Year 2013, Volume 16, Issue 2, Pages 1 - 8 2013-11-13

Farklı Toprak İşleme Uygulamalarının Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi
Farklı Toprak İşleme Aletlerinin Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi

Tayfun KORUCU [1] , Fatih YURDAGÜL [2]

287 347

Özet

Bu çalışmada, farklı toprak işleme uygulamalarının toprak yüzeyindeki anız miktarına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Denemelerde doğru hat yöntemi kullanılarak her toprak işleme aleti için iki farklı derinlik (d1 ve d2) ve iki farklı ilerleme hızının (h1 ve h2) toprak yüzeyinde kalan anız miktarına etkisi belirlenmiştir. Araştırmada birinci sınıf toprak işleme aletlerinde çalışma derinliğinin anız miktarı üzerindeki etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Doğru hat yöntemi ile elde edilen verilere göre birinci sınıf toprak işleme uygulamaları ve pulluk ile işlenmiş alanda yapılan ikinci sınıf toprak işleme aletlerinin ilerleme hızının anız miktarına etkisi %5 önem seviyesinde etkili bulunurken, çizel ile işlenmiş alanda yapılan ikinci sınıf toprak işleme aletlerinin ilerleme hızının etkisi önemsiz bulunmuştur.

 Anahtar Sözcükler: Toprak işleme, Anız miktarının belirlenmesi, Doğru hat yöntemi

 Effect Of Soil Tillage Applications On Residue Cover On The Soil

 Abstract

The objective of this study was to use line transect method to determine wheat residue cover as affected by different soil tillage practices. Line transcept technique was used to determine the amount of residue cover after each tillage application at two different depths and two different forward speeds. As a result, working depth had no significant effect on residue cover for primary soil tillage implements. Line transect technique reveals that at different forward speeds primary tillage implements and the secondary tillage implements that were used after plows had significant effect on residue cover (P<0.05) whereas secondary tillage implements had no significant effect on residue cover when the primary tillage was carried out with a chisel instead of a plow.

 Keywords: Residue, Soil Tillage, Estimating Residue Cover, Image Processing

Bu çalışmada, farklı toprak işleme aletlerinin toprak yüzeyindeki anız miktarına etkisinin araştırılmasıamaçlanmıştır. Denemelerde doğru hat yöntemi kullanılarak her toprak işleme aleti için iki farklı derinlik (dve d ) ve iki farklı ilerleme hızının (hve h ) toprak yüzeyinde kalan anız miktarına etkisi belirlenmiştir. Araştırmadabirinci sınıf toprak işleme aletlerinde çalışma derinliğinin anız miktarı üzerindeki etkisi istatistiksel olarak önemsizbulunmuştur. Doğru hat yöntemi ile elde edilen verilere göre birinci sınıf toprak işleme uygulamaları ve pulluk ileişlenmiş alanda ikinci sınıf toprak işleme aletlerinde ilerleme hızının anız miktarına etkisi %5 önem seviyesindeetkili bulunurken, çizel ile işlenmiş alanda ikinci sınıf toprak işleme aletlerinde ilerleme hızının etkisi önemsizbulunmuştur.
  • Al-Kaisi, M., Hanna, M. 2002. Residue Management & Cultural Practices. Resources Conservation Practices, Iowa State University, University Extension. http://www.extension.iastate.edu/publicatons/pm19 01a.pdf
  • Craig, R.F. 1984. Soil Mechanics (Third Edition). Wokingham, England. Van Nostrand Reinhold (UK) Co. Ltd.
  • Kirişci, V., Korucu, T. 2001. Ekolojik Tarımda Toprak İşleme Uygulamaları. Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu Bildiri Kitabı, Antalya, S: 144-160. Kohl, K. 1990. Conservation Tillage-Effects on Soil Erosion. ISU Extention Publication AE-3050. http://www.ae.iastate.edu/tillage/AE-3050.txt
  • Korucu, T. 2002. Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanaklarının Araştırılması. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
  • Korucu, T. 2003. Ürün Artık Miktarı Belirleme Yöntemleri. Tarımsal Mekanizasyon 21. Ulusal Kongresi, 3-5 Eylül, Konya, s. 293-301.
  • Korucu, T. 2012. Toprak İşleme Sistemleri. Ders Notu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Kahramanmaraş, (yayınlanmamış)
  • Korucu, T., Arslan, S., Dikici, H., Tanrıverdi, Ç. 2007. Hasat Sonrası Dönemin ve Anız Yakmanın Toprak Penetrasyonu ve Nem İçeriği Değişimine Etkisi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi. Cilt:3, Sayı:1, S. 41Korucu, T., Mengeloğlu, F. 2007. Türkiye Tarımsal Artık Potansiyeli ve Alternatif Kullanım Olanakları, Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, 5-6 Eylül Kahramanmaraş, s. 297-307, MCcarthy, J.R., Pfost, D.L., Currence, H.D. 1993. Conservation Tillage and Residue Management to Reduce Soil Erosion. Agricultural Publication G016 http://muextension.missouri.edu/xplor/agguides/ag engin/g01650.htm
  • Shelton, D.P., Jasa, P.J. 2009. Estimating Percent Residue Cover Using The Line-Transect Method. University of Nebraska, Institute of Agriculture and Natural Resources. http://ianrwww.unl.edu/pubs/fieldcrops/g1133.htm
Primary Language en
Journal Section TARIM MAKİNALARI (Agricultural Machinery)
Authors

Author: Tayfun KORUCU

Author: Fatih YURDAGÜL

Bibtex @ { ksudobil243800, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2013}, volume = {16}, pages = {1 - 8}, doi = {10.18016/ksujns.18009}, title = {Farklı Toprak İşleme Uygulamalarının Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {KORUCU, Tayfun and YURDAGÜL, Fatih} }
APA KORUCU, T , YURDAGÜL, F . (2013). Farklı Toprak İşleme Uygulamalarının Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 16 (2), 1-8. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/22837/243800
MLA KORUCU, T , YURDAGÜL, F . "Farklı Toprak İşleme Uygulamalarının Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 16 (2013): 1-8 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/22837/243800>
Chicago KORUCU, T , YURDAGÜL, F . "Farklı Toprak İşleme Uygulamalarının Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 16 (2013): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Toprak İşleme Uygulamalarının Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi AU - Tayfun KORUCU , Fatih YURDAGÜL Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 16 IS - 2 SN - -1309-1743 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Farklı Toprak İşleme Uygulamalarının Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi %A Tayfun KORUCU , Fatih YURDAGÜL %T Farklı Toprak İşleme Uygulamalarının Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi %D 2013 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 16 %N 2 %R %U
ISNAD KORUCU, Tayfun , YURDAGÜL, Fatih . "Farklı Toprak İşleme Uygulamalarının Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 16 / 2 (November 2013): 1-8.