Year 2015, Volume 16, Issue 4, Pages 249 - 254 2016-03-31

Long Luteal Agonist Tedavi Protokolü Uygulanan IVF Sikluslarında, Hipofizer Baskılanma Sonucu Bakılan Antral Folikül Sayısı, FSH Değerleri Ve FSH/LH Oranlarının Siklus Performansını Öngörmedeki Rolü

Aşkı Ellibeş KAYA [1] , Serdar DİLBAZ [2] , Emine Seda Güvendağ GÜVEN [3] , Burak KARADAĞ [4] , Berfu DEMİR [5]

235 599

Amaç: In vitro fertilizasyonun (IVF) başarısını en çok etkileyen faktörlerin başında; yaş ve tüm değişkenlerden bağımsız olarak over rezervi gelmektedir. Bu çalışmanın amacı; normal cevaplı olduğu düşünülen, GnRH long luteal agonist protokolü kullanılan IVF sikluslarında hipofizer baskılanma esnasında over rezervi değerlendirme testlerinden antral folikül sayısı, FSH, FSH/ LH değerlerinin siklus performansını öngörmedeki rollerini araştırmaktır. Gereç ve

Yöntem: Çalışmaya kontrollü ovaryen hiperstimülasyon (KOH) ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) işlemi uygulanan ve GnRH long luteal agonist tedavi protokolü başlanan 78 infertil çift dahil edildi. Tüm hastalar için yaş, vücut kütle indeksi (BMİ), tedavi süresince kullanılan toplam gonadotropin miktarı, stimülasyon süresi, toplam oosit sayısı, matür oosit sayısı, oosit kalite indeks değerleri, 2 PN (2 pronucleus) sayısı, 2. 3. ve 5. gün embriyo skorları, stimülasyonun 4. günündeki E2 seviyeleri, HCG günü E2 seviyeleri ve gebelik oranları kaydedildi.

Bulgular: Bazal FSH ile KOH süresi ve 2 PN arasında istatistiksel anlamlı korelasyon saptandı. Bazal FSH arttıkça KOH süresinin arttığı, 2PN sayısının azaldığı tespit edildi [(p= 0,04), (p= 0,01)]. Bazal AFS arttıkça toplam kullanılan gonadotropin miktarının azaldığı saptandı (p= 0,007).

Sonuç: IVF sikluslarında normal cevaplı olduğu kabul edilen, GnRH long luteal agonist protokolü başlanılan vakalarda bAFS, bFSH ve bFSH/LH değerleri ile bazal AFS; bazal FSH, bazal FSH/LH arasında siklus performansını öngörmede anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varıldı.

GnRH agonisti, hipofiz supresyonu, over rezerv testleri, antral folikül sayımı, in vitro fertilizasyon
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Aşkı Ellibeş KAYA

Author: Serdar DİLBAZ

Author: Emine Seda Güvendağ GÜVEN

Author: Burak KARADAĞ

Author: Berfu DEMİR

Bibtex @ { kocatepetip182683, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {16}, pages = {249 - 254}, doi = {10.18229/ktd.34498}, title = {Long Luteal Agonist Tedavi Protokolü Uygulanan IVF Sikluslarında, Hipofizer Baskılanma Sonucu Bakılan Antral Folikül Sayısı, FSH Değerleri Ve FSH/LH Oranlarının Siklus Performansını Öngörmedeki Rolü}, key = {cite}, author = {Ellibeş KAYA, Aşkı and DİLBAZ, Serdar and Güvendağ GÜVEN, Emine Seda and KARADAĞ, Burak and DEMİR, Berfu} }
APA Ellibeş KAYA, A , DİLBAZ, S , Güvendağ GÜVEN, E , KARADAĞ, B , DEMİR, B . (2016). Long Luteal Agonist Tedavi Protokolü Uygulanan IVF Sikluslarında, Hipofizer Baskılanma Sonucu Bakılan Antral Folikül Sayısı, FSH Değerleri Ve FSH/LH Oranlarının Siklus Performansını Öngörmedeki Rolü. Kocatepe Tıp Dergisi, 16 (4), 249-254. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17439/182683
MLA Ellibeş KAYA, A , DİLBAZ, S , Güvendağ GÜVEN, E , KARADAĞ, B , DEMİR, B . "Long Luteal Agonist Tedavi Protokolü Uygulanan IVF Sikluslarında, Hipofizer Baskılanma Sonucu Bakılan Antral Folikül Sayısı, FSH Değerleri Ve FSH/LH Oranlarının Siklus Performansını Öngörmedeki Rolü". Kocatepe Tıp Dergisi 16 (2016): 249-254 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17439/182683>
Chicago Ellibeş KAYA, A , DİLBAZ, S , Güvendağ GÜVEN, E , KARADAĞ, B , DEMİR, B . "Long Luteal Agonist Tedavi Protokolü Uygulanan IVF Sikluslarında, Hipofizer Baskılanma Sonucu Bakılan Antral Folikül Sayısı, FSH Değerleri Ve FSH/LH Oranlarının Siklus Performansını Öngörmedeki Rolü". Kocatepe Tıp Dergisi 16 (2016): 249-254
RIS TY - JOUR T1 - Long Luteal Agonist Tedavi Protokolü Uygulanan IVF Sikluslarında, Hipofizer Baskılanma Sonucu Bakılan Antral Folikül Sayısı, FSH Değerleri Ve FSH/LH Oranlarının Siklus Performansını Öngörmedeki Rolü AU - Aşkı Ellibeş KAYA , Serdar DİLBAZ , Emine Seda Güvendağ GÜVEN , Burak KARADAĞ , Berfu DEMİR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 249 EP - 254 VL - 16 IS - 4 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal Long Luteal Agonist Tedavi Protokolü Uygulanan IVF Sikluslarında, Hipofizer Baskılanma Sonucu Bakılan Antral Folikül Sayısı, FSH Değerleri Ve FSH/LH Oranlarının Siklus Performansını Öngörmedeki Rolü %A Aşkı Ellibeş KAYA , Serdar DİLBAZ , Emine Seda Güvendağ GÜVEN , Burak KARADAĞ , Berfu DEMİR %T Long Luteal Agonist Tedavi Protokolü Uygulanan IVF Sikluslarında, Hipofizer Baskılanma Sonucu Bakılan Antral Folikül Sayısı, FSH Değerleri Ve FSH/LH Oranlarının Siklus Performansını Öngörmedeki Rolü %D 2016 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 16 %N 4 %R %U
ISNAD Ellibeş KAYA, Aşkı , DİLBAZ, Serdar , Güvendağ GÜVEN, Emine Seda , KARADAĞ, Burak , DEMİR, Berfu . "Long Luteal Agonist Tedavi Protokolü Uygulanan IVF Sikluslarında, Hipofizer Baskılanma Sonucu Bakılan Antral Folikül Sayısı, FSH Değerleri Ve FSH/LH Oranlarının Siklus Performansını Öngörmedeki Rolü". Kocatepe Tıp Dergisi 16 / 4 (March 2016): 249-254.