Year 2018, Volume 19, Issue 3, Pages 82 - 85 2018-07-23

PRİMER RETROPERİTONEAL TÜMÖRLERDE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ
CLINICAL EXPERIENCES IN PRIMARY RETROPERITONEAL TUMORS

Tamer SEKMENLİ [1] , İlhan Çiftçi [2] , Doğan Köse [3] , Yavuz Köksal [4] , Nevin Sekmenli [5]

125 246

Amaç: Bu çalışmada Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011-2013 tarihleri arasında Çocuk Onkoloji Anabilim Dalı’nda takipli ve Çocuk Cerrahisi Kliniğince opere edilen toplam 22 retroperitoneal tümörlü hastaların kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi.

Olgular ve Yöntem: Retroperitoneal tümör nedeniyle 2011-2013 arasında cerrahi girişim yapılan olgular geriye dönük olarak incelendi. Primer retroperitoneal tümörü kontrol altına alınan, başka uzak organ metastazı olmayan cerrahi tedavi uygulanan olgular çalışmaya dahil edildi. Yaş, cinsiyet, primer tanı anında tümör evresi, cerrahi tedavi yöntemi, patolojik tanı ve takip açısından olguların dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Olgularımızın 9’u (%40) erkek, 13’ü (%60) kızdı.  Ortalama yaş erkeklerde 71 ay (3-132), kızlarda 37 ay (6-204) idi. Histopatolojik olarak olguların 15 (%68)’i nöroblastom,  4’ü (%18.5) wilms tümörü, 1’i (%4.5) embriyonal rabdomyosarkom, 1’i (%4.5) berrak hücreli sarkom, 1’i (%4.5) malign sinir kılıfı tümörü olarak değerlendirildi. Tanı anında olguların 8’i (%36) evre I, 7’si (%32) Evre III, 7’si (%32) evre IV safhasındaydı.

Sonuç: Olgularımızın %68’i nöroblastom olup, tanı anında hastaların %64’ü evre III ve evre IV idi. Anatomik lokalizasyonları nedeniyle ileri evrelere kadar sessiz tümörler olan retroperitoneal tümörlerin çoğu nöroblastomdur ve genellikle ileri evrelerde tanı alırlar. 

Objective: In this study, Selcuk University Faculty of Medicine between 2011 - 2013 follow-up at the Department of Pediatric Oncology and Pediatric Surgery clinic was operated by a total of 22 patients with retroperitoneal tumors were evaluated retrospectively .

Patients and Method: Retroperitoneal tumors were evaluated retrospectively during 2011-2013. The cases treated with primary retroperitoneal tumor, surgical treatment without other distant organ metastasis were included in the study. The files of the cases were primary diagnosis in terms of age, sex, tumor stage at the time of diagnosis, surgical treatment method, pathological diagnosis and follow-up reviewed retrospectively.

Results: 9 out of 22 cases (40%) male and 13 (60%) were female. Male mean age of 71 months ( 3-132 ) in the girls 37 months ( 6-204 ) . The histological results, 15 (68%) of neuroblastoma , 4 (18.5%) Wilms, 1 (4.5% ) Embryonal Rhabdomyosarcoma , 1 (4.5% ) Clear cell sarcoma , 1 (4.5% ) malignant nerve sheath tumors were evaluated . Eight of the cases (36%) were stage I, 7 (32%) were stage III, 7 (32%) stage IV.

Conclusion: In conclusion, 68% of our cases were neuroblastoma and 64% of the patients were stage III and stage IV at the time of diagnosis. Retroperitoneal tumors are generally diagnosed in advanced stages. We think that this is due to the anatomical localizations and the silent as far as the clinically advanced stage. 

 • Liles JS, Tzeng CW, Short JJ, Kulesza P, Heslin MJ. Retroperitoneal and intra-abdominal sarcoma. Curr Probl Surg 2009;46(6):445-503.
 • Lewis JJ, Leung D, Woodruff JM, Brennan MF. Retroperitoneal soft-tissue sarcoma: analysis of 500 patients treated and followed at a single institution. Ann Surg 1998;228(3):355-65.
 • Karakousis CP, Velez AF, Gerstenbluth R, Driscoll DL. Resectability and survival in retroperitoneal sarcomas. Ann Surg Oncol 1996;3(2):150-8.
 • Yeh JJ, Singer S, Brennan MF, Jaques DP. Effectiveness of palliative procedures for intra-abdominal sarcomas. Ann Surg Oncol 2005;12(12):1084-9.
 • An JY, Heo JS, Noh JH, Sohn TS, Nam SJ, Choi SH, et al. Primary malignant retroperitoneal tumors: analysis of a single institutional experience. Eur J Surg Oncol 2007;33(3):376-82.
 • Xu YH, Guo KJ, Guo RX, Ge CL, Tian YL, He SG. Surgical management of 143 patients with adult primary retroperitoneal tumor. World J Gastroenterol 2007;13(18):2619-21.
 • Hueman MT, Herman JM, Ahuja N. Management of retroperitoneal sarcomas. Surg Clin North Am 2008;88(3):583-97, vii.
 • Mussi C, Colombo P, Bertuzzi A, Coladonato M, Bagnoli P, Secondino S, et al. Retroperitoneal sarcoma: is it time to change the surgical policy? Ann Surg Oncol 2011;18(8):2136-42.
 • Xu Y, Wang J, Peng Y, Zeng J. CT characteristics of primary retroperitoneal neoplasms in children. Eur J Radiol 2010;75(3):321-8.
 • Chaudhary A, Misra S, Wakhlu A, Tandon RK, Wakhlu AK. Retroperitoneal teratomas in children. Indian J Pediatr 2006;73(3):221-3.
 • Jones NM, Kiely EM. Retroperitoneal teratomas--potential for surgical misadventure. J Pediatr Surg 2008;43(1):184-6; discussion 187.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Author: Tamer SEKMENLİ (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: İlhan Çiftçi
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Doğan Köse
Institution: Selçuk Üniversitesi, Tıp fakültesi, Çocuk Onkolojisi Anabilim Dalı
Country: Turkey


Author: Yavuz Köksal
Institution: Selçuk Üniversitesi, Tıp fakültesi, Çocuk Onkolojisi Anabilim Dalı
Country: Turkey


Author: Nevin Sekmenli
Institution: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya SUAM Radyoloji Anabilim Dalı
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 23, 2018

Bibtex @research article { kocatepetip364533, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {82 - 85}, doi = {10.18229/kocatepetip.364533}, title = {PRİMER RETROPERİTONEAL TÜMÖRLERDE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ}, key = {cite}, author = {SEKMENLİ, Tamer and Çiftçi, İlhan and Köse, Doğan and Köksal, Yavuz and Sekmenli, Nevin} }
APA SEKMENLİ, T , Çiftçi, İ , Köse, D , Köksal, Y , Sekmenli, N . (2018). PRİMER RETROPERİTONEAL TÜMÖRLERDE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ. Kocatepe Tıp Dergisi, 19 (3), 82-85. DOI: 10.18229/kocatepetip.364533
MLA SEKMENLİ, T , Çiftçi, İ , Köse, D , Köksal, Y , Sekmenli, N . "PRİMER RETROPERİTONEAL TÜMÖRLERDE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ". Kocatepe Tıp Dergisi 19 (2018): 82-85 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/38516/364533>
Chicago SEKMENLİ, T , Çiftçi, İ , Köse, D , Köksal, Y , Sekmenli, N . "PRİMER RETROPERİTONEAL TÜMÖRLERDE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ". Kocatepe Tıp Dergisi 19 (2018): 82-85
RIS TY - JOUR T1 - PRİMER RETROPERİTONEAL TÜMÖRLERDE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ AU - Tamer SEKMENLİ , İlhan Çiftçi , Doğan Köse , Yavuz Köksal , Nevin Sekmenli Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.364533 DO - 10.18229/kocatepetip.364533 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 85 VL - 19 IS - 3 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.364533 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.364533 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal PRİMER RETROPERİTONEAL TÜMÖRLERDE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ %A Tamer SEKMENLİ , İlhan Çiftçi , Doğan Köse , Yavuz Köksal , Nevin Sekmenli %T PRİMER RETROPERİTONEAL TÜMÖRLERDE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ %D 2018 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 19 %N 3 %R doi: 10.18229/kocatepetip.364533 %U 10.18229/kocatepetip.364533
ISNAD SEKMENLİ, Tamer , Çiftçi, İlhan , Köse, Doğan , Köksal, Yavuz , Sekmenli, Nevin . "PRİMER RETROPERİTONEAL TÜMÖRLERDE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ". Kocatepe Tıp Dergisi 19 / 3 (July 2018): 82-85. https://doi.org/10.18229/kocatepetip.364533
AMA SEKMENLİ T , Çiftçi İ , Köse D , Köksal Y , Sekmenli N . PRİMER RETROPERİTONEAL TÜMÖRLERDE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ. KTD. 2018; 19(3): 82-85.
Vancouver SEKMENLİ T , Çiftçi İ , Köse D , Köksal Y , Sekmenli N . PRİMER RETROPERİTONEAL TÜMÖRLERDE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ. Kocatepe Tıp Dergisi. 2018; 19(3): 85-82.