Year 2017, Volume 18, Issue 3, Pages 100 - 105 2017-07-03

YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZE KABUL EDİLEN İNTOKSİKASYON OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

Ebru ÇANAKÇI [1] , Yasemin KAYA [2] , Ahmet KARATAŞ [3]

219 239

ÖZ

AMAÇ: Zehirlenmeye yol açan etkenler yaşanılan bölgeye, toplumun gelenek ve göreneklerine, sosyoekonomik düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle her ülkenin,  hatta her bölgenin zehirlenme ile ilgili etyolojik ve demografik özelliklerinin belirlenip, önlemlerin alınması gerekmektedir.

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde takip ve tedavi edilen zehirlenme olguları retrospektif olarak incelenerek, hastaların demografik özelliklerinin ve dağılımlarının belirlenmesi, klinik bulguları, zehirlenmenin etyolojisi, yoğun bakımda kalış süresi, mortalite, mortaliteyi etkileyen faktörler ve zehirlenme vakalarının incelenmesi
amaçlanmıştır.

BULGULAR: Son 2 yılda yoğun bakıma kabul edilen toplamda 625 hastanın 54’ünün zehirlenme tanısı ile yoğun bakım ünitemize yatırıldığı saptandı. Bu hastaların% 78’i kadın,% 22’si erkek idi. Olguların yaş ortalaması 22.13±11.33 idi. Zehirlenmeye neden olan madde olarak ise en sık tıbbi ilaçlar (%74) ikinci sırada ise tarım ilaçları (%12.96) yer almaktaydı. Zehirlenme nedeni en sık özkıyım amaçlı ilaç alımı idi (% 88.88). Yoğun bakıma ilk geliş Glasgow koma skorları (GKS) 13,1±1.95, APACHE II skoru ise 5.88±2.47 idi. Mortalite oranımız %3.7 idi. Bulguların mortalite ile ilişkili olup olmadıkları değerlendirildiklerinde başvuru zamanı 12 saatten fazla olan grup, metil alkol ile zehirlenen olgular, mekanik ventilatör ihtiyacı olan hastalar ve GKS düşük APACHE II skoru yüksek olan hastalar mortalite ile ilişkili olarak saptanmıştır.

SONUÇ: Bu retrospektif çalışma Türkiye’deki zehirlenme hasta profili ile benzer bulgular göstermektedir. En sık zehirlenmeler tıbbi ilaçlar ile olmaktadır. Mortalite belirleyicisi olarak hastaların başvuru anındaki GKS ve APACHE II skorları, zehirlenen maddenin tipi ve hangi yol ile alındığı ve hastaneye başvuru zamanı yol gösterici olabilir.
Zehirlenme, Yoğun Bakım, İlaç İntoksikasyonu
 • REFERENCES
 • Demirel İ. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakımında izlenen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. Fırat Tıp Dergisi 2010;15(4):184-87.
 • Yeşil O, Akoğlu H, Onur Ö, Güneysel Ö. Acil servise başvuran olguların geriye dönük analizi. Marmara Medical Journal 2008;21(1):26-32.
 • Demir G, Eren GA, Hergünsel O, Çukurova Z, Kızanlık Y. Yoğun bakım ünitemizde 2003-2007 yılları arasında takip edilen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. Bakırköy Tıp Dergisi 2008;4(4):139-43.
 • Göksu S, Yıldırım C, Koçoğlu H, Tutak A, Öner Ü. Characteristics of acute adult poisoning in Gaziantep, Turkey. J Toxicol Clin Toxicol 2002; 40(7):: 833–37.
 • Akköse Ş, Bulut M, Armağan E, Cebicci H. Acute poisoning in adults in the years 1996-2001 treated in the Uludağ University Hospital, Marmara region, Turkey. Clin Toxicol 2005;43(2):105- 109.
 • Özayar E, Değerli S, Güleç H, Şahin Ş, Dereli N. Yoğun bakıma kabul edilen zehirlenme olgularının retrospektif analizi. Yoğun Bakım Dergisi 2011;3(1):59-62.
 • Yüce HH. Giresun bölgesinde yoğun bakım ünitelerinde takip edilen zehirlenme olgularının retrospektif analizi. Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2011;3(1):32-35.
 • Tunçok Y. Toksikoloji Tanımı ve Tarihçesi. Türkiye Klinikleri Farmakoloji, 2003;1(1):1-5.
 • Kayhan Z . Klinik Anestezi. İstanbul:Logos Yayıncılık, 1997. (2. Basım): 754-58.
 • Fuller GN, Rea AJ, Payne JF, Lant AF. Parasuicide in central London 1984-1988. J R Soc Med 1989. 82(11): 653-56.
 • Kurtoğlu S. Zehirlenmeler Teşhis ve Tedavi. 1. Basım. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Tıp Dergisi; 1992 (1):46-47.
 • Leykin Y, Halpern P, Silbiger A.Sorkin P , Niv D, Rudick V et al., Acute poisoning treated in the intensive care unit: A case series. Isr J Med Sci, 1989;25(2): 98-102.
 • Öner N, İnan M, Vatansever Ü,Turan Ç, Çeltik C , Küçükuğurluoğlu Y ve ark., Trakya bölgesinde çocuklarda görülen zehirlenmeler. Türk Pediatri Arşivi, 2004 ;39(1):25-30.
 • Buffoni L, Reboa E, Galletti A, De Santis L ,Tarateta A. Epidemiological aspects of poisoning in children observed over a 10 -year period. Clin Toxicol. 1981; 18(10): 1149-56.
 • Park GD, Spector R, Goldberg MJ, Johnson GF. Expanded role of charcoal therapy in the poisoned and overdosed patient. Arch Intern Med.1986;146(5):969-73.
 • Keleş A, Demircan A, Aygencel G, Karamercan A, Turanlı S ve ark. GÜTF Acil Servise başvuran zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. Akademik Acil Tıp Dergisi 2003;1(2): 39-42.
 • Akköse S, Fedakar R, Bulut M,Çebiçci H. Zehirlenme Olgularının Beş Yıllık Analizi. Acil Tıp Dergisi 2003; 3(1): 8-10.
 • Tountas C, Sotiropoulas A, Skliros SA, Kotsini V, Peppas TA ,Tamvakos E et al. Voluntary self-poisoning as a cause of admission to a tertiary hospital internal medicine cilinic in piraeus, Greece within a year. BMC Psychiatry 2001;1(4):1-4
 • Özköse Z, Ayoğlu F. Etiological and demographical characteristics of acute adult poisoning in Ankara, Turkey. Hum Exp Toxicol. 1999;18(10):614-8.
 • Serinken M, Yanturalı S. Acil Serviste intihar amaçlı zehirlenmelerin geriye dönük analizi. Toksikoloji. 2003; 1(1): 15- 19.
 • Gündüz A, Kesen J, Topbaş M,Narcı H, Yandı M. İntihar amaçlı zehirlenme nedeniyle acil servise başvuran hastaların analizi. Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2004; 3(10):234-42
 • Kekeç Z, Sözüer EM, Duymaz H, Ökkan S. Acil servise başvuran çoklu ilaç zehirlenmelerinin yedi yıllık analizi. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2005;5(2):69-72.
 • Liisanantti JH, Ohtohen P, Kiviniemi O,Laurila JJ, Ala-Kokko TI. Risk factors for prolonged intensive care unit stay and hospital mortality in acute drug poisoned patients: An Evaluation of the psysiologic and laboratory parameters on admission. J Crit Care 2011;26(2):160-65.
 • Şencan A, Adanır T, Aksun M, Karahan N, Aran G. Yoğun bakıma kabul edilen akut zehirlenme olgularında bireysel ve etiyolojik özelliklerin mortalite ile ilişkisi. Türkiye Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi 2009;37(2):80-5. 105
Journal Section Articles
Authors

Author: Ebru ÇANAKÇI

Author: Yasemin KAYA

Author: Ahmet KARATAŞ

Bibtex @research article { kocatepetip344671, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {100 - 105}, doi = {10.18229/kocatepetip.344671}, title = {YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZE KABUL EDİLEN İNTOKSİKASYON OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ}, key = {cite}, author = {ÇANAKÇI, Ebru and KAYA, Yasemin and KARATAŞ, Ahmet} }
APA ÇANAKÇI, E , KAYA, Y , KARATAŞ, A . (2017). YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZE KABUL EDİLEN İNTOKSİKASYON OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ. Kocatepe Tıp Dergisi, 18 (3), 100-105. DOI: 10.18229/kocatepetip.344671
MLA ÇANAKÇI, E , KAYA, Y , KARATAŞ, A . "YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZE KABUL EDİLEN İNTOKSİKASYON OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ". Kocatepe Tıp Dergisi 18 (2017): 100-105 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/31561/344671>
Chicago ÇANAKÇI, E , KAYA, Y , KARATAŞ, A . "YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZE KABUL EDİLEN İNTOKSİKASYON OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ". Kocatepe Tıp Dergisi 18 (2017): 100-105
RIS TY - JOUR T1 - YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZE KABUL EDİLEN İNTOKSİKASYON OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ AU - Ebru ÇANAKÇI , Yasemin KAYA , Ahmet KARATAŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.344671 DO - 10.18229/kocatepetip.344671 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 105 VL - 18 IS - 3 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.344671 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.344671 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZE KABUL EDİLEN İNTOKSİKASYON OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ %A Ebru ÇANAKÇI , Yasemin KAYA , Ahmet KARATAŞ %T YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZE KABUL EDİLEN İNTOKSİKASYON OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ %D 2017 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 18 %N 3 %R doi: 10.18229/kocatepetip.344671 %U 10.18229/kocatepetip.344671
ISNAD ÇANAKÇI, Ebru , KAYA, Yasemin , KARATAŞ, Ahmet . "YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZE KABUL EDİLEN İNTOKSİKASYON OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ". Kocatepe Tıp Dergisi 18 / 3 (July 2017): 100-105. https://doi.org/10.18229/kocatepetip.344671