Year 2017, Volume 20, Issue , Pages 109 - 115 2017-12-26

Türkiye’nin Doğusunda Yer Alan Doğal Bir Meranın Toprak ve Bitki Örtüsünün Beslenme Dinamiği

Mehmet Arif ÖZYAZICI [1] , Abdurrahman YILDIZ [2]

67 281

Bu araştırma; Van ili, Gürpınar ilçesi, Kırkgeçit köyü merası topraklarının temel verimlilik özelliklerinin ve meradan elde edilen kaba yemlerin bazı makro besin elementleri bakımından beslenme durumunun belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla 30 adet toprak ve bitki örneği alınmış; toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri [kum, kil, silt, toprak reaksiyonu (pH), elektriksel iletkenlik (EC), kireç, organik madde] ile, hem toprak hem de bitki örneklerinin fosfor (P), potasyum (K), kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) gibi bazı makro besin maddeleri kapsamları belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; incelenen mera topraklarının killi bünyeli, nötr karakterli olduğu ve tuzluluk probleminin bulunmadığı; mera topraklarının büyük çoğunluğunun az kireçli olduğu, organik madde ve alınabilir K, Ca ve Mg miktarlarının yeterli, alınabilir P içeriklerinin ise yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Meradan elde edilen kuru otun P, K, Ca, Mg ve K/Ca+Mg oranlarının sırasıyla; % 0.22-0.28, % 2.35-2.70, % 0.86-1.23, % 0.20-0.22 ve 1.89-2.61 arasında değiştiği belirlenmiştir.

Mera, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum
 • Ağın Ö, Kökten K 2013. Bingöl İli Yedisu İlçesi Karapolat Köyü Merasının Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 2(1): 41-45.
 • Anonim 2017. Temel İstatistikler, Tarım Alanları. Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (Erişim tarihi: 25.06.2017).
 • Anonymous 1951. Soil Survey Manuel, Agricultural Research Administration U.S. Dept.of Agriculture Handbook. No.18, Gount Point Office Washington. 340-377 p.
 • Anonymous 1982. Methods of Soil Analysis-Part II. Chemical and Microbiological Properties, Agronomy Monograph No:9: 323-336, ASA-SSSA, Wisconsin, USA.
 • Anonymous 1986. Methods of Soil Analysis-Part I. Physical and Mineralogical Properties, 2nd ed. ASA-SSSA, Agronomy Nomograph No: 9, Madison, WI.
 • Anonymous 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. Seventh Revised Edition. http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=9825&page=110 (Erişim tarihi: 15.06.2017).
 • Ayan İ, Mut H, Acar Z, Başaran U, Töngel MÖ, Önal Aşçı Ö 2007. Samsun İli Kıyı Kesiminde Yer Alan Taban Meraların Bitki Örtüsü, Toprak Özellikleri ve Bazı Sorunlar. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran, Erzurum.
 • Babalık AA, Sarıkaya H 2015. Isparta İli Zengi Merasında Ot Verimi ve Botanik Kompozisyonun Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Türkiye Ormancılık Dergisi, 16(2): 96-101.
 • Bolat İ 2007. Farklı Arazi Kullanım Biçimlerinin Toprağın Mikrobiyal Biyokütle Karbon (Cmic) ve Azot (Nmic) İçeriğine Etkisi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği ABD, Yüksek Lisans Tezi, 104 s.
 • Çaçan E, Kökten K 2014. Bingöl İli Merkez İlçesi Çiçekyayla Köyü Merasının Ot Verimi ve Otlatma Kapasitesinin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2: 1727-1733.
 • Çomaklı B, Fayetörbay D, Daşçı M 2012. Changing of Botanical Composition and Canopy Coverage Ratio in Rangelands at Different Altitudes. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43(1): 17-21.
 • Gökkuş A 2014. Kurak Alanlarda Yapay Mera Kurulması ve Yönetimi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2): 151-158.
 • Gökkuş A, Koç A 1996. Sürülen Meralarda Bitki Örtüsü Toprak İlişkisi. Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu, 13-15 Mayıs, Mersin.
 • Hoy MD, Moore KJ, George JR, Brummer EC 2002. Alfalfa Yield and Quality as Influenced by Establishment Metod. Agronomy Journal, 94(1): 65-71. Kacar B, İnal A 2008. Bitki Analizleri. Nobel Yayın No: 1241, Ankara, 892s.
 • Loue AT 1968. Diagnostic Petiolaire des Prospectian Etudes Sur la Nutrition at la Fertilization Potassiques de la Vigne. Societe Commerciale des Potasses d’Alsace. Services Agronomiques, 31-41.
 • Muller LD 2009. Dietary Minerals For Dairy Cows on Pasture. (www.das.psu.edu/research-extension/dairy/.../pdf/mineralsforpasture.pdf.), Erişim tarihi: 25.05.2017).
 • Olsen SR, Sommers LE 1982. Phosphorus. Pp.539-579, In: Page, L.A., R.H. Miller and D.R. Keeney (Ed.), Methods of Soil Analysis, Part 2. Chemical and Microbiological Properties, Madison, Wisconsin, American Society of Agronomy.
 • Özaslan Parlak A, Parlak M, Gökkuş A, Demiray HC 2015. Akdeniz (Çanakkale) Meralarının Ot Verimi ve Kalitesi İle Botanik Kompozisyonu ve Bazı Toprak Özellikleri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1): 99-108.
 • Pizer NH 1967. Some Advisory Aspect. Soil Potassium and Magnesium. Tech. Bull. No.14: 184.
 • Richards LA 1954. Diagnosis and Improvement Saline and Alkaline Soils. U.S. Dep. Agr. Handbook 60.
 • Şahinoğlu O 2010. Bafra İlçesi Koşu Köyü Merasında Uygulanan Farklı Islah Yöntemlerinin Meranın Ot Verimi, Yem Kalitesi ve Botanik Kompozisyonu Üzerine Etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD, Doktora Tezi, 136 s.
 • Şengönül K, Kara Ö, Palta Ş, Şensoy H 2009. Bartın Uluyayla Yöresindeki Mera Vejetasyonunun Bazı Kantitatif Özelliklerinin Saptanması ve Ekolojik Yapının Belirlenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 11(16): 81-94.
 • Taşdemir V 2015. Elazığ İli Karakoçan İlçesi Bahçecik Köyü Merasında Verim ve Botanik Kompozisyonunun Saptanması Üzerine Bir Çalışma. Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD, Yüksek Lisans Tezi, 121 s.
 • Türker AH 2006. Mersin-Tarsus Oluk Koyak Köyü Topak Ardıç Mevkisinde 1997 Yılından Beri Korunmuş Ağaçlandırma Sahasındaki Otsu Vejetasyonun Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. ÇÜ., Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD, Yüksek Lisans Tezi, 89 s.
 • Ülgen N, Yurtsever N 1995. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi (4. Baskı). T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Genel Yayın No: 209, Teknik Yayınlar No: T.66, Ankara, 230s.
 • Yavuz T, Sürmen M, Töngel MÖ, Avağ A, Özaydın AK, Yıldız H 2012. Amasya Mera Vejetasyonlarının Bazı Özellikleri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(1): 181-185.
 • Yıldız A 2016. Van İli Gürpınar İlçesi Kırkgeçit Köyü Farklı Mera Kesimlerinin Botanik Kompozisyonu, Ot Verimi ve Kalitesi ile Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi. Siirt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD, Yüksek Lisans Tezi, 67 s.
Subjects Science
Journal Section TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)
Authors

Author: Mehmet Arif ÖZYAZICI
Country: Turkey


Author: Abdurrahman YILDIZ

Dates

Publication Date: December 26, 2017

Bibtex @research article { ksudobil348940, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {109 - 115}, doi = {10.18016/ksudobil.348940}, title = {Türkiye’nin Doğusunda Yer Alan Doğal Bir Meranın Toprak ve Bitki Örtüsünün Beslenme Dinamiği}, key = {cite}, author = {ÖZYAZICI, Mehmet Arif and YILDIZ, Abdurrahman} }
APA ÖZYAZICI, M , YILDIZ, A . (2017). Türkiye’nin Doğusunda Yer Alan Doğal Bir Meranın Toprak ve Bitki Örtüsünün Beslenme Dinamiği. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20 (), 109-115. DOI: 10.18016/ksudobil.348940
MLA ÖZYAZICI, M , YILDIZ, A . "Türkiye’nin Doğusunda Yer Alan Doğal Bir Meranın Toprak ve Bitki Örtüsünün Beslenme Dinamiği". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 109-115 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/33092/348940>
Chicago ÖZYAZICI, M , YILDIZ, A . "Türkiye’nin Doğusunda Yer Alan Doğal Bir Meranın Toprak ve Bitki Örtüsünün Beslenme Dinamiği". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 109-115
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’nin Doğusunda Yer Alan Doğal Bir Meranın Toprak ve Bitki Örtüsünün Beslenme Dinamiği AU - Mehmet Arif ÖZYAZICI , Abdurrahman YILDIZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.348940 DO - 10.18016/ksudobil.348940 T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 115 VL - 20 IS - SN - -1309-1743 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.348940 UR - https://doi.org/10.18016/ksudobil.348940 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Türkiye’nin Doğusunda Yer Alan Doğal Bir Meranın Toprak ve Bitki Örtüsünün Beslenme Dinamiği %A Mehmet Arif ÖZYAZICI , Abdurrahman YILDIZ %T Türkiye’nin Doğusunda Yer Alan Doğal Bir Meranın Toprak ve Bitki Örtüsünün Beslenme Dinamiği %D 2017 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 20 %N %R doi: 10.18016/ksudobil.348940 %U 10.18016/ksudobil.348940
ISNAD ÖZYAZICI, Mehmet Arif , YILDIZ, Abdurrahman . "Türkiye’nin Doğusunda Yer Alan Doğal Bir Meranın Toprak ve Bitki Örtüsünün Beslenme Dinamiği". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 / (December 2017): 109-115. https://doi.org/10.18016/ksudobil.348940
AMA ÖZYAZICI M , YILDIZ A . Türkiye’nin Doğusunda Yer Alan Doğal Bir Meranın Toprak ve Bitki Örtüsünün Beslenme Dinamiği. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 109-115.
Vancouver ÖZYAZICI M , YILDIZ A . Türkiye’nin Doğusunda Yer Alan Doğal Bir Meranın Toprak ve Bitki Örtüsünün Beslenme Dinamiği. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 115-109.