis: a systematic review. Rheumatology 2011;50(9):1672-83.
 • Dıraçoğlu D. Complementary-alternative arthritis-related disruptions in sleep and daily medicine in rheumatoid arthritis. Rheumatism life and the use of medical, complementary, 2007;22(1):24-30.
 • Lee MS, Lee MS, Yang CY, et al. Use of comple- mentary and alternative medicine by rheuma- toid arthritis patients in Korea. Clin Rheumatol 2008;27(1):29–33.
 • Michalsen A. The role of complementary and alternative medicine (CAM) in rheumatology- it’s time for integrative medicine. J Rheumatol 2013;40(5):547-9. http://nccam.nih.gov/news/camstats/costsE- rişim Tarihi: 01.01.2014
 • Rao JK, Kroenke K, Mihaliak KA, Grambow Complementary and Alternative Medicine SC, Weinberger M. Rheumatology patients’ use of complementary therapies: results from a one-year longitudinal study. Arthritis Rheum 2003;49(5):619-25.
 • Wilson JW, Lieberman JD. The lure of uncon- ventional therapy for rheumatic disease: how matic diseases. The Journal of Rheumatology powerful is it? JAAPA 1999;12(11):69-74,79- 80,83
 • Anderson DL, Shane-McWhorter L, Crou- ch BI, Andersen SJ. Prevalence and patterns of alternative medication use in a university hospital outpatient clinic serving rheumato- logy and geriatric patients. Pharmacotherapy 2000;20(8):958-66.
 • Mikuls TR, Mudano AS, Pulley L, Saag KG. The association of race/ethnicity with the rece- ipt of traditional and alternative arthritis-speci- fic health care. Med Care 2003;41(11):1233-9.
 • Kaboli PJ, Doebbeling BN, Saag KG, Ro- tis: a population-based study. Arthritis Rheum 2001;45(4):398-403.
 • Ramsey SD, Spencer AC, Topolski TD, Belza B, Patrick DL. Use of alternative therapies by ol- der adults with osteoarthritis. Arthritis Rheum 2001;45(3):222-7.
 • Jordan JM, Bernard SL, Callahan LF, Kinca- de JE, Konrad TR, DeFriese GH. Self-reported and self-care strategies for arthritis: the natio- nal survey of self-care and aging. Arch Fam Med 2000;9(2):143-9.
 • Kajiyama H, Akama H, Yamanaka H, et al. One third of Japanese patients with rheumato- id arthritis use complementary and alternative medicine. Mod Rheumatol 2006;16(6):355-9.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Özlem SOLAK

Author: Alper Murat ULAŞLI

Author: Halime ÇEVİK

Author: Aylin DİKİCİ

Author: Gül DEVRİMSEL

Author: Esra ERKOL İNAL

Author: Nilgün ÜSTÜN

Author: Selma EROĞLU

Author: Hasan TOKTAŞ

Author: Ümit DÜNDAR

Bibtex
APA SOLAK, Ö , ULAŞLI, A , ÇEVİK, H , DİKİCİ, A , DEVRİMSEL, G , ERKOL İNAL, E , ÜSTÜN, N , EROĞLU, S , TOKTAŞ, H , DÜNDAR, Ü . (). . , 16 (2), 116-121. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17437/182654
MLA SOLAK, Ö , ULAŞLI, A , ÇEVİK, H , DİKİCİ, A , DEVRİMSEL, G , ERKOL İNAL, E , ÜSTÜN, N , EROĞLU, S , TOKTAŞ, H , DÜNDAR, Ü . "". 16 (): 116-121 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17437/182654>
Chicago SOLAK, Ö , ULAŞLI, A , ÇEVİK, H , DİKİCİ, A , DEVRİMSEL, G , ERKOL İNAL, E , ÜSTÜN, N , EROĞLU, S , TOKTAŞ, H , DÜNDAR, Ü . "". 16 (): 116-121
RIS TY - JOUR T1 - AU - Özlem SOLAK , Alper Murat ULAŞLI , Halime ÇEVİK , Aylin DİKİCİ , Gül DEVRİMSEL , Esra ERKOL İNAL , Nilgün ÜSTÜN , Selma EROĞLU , Hasan TOKTAŞ , Ümit DÜNDAR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 116 EP - 121 VL - 16 IS - 2 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal %A Özlem SOLAK , Alper Murat ULAŞLI , Halime ÇEVİK , Aylin DİKİCİ , Gül DEVRİMSEL , Esra ERKOL İNAL , Nilgün ÜSTÜN , Selma EROĞLU , Hasan TOKTAŞ , Ümit DÜNDAR %T %D 2015 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 16 %N 2 %R %U
ISNAD SOLAK, Özlem , ULAŞLI, Alper Murat , ÇEVİK, Halime , DİKİCİ, Aylin , DEVRİMSEL, Gül , ERKOL İNAL, Esra , ÜSTÜN, Nilgün , EROĞLU, Selma , TOKTAŞ, Hasan , DÜNDAR, Ümit . "". Kocatepe Tıp Dergisi 16 / 2 (July 2015): 116-121.