Year 2009, Volume 12, Issue 1, Pages 48 - 52 2017-06-30

Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri:3. Hayvan Besleme Alışkanlıkları

Ali KAYGISIZ [1] , Ramazan TÜMER [2]

63 146

Bu çalısmada Kahramanmaras ilindeki süt sığırcılığı isletmelerinin genel olarak değerlendirilmesi amacıyla
il merkezinde ve 9 ilçesinde 830 isletmede anket çalısması yapılmıstır. Đsletmelerde kesif yem olarak genellikle
fabrika yemi, kaba yem olarak çayırotu, kuru mısır sapı, saman, yonca, fiğ, korunga, silaj, çavdar kullanılmaktadır.
Buzağıların isletmelerin % 39’unda 2 ay ve daha az, % 56’sında 3-4 ay ve % 5’i 4.5 ay ve daha uzun süre süt ile
beslendiği tespit edilmistir.
Anahtar Kelimeler: Kahramanmaras, Süt sığırcılığı, Hayvan Besleme Alıskanlıkları

Kahramanmaras, Süt sığırcılığı, Hayvan Besleme Alıskanlıkları
 • Anonim, 2007. Kahramanmaras Tarım Đl Müdürlüğü. Tarımsal Yapı. http://www.kahramanmarastarim. gov.tr (Erisim tarihi : 27.11.2007)
 • Anonim, 2009. Silo ve Silaj. http://www.tarim.gov.tr \hizmetler\yayinlar\e-kitap\cayir_mera&fl= ders3 .htm. (Erisim tarihi : 27.1.2009)
 • Arıkan, R., 2000. Arastırma Teknikleri ve Rapor Yazma. Gazi Kitapevi, Ankara, 312 s.
 • Bakır, G. Demirel, M., 2001. Van Đli ve Đlçelerindeki Sığırcılık Đsletmelerinde Kullanılan Yem Çesitleri ve Hayvan Besleme Alıskanlıkları. YYÜZF Tarım Bilimleri Dergisi, 11(1): 29-37.
 • Efe, E., Bek, Y. Sahin, M., 2000. SPSS’te Çözümleri ile Đstatistik Yöntemler II. Kahramanmaras Sütçü Đmam Üniversitesi Rektörlüğü Yayın No: 73, Ders Kitapları Yayın No: 9, 223s.
 • Ildız, F. 1999. Tokat Đli Merkez Đlçesinde Đthal Sığır Yetistiren Tarım Đsletmelerinin Yapısı Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enst., Zootekni ABD, Yüksek Lisans Tezi, 90s.
 • Đptas, S., Yılmaz, M., Öz, A., Avcıoğlu R., 1997. Tokat Ekolojik Sartlarında Silajlık Mısır, Sorgum Tür ve Melezlerinden Yararlanma Olanakları. Türkiye Birinci Silaj Kongresi, Hasad Yayıncılık, Đstanbul, 287 s.
 • Köse, K., 2006. Usak Đli Damızlık Sığır Yetistiriciler Birliğine Kayıtlı Đsletmerin Genel Yapısı. Trakya Üniv. Fen Bilimleri Ens. Zootekni Anabilimdalı, Yüksek Lisans Tezi, 84 s.
 • Kutlu, H., Gül, A., Görgülü, M., 2003. Türkiye Hayvancılığının Sorunları ve Çözüm Yolları. I. Damızlık Hayvan-Kaliteli Yem. Yem Magazin Dergisi. Sayı:34, 40-46.
 • Soyak, A., Soysal, M.Đ., Gürcan, E. K., 2007. Tekirdağ Đli Süt Sığırcılığı Đsletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Bu Đsletmelerin Siyah Alaca Süt Sığırı Popülasyonunun Çesitli Morfolojik Özellikleri Üzerine Bir Arastırma. N.K.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (3) : 297–305.
 • Tugay, A., 2003. Giresun Yöresindeki Süt Sığırcılığı Đsletmelerinin Genel Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniv, Fen Bilimleri Ens. Zootekni Anabilim Dalı, 89s.
 • Tugay, A., Bakır, G., 2004. Giresun Yöresindeki Sığırcılık Đsletmelerinde Kullanılan Yem Çesitleri Ve Hayvan Besleme Alıskanlıkları. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 1-4 Eylül, Isparta.
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Ali KAYGISIZ

Author: Ramazan TÜMER

Dates

Publication Date: June 30, 2017

Bibtex @research article { ksudobil371505, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {12}, pages = {48 - 52}, doi = {}, title = {Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri:3. Hayvan Besleme Alışkanlıkları}, key = {cite}, author = {KAYGISIZ, Ali and TÜMER, Ramazan} }
APA KAYGISIZ, A , TÜMER, R . (2017). Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri:3. Hayvan Besleme Alışkanlıkları. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 12 (1), 48-52. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/31021/371505
MLA KAYGISIZ, A , TÜMER, R . "Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri:3. Hayvan Besleme Alışkanlıkları". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 12 (2017): 48-52 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/31021/371505>
Chicago KAYGISIZ, A , TÜMER, R . "Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri:3. Hayvan Besleme Alışkanlıkları". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 12 (2017): 48-52
RIS TY - JOUR T1 - Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri:3. Hayvan Besleme Alışkanlıkları AU - Ali KAYGISIZ , Ramazan TÜMER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 52 VL - 12 IS - 1 SN - -1309-1743 M3 - UR - Y2 - 2009 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri:3. Hayvan Besleme Alışkanlıkları %A Ali KAYGISIZ , Ramazan TÜMER %T Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri:3. Hayvan Besleme Alışkanlıkları %D 2017 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD KAYGISIZ, Ali , TÜMER, Ramazan . "Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri:3. Hayvan Besleme Alışkanlıkları". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 12 / 1 (June 2017): 48-52.
AMA KAYGISIZ A , TÜMER R . Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri:3. Hayvan Besleme Alışkanlıkları. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 12(1): 48-52.
Vancouver KAYGISIZ A , TÜMER R . Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri:3. Hayvan Besleme Alışkanlıkları. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 12(1): 52-48.