Year 2010, Volume 13, Issue 2, Pages 30 - 38 2010-09-01

Siyah Alaca Sığırlarda Akrabalı Yetiştirmenin Süt ve Döl Verim Özellikleri ile Đlişkileri

Ayfer OKUMUŞ [1] , Ali KAYGISIZ [2]

153 432


Bu çalışmada, Kahramanmaraş Tarım işletmesinde 1987-2005 yılları arasında yetiştirilen 293 baş Siyah
Alaca ineğe ait 819 adet laktasyon ve buzağılama verim kaydı kullanılmıştır. Akrabalı yetiştirmenin verim
özelliklerine etkilerini incelemek üzere diğer sistematik çevre faktörlerine göre düzeltilmiş veriler iki farklı modelle
analiz edilmiştir.
Birinci modelde, akrabalık katsayısı (F) %0, %0-6.25, %6.25-12.5, %12.5-25 ve %25< olarak beş grupta
incelenmiştir. Sürüde doğan buzağıların %95.51’i akraba dışı (F=%0) yetiştirilmiş olup, diğer gruplara göre dağılım
ise sırasıyla %2.33, %0.83, %1.2 ve %0.12 şeklinde olmuştur. Farklı düzeylerde akrabalı yetiştirmenin 305 günlük
süt verimine etkisi çok önemli olmuş(P<0.01) ve yukarıdaki gruplara göre ortalamalar 7106.64, 5990.29, 5830.49,
5572.76 ve 5160.46 kg olarak belirlenmiştir. Model 1 ile akrabalı yetiştirmenin laktasyon süresine etkisi önemsiz
bulunmuştur.
Đkinci modelde akrabalı yetiştirmenin verimlere etkisi basit doğrusal regresyon katsayıları kullanılarak
incelenmiştir. Buna göre, akrabalı yetiştirme katsayısının %1 artışına karşılık, 305 günlük süt veriminin 99.23 kg
azaldığı (P<0.01), laktasyon süresinin 2.35 gün (P<0.05) kısaldığı tespit edilmiştir.
Model 1 ile akrabalı yetiştirmenin damızlıkta kullanma yaşı ve ilkine buzağılama yaşına etkisi önemsiz(P>0.05),
buzağılama aralığına etkisi önemli (P<0.05) bulunmuştur. Đkinci modelde akrabalı yetiştirmenin döl verim
özelliklerine etkileri önemsiz bulunmakla birlikte, akrabalı yetiştirme katsayısındaki % 1 artışa karşılık damızlıkta
kullanmanın 0.55 gün, ilkine buzağılama yaşının 0.95 gün geciktiği, buzağılama aralığının ise 2.63 gün uzadığı
belirlenmiştir
Siyah Alaca, akrabalık, süt verimi, döl verimi
  • Akbaş, Y., Türkmut, L. 1990. Siyah Alaca, Simmental
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayfer OKUMUŞ

Author: Ali KAYGISIZ

Bibtex @research article { ksudobil293119, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2010}, volume = {13}, pages = {30 - 38}, doi = {}, title = {Siyah Alaca Sığırlarda Akrabalı Yetiştirmenin Süt ve Döl Verim Özellikleri ile Đlişkileri}, key = {cite}, author = {OKUMUŞ, Ayfer and KAYGISIZ, Ali} }
APA OKUMUŞ, A , KAYGISIZ, A . (2010). Siyah Alaca Sığırlarda Akrabalı Yetiştirmenin Süt ve Döl Verim Özellikleri ile Đlişkileri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 13 (2), 30-38. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/27744/293119
MLA OKUMUŞ, A , KAYGISIZ, A . "Siyah Alaca Sığırlarda Akrabalı Yetiştirmenin Süt ve Döl Verim Özellikleri ile Đlişkileri". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 13 (2010): 30-38 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/27744/293119>
Chicago OKUMUŞ, A , KAYGISIZ, A . "Siyah Alaca Sığırlarda Akrabalı Yetiştirmenin Süt ve Döl Verim Özellikleri ile Đlişkileri". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 13 (2010): 30-38
RIS TY - JOUR T1 - Siyah Alaca Sığırlarda Akrabalı Yetiştirmenin Süt ve Döl Verim Özellikleri ile Đlişkileri AU - Ayfer OKUMUŞ , Ali KAYGISIZ Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 38 VL - 13 IS - 2 SN - -1309-1743 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Siyah Alaca Sığırlarda Akrabalı Yetiştirmenin Süt ve Döl Verim Özellikleri ile Đlişkileri %A Ayfer OKUMUŞ , Ali KAYGISIZ %T Siyah Alaca Sığırlarda Akrabalı Yetiştirmenin Süt ve Döl Verim Özellikleri ile Đlişkileri %D 2010 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD OKUMUŞ, Ayfer , KAYGISIZ, Ali . "Siyah Alaca Sığırlarda Akrabalı Yetiştirmenin Süt ve Döl Verim Özellikleri ile Đlişkileri". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 13 / 2 (September 2010): 30-38.