Year 2017, Volume 18, Issue 3, Pages 114 - 118 2017-07-03

OBSTETRİK YARALANMAYA BAĞLI ANAL İNKONTİNANSLI BİR OLGUNUN ‘ANTERİOR OVERLAPPİNG SFİNKTEROPLASTİ’ İLE BAŞARILI TEDAVİSİ

Deniz BALSAK [1] , Emrah TÖZ [2] , Yusuf YILDIRIM [3] , Şivekar TINAR [4]

97 740

ÖZ

Anal inkontinans, gaz ve dışkının istem dışı kaçırılmasıdır. Fekal inkontinans vajinal doğumun çok korkulan bir komplikasyonudur. Bu durum sfinkter yırtılması, pudental sinir hasarlanması ya da her ikisi ile birlikte olabilmektedir. Anal inkontinans prevelansı araştırılan topluluğa göre farklılık göstermektedir. Genel olarak 30-90 yaş arası kadınlar incelendiğinde, en az bir aylık sürede katı veya sıvı dışkı tutamama prevalansı %7.7'dir. Vajinal doğum veya sezaryen doğumdan 6 ay sonra anal inkontinans %13-25 arası olmakta fakat bu 12 aylık bir sürede %1-6 aralığına düşmektedir. Anal inkontinans yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Kadınlarda en önemli neden doğum travmasıdır. Anal sfinkter defekti ile birlikte perine yırtılması %1-9 arasında değişmektedir. Tanımlanmamış sfinker hasarı %18-35 olarak yüksek bir değerdedir. Pudental nöropati doğumunun ikinci evresinde ıkınma ile birlikte sinirin gerilmesi ve fetal başın inmesi ile oluşmaktadır. Hatta bazen doğumun birinci evresinde bile olmaktadır. Sfinkter hasarı ve pudental nöropati risk faktörleri forsepsli doğum, büyük fetüs ölçüsü ve uzamış ikinci doğum evresidir.   Özellikle ilk doğum süresince fekal inkontinans riski göz önünde bulundurulmalıdır. Rutin epizyotomi sfinker hasarını engellememekte hatta sebebiyet verebilmektedir. Anal inkontinanslı kadınların tedavi yaklaşımı altta yatan etyoloji temelli olmalıdır. Başlangıç tedavisi olarak önerilen tıbbi yaklaşım nadiren etkilidir. Primer anal sfinkter cerrahisi yapılan hastaların yarısı kısa ve uzun dönemde kontinans problemi ile karşılaşabilmektedirler. Bu çalışmada obstetrik yaralanmaya bağlı olarak ortaya çıkan ve ‘Anterior Overlapping Sfinkteroplasti’ yöntemiyle başarı bir şekilde tedavi edilen anal inkontinanslı bir olguyu sunuyoruz. 
Anal kanal; Obstetrik doğum, Komplikasyonlar
 • KAYNAKLAR Bellicini N, Molloy PJ, Caushaj P, Kozlowski P. Fecalincontinence: a review. DigDisSci. 2008; 53 (1): 41-6.
 • Thomas TM, Egar M, Walgrove A, Mende TW. Theprevalence of fecaldoubleincontinence. CommunityMed. 1984; 6 (3): 216- 20.
 • Nelson RL. Epidemiology of fecalincontinence. Gastroenterology. 2004;126 (1 Suppl 1): S3-7.
 • Fitzpatrick M, Fynes M, Cassidy M,Behan M, O’Connell PR, O’Herlihy C. Prospective study of the influence of parity and operative technique on the outcome of primary anal sphincter repair following obstetrical injury. Eur J ObstetGynecolReprodBiol 2000; 89(2): 159-63
 • Çalışkan C, Korkut MA, Akgün ZE, Osmanoğlu HA.Travmatik Anal İnkontinansın Cerrahi Tedavisi[SurgicalTreatment of Traumatic Anal Incontinence]. Kolon Rektum Hast. Derg. 2008(2);93-96
 • Law PJ, Kamm MA, Bartram CI. A comparisonbetweenelectromyographyand anal endosonography in mappingexternal anal sphincterdefects. DisColon Rectum1990; 33(5): 370–373
 • Wagenius J, Laurin J. Clinical symptoms after anal sphincter rupture: a retrospective study. ActaObstetGynecolScand 2003; 82(3): 246-50 117 118
 • Martinez HMP, Villanueva SE, Jaime ZM, Sandoval MRD, Rocha RJL. Endoanalsonography in assessment of fecalincontinencefollowingobstetrictrauma. UltrasoundObstetGynecol 2003; 22(6): 616–621
 • Rieger NA, Sweeney JL, Hoffmann DC, Young JF, Hunter A. Investigation of fecalincontinencewithendoanalultrasound. DisColonRectum1996; 39(8): 860-64
 • Rieger N. Surgical intervention for faecal incontinence in women: an update. CurrOpinObstetGynecol 2002; 14(5): 545-48
 • Rothbarth J, Bemelman WA, Meijerink WJ, Buyze– Westerweel, vandijk JG, Delemarre JB. Long-term results of anterior anal sphincter repair for fecal incontinence due to obstetric injury/with invited commentaries. DigSurg2000; 17(4): 390-93
 • Goetz LH, Lowry AC. Overlappingsphincteroplasty: Is it thestandard of care? ClinColonRectalSurg 2005; 18(1): 22-31
 • Barisic GI, Krivokapic ZV, Markovic VA, Popovic MA. Outcome of overlapping anal sphincterrepairafter 3 onthsandafter a mean of 80 months. Int J ColorectalDis 2006; 21(1): 52–6
 • Steele SR, Lee P, Mullenix PS, Martin MJ, Sullivan ES. Is there a role forconcomitantpelvicfloorrepair in patientswithsphincterdefects in thetreatment of fecalincontinence? Int J ColorectalDis 2006; 21(6): 508-14
 • Pinta T, Kylampaa-Back MI, Salmi T, Jarviney HJ, Luukkonen P. Delayedsphincterrepairforobstetricruptures: analysis of failure. Colorectal Dis 2003; 5(1): 73-8
 • Engel AF, Kamm MA, Sultan AH, Bartram CI, Nicholls RJ. Anterior anal sphincter repair in parients with obstetric trauma. Br J Surg 1994; 81(8): 1231-34
 • Aitola P, Hiltunen KM, Matikainen M. Functional results of anterior levatorplasty and external sphincter plication for faecal incontinence. Ann ChirGynecol 2000; 89(1): 29-32
 • Tjandra JJ, Han WR, Goh J, Carey M, Dwyer P. Direct repairvsoverlappingsphincterrepair: a randomizedcontrolledtrial. DisColonRectum 2003;46(7) :937– 942
 • Rygh AB, Körner H. Theoverlaptechniqueversusend-toendapproximationtechniqueforprimaryrepair of obstetric anal sphincterrupture: a randomizedcontrolledstudy. ActaObstetGynecolScand. 2010; 89(10): 1256-62.
 • Martínez HMP, Godínez GMA ,Rivas LE, Herrera HD, Barrón VR. Anal incontinencecausedby an obstetrictrauma. Experiencewiththetechnique of overlappingsphincteroplasty. GinecolObstetMex. 2006; 74(8): 418-23
 • Fernando RJ, Sultan AH, Radley S, Jones PW, Johanson RB. Management of obstetric anal sphincter injury: a systematic review & national practice survey. BMC HealthServRes. 2002; 2(1):9.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Case Report
Authors

Author: Deniz BALSAK

Author: Emrah TÖZ

Author: Yusuf YILDIRIM

Author: Şivekar TINAR

Bibtex @case report { kocatepetip344751, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {114 - 118}, doi = {10.18229/kocatepetip.344751}, title = {OBSTETRİK YARALANMAYA BAĞLI ANAL İNKONTİNANSLI BİR OLGUNUN ‘ANTERİOR OVERLAPPİNG SFİNKTEROPLASTİ’ İLE BAŞARILI TEDAVİSİ}, key = {cite}, author = {BALSAK, Deniz and TÖZ, Emrah and YILDIRIM, Yusuf and TINAR, Şivekar} }
APA BALSAK, D , TÖZ, E , YILDIRIM, Y , TINAR, Ş . (2017). OBSTETRİK YARALANMAYA BAĞLI ANAL İNKONTİNANSLI BİR OLGUNUN ‘ANTERİOR OVERLAPPİNG SFİNKTEROPLASTİ’ İLE BAŞARILI TEDAVİSİ. Kocatepe Tıp Dergisi, 18 (3), 114-118. DOI: 10.18229/kocatepetip.344751
MLA BALSAK, D , TÖZ, E , YILDIRIM, Y , TINAR, Ş . "OBSTETRİK YARALANMAYA BAĞLI ANAL İNKONTİNANSLI BİR OLGUNUN ‘ANTERİOR OVERLAPPİNG SFİNKTEROPLASTİ’ İLE BAŞARILI TEDAVİSİ". Kocatepe Tıp Dergisi 18 (2017): 114-118 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/31561/344751>
Chicago BALSAK, D , TÖZ, E , YILDIRIM, Y , TINAR, Ş . "OBSTETRİK YARALANMAYA BAĞLI ANAL İNKONTİNANSLI BİR OLGUNUN ‘ANTERİOR OVERLAPPİNG SFİNKTEROPLASTİ’ İLE BAŞARILI TEDAVİSİ". Kocatepe Tıp Dergisi 18 (2017): 114-118
RIS TY - JOUR T1 - OBSTETRİK YARALANMAYA BAĞLI ANAL İNKONTİNANSLI BİR OLGUNUN ‘ANTERİOR OVERLAPPİNG SFİNKTEROPLASTİ’ İLE BAŞARILI TEDAVİSİ AU - Deniz BALSAK , Emrah TÖZ , Yusuf YILDIRIM , Şivekar TINAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.344751 DO - 10.18229/kocatepetip.344751 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 114 EP - 118 VL - 18 IS - 3 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.344751 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.344751 Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal OBSTETRİK YARALANMAYA BAĞLI ANAL İNKONTİNANSLI BİR OLGUNUN ‘ANTERİOR OVERLAPPİNG SFİNKTEROPLASTİ’ İLE BAŞARILI TEDAVİSİ %A Deniz BALSAK , Emrah TÖZ , Yusuf YILDIRIM , Şivekar TINAR %T OBSTETRİK YARALANMAYA BAĞLI ANAL İNKONTİNANSLI BİR OLGUNUN ‘ANTERİOR OVERLAPPİNG SFİNKTEROPLASTİ’ İLE BAŞARILI TEDAVİSİ %D 2017 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 18 %N 3 %R doi: 10.18229/kocatepetip.344751 %U 10.18229/kocatepetip.344751
ISNAD BALSAK, Deniz , TÖZ, Emrah , YILDIRIM, Yusuf , TINAR, Şivekar . "OBSTETRİK YARALANMAYA BAĞLI ANAL İNKONTİNANSLI BİR OLGUNUN ‘ANTERİOR OVERLAPPİNG SFİNKTEROPLASTİ’ İLE BAŞARILI TEDAVİSİ". Kocatepe Tıp Dergisi 18 / 3 (July 2017): 114-118. https://doi.org/10.18229/kocatepetip.344751