Year 2016, Volume 17, Issue 3, Pages 99 - 104 2016-07-20

Simulasyon Uygulamalarının Öğrencilerin Beceri Düzeylerine Etkisi

Ayşe GÜROL, Reva BALCI AKPINAR, Serap EJDER APAY . [1]

585 1192

Bu çalışma, öğrencilerinin parenteral ilaç uygulamaları ve arterial kan basıncı ölçülmesine yönelik becerilerine simülasyon uygulamalarının etkisini incelemek amacıyla yapıldı. Yarı deneme modelinde gerçekleştirilen çalışmaya 2011-2012 öğretim yılında “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı ve Diyaliz Programları”nın birinci sınıflarında olan 53 öğrenci alındı. Verilerin toplanmasında öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerini içeren soru formu ve beceri değerlendirme formu kullanıldı. Parenteral ilaç uygulamaları ve arterial kan basıncı ölçümüne yönelik teorik bilgiler öğrencilere dersin işlendiği sınıf ortamında anlatıldı ve simülasyon uygulamaları laboratuar ortamında gösterildi. İlk gün birinci simülasyon uygulaması sırasında öğrenciye herhangi bir eğitici/uyarıcı müdahalede bulunulmadı ve bu sırada gözlemle ön-test verileri toplandı. İkinci gün aynı becerilerin simülasyon uygulaması sırasında öğrencinin eksik/hatalı olarak yaptığı işlem basamaklarına yönelik eğitici/uyarıcı müdahalelerde bulunuldu. Üçüncü gün ise öğrencilere simülasyon uygulaması sırasında herhangi bir eğitici/uyarıcı müdahalede bulunulmadı ve son-test verileri toplandı. Öğrencilerin bütün uygulamaları aynı öğretim elemanı gözetiminde, anlatılan her bir teorik dersin laboratuar saatinde, her gün bir deneme yaparak, haftada üç gün üst üste uygulamaları sağlandı. İşlem basamakları Beceri Değerlendirme Formuna “yaptı” “yapmadı” şeklinde işaretlendi. Verilerin kodlanması ve değerlendirilmesi bilgisayar ortamında SPSS 20.0 paket programında yapıldı. Önemlilik düzeyi p<0.05 olarak alındı. Verilerin değerlendirilmesinde; öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri yüzdelik dağılım, öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası işlem basamaklarını doğru yapma oranlarının karşılaştırılması McNemar analizi ile incelendi. Çalışmaya katılan öğrencilerin %69.8’i kız, %30.2’si erkek, yaş ortalaması 19.44±1.81 yıldı. Öğrencilerin intradermal işlem basamaklarından 4’ünde, subkutan işlem basamaklarından 3’ünde, intramüsküler işlem basamaklarından ise 2’sinde ve arteriyal kan basıncı ölçümünün 4 basamağında eğitim sonrası istatistiksel olarak anlamlı bir değişim olduğu saptandı. Çalışmada yer alan öğrencilerin parenteral ilaç uygulamalarına yönelik işlem basamaklarının çoğunda doğru yapma oranlarının simülasyon eğitimi sonrasında arttığı, simülasyonla eğitimin öğrencilerin beceri düzeylerini artırdığı söylenebilir.

Beceri, Klinik, Eğitim, Simülasyon
 • Mıdık Ö, Kartal M. Simulasyona dayalı tıp eğitimi.Marmara Medical Journal 2010;23(3):389-99.
 • Miller A, Bull RM. Do you want to play? Factors influencing nurse academics’ adoption of simulation in their teaching practices.Nurse Education Today 2013;33:241-246.
 • Karaçay P, Göktepe N. Hemşirelik öğrencilerinin eğitiminde ilk klinik uygulama öncesi simulasyon yönteminin kullanımı. Sağlık Bilimlerinde Klinik ve İletişim Beceri ve Eğitimleri Kongresi; 25- Kasım 2011; Ankara; 2011.s.25-6.
 • Bradley P. The History of simulation in medical education and possible future directions.Med Educ 2006;40:254-62.
 • McGaghie WC, Issenberg SB, Petrusa ER, Scalese RJ. A critical review of simulation-based medical education research: 2003- Med Educ 2010;44:50-63.
 • Göriş S, Bilgi N, Korkut Bayındır S. Hemşirelik eğitiminde simulasyon kullanımı.Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2014;4(2):25-29.
 • Terzioğlu F, Kapucu S, Özdemir L, ve ark. Simülasyon yöntemine ilişkin hemşirelik öğrencilerinin görüşleri.Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2012;16-23.
 • Karaoğlu N, Şeker M. İlaç uygulama becerilerinin önemi ve bu konuda öğrenci geri bildirimleri üzerine Selçuk Üniversitesi’nde bir analiz.Genel Tıp Dergisi 2009;19(3):121-127.
 • Tel H, Tel H, Sabancıoğulları S. Hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin laboratuvar uygulamasında ve birbirlerine intramüsküler enjeksiyon uygularken ve klinik uygulamaların ilk gününde anksiyete durumları.Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004;7(1):27-32.
 • Eker F, Açıkgöz F, Karaca A. Hemşirelik öğrencileri gözüyle mesleki beceri eğitimi.Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2014;7(4):291-4.
 • Freeth D, Fry H. Nursing students’ and tutors’ perceptions of learning and teaching in a clinical skills centre.Nurse Education Today 2005;25:272-82.
 • Keetsemang S, Mugarurwa J, Shahidi T, Maputhege M, Chipps J, Brysiewicz P. Student evaluation of a clinical self-study laboratory.Nurse Education in Practice 2008;8:359-67.
 • Morgan R. Using clinical skills laboratories to promote theory–practice integration during first practice placement: an Irish perspective.Journal of Clinical Nursing 2006;15:155-61.
 • Wilford A, Doyle TJ. Integrating simulation training into the nursing curriculum.British Journal of Nursing 2006;15(11):604
 • Baillie L, Curzio J. A survey of first year student nurses’ experiences of learning blood pressure measurement.Nurse Education in Practice 2009;9:61-71.
 • Alinier G, Hunt B, Gordon R, Harwood C. Effectiveness of intermediate-fidelity simulation training tecnolgy in undergraduate nursing education. J Adv Nurs 2006;54(3):359
 • Mete S, Uysal N. Hemşirelik mesleksel beceri eğitiminde bir model uygulaması.Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2009;2(3):115-23.
 • Butter J, McGaghie WC, Cohen ER, Kaye M, Wayne DB. Simulation-based mastery learning improves cardiac auscultation skills in medical students.Journal of General Internal Medicine 2010;25(8):780-5.
 • Ricketts B. The role of simulation for learning within pre- registration nursing education -A literature review.Nurse Education Today 2011;31:650-4.
 • Liaw SY, Scherpbier A, Rethans JJ, Klainin-Yobas P. A comparison of knowledge and self-reported confidence with observed clinical performance.Nurse Education Today ;32:e35-e39. Baykan Z, Baykan A, Naçar M. Kalp sesleri derslerinde model kullanımının öğrenci memnuniyeti ve öğrenme üzerine etkisi. Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi 2012;35:1-8.
 • Roh Y, Lee WS, Chung HS, Park YM. The effects of simulation- based resuscitation training on nurses’ self-efficacy and satisfaction.Nurse Education Today 2013;33:123-8.
 • Kılıç E. Durumlu Öğrenme Kuramının Eğitimdeki Yeri ve Önemi.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 2004;24:307-20.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayşe GÜROL, Reva BALCI AKPINAR, Serap EJDER APAY .

Bibtex @ { kocatepetip242407, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {17}, pages = {99 - 104}, doi = {10.18229/kocatepetip.242407}, title = {Simulasyon Uygulamalarının Öğrencilerin Beceri Düzeylerine Etkisi}, key = {cite}, author = {., Ayşe GÜROL, Reva BALCI AKPINAR, Serap EJDER APAY} }
APA ., A . (2016). Simulasyon Uygulamalarının Öğrencilerin Beceri Düzeylerine Etkisi. Kocatepe Tıp Dergisi, 17 (3), 99-104. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/22711/242407
MLA ., A . "Simulasyon Uygulamalarının Öğrencilerin Beceri Düzeylerine Etkisi". Kocatepe Tıp Dergisi 17 (2016): 99-104 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/22711/242407>
Chicago ., A . "Simulasyon Uygulamalarının Öğrencilerin Beceri Düzeylerine Etkisi". Kocatepe Tıp Dergisi 17 (2016): 99-104
RIS TY - JOUR T1 - Simulasyon Uygulamalarının Öğrencilerin Beceri Düzeylerine Etkisi AU - Ayşe GÜROL, Reva BALCI AKPINAR, Serap EJDER APAY . Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 104 VL - 17 IS - 3 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal Simulasyon Uygulamalarının Öğrencilerin Beceri Düzeylerine Etkisi %A Ayşe GÜROL, Reva BALCI AKPINAR, Serap EJDER APAY . %T Simulasyon Uygulamalarının Öğrencilerin Beceri Düzeylerine Etkisi %D 2016 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 17 %N 3 %R %U
ISNAD ., Ayşe GÜROL, Reva BALCI AKPINAR, Serap EJDER APAY . "Simulasyon Uygulamalarının Öğrencilerin Beceri Düzeylerine Etkisi". Kocatepe Tıp Dergisi 17 / 3 (July 2016): 99-104.